Utvecklande att arbeta i stad och kommun

Publicerad 14 juni 2016
Text: Clas Lewerentz

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad.
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad.
Att arbeta i stad och kommun är lika utvecklade och dynamiskt som på vilken större arbetsplats som helst, framhåller stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson som vill skingra missuppfattningar om hur det är att arbeta kommunalt.

Sveriges kommuner erbjuder vidsträckta arbetsmöjligheter för ingenjörer. En viktig del är den tekniska förvaltningen med typiska ansvarsområden som gator, vägar, trafik, vatten, avlopp, avfall, torg, parker, mark, fastigheter, fordon med mera.
I Framtidens Karriärs enkätundersökning svarar 60 % av ingenjörerna att de kan tänka sig arbeta inom kommunal teknisk förvaltning.
– Det jag tror är intressant och lockande med att arbeta i en kommun är att du deltar i samhällsbygget och alltid har medborgaren i fokus. Teknisk förvaltning har en väldigt stor spännvidd av kompetenser, med allt från miljö och ekologi till hård teknik, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör för Malmö stad.

40% svarar nej i undersökningen, en ganska hög siffra. Vad tror du det beror på?
– Det finns nog en del missuppfattningar om hur det är att arbeta kommunalt. Man tror att skillnaderna mellan att arbeta i en kommun och en större organisation är stora, men det är de inte. En kommun är en lika dynamisk arbetsplats som vilken som helst. Och det är väldigt utvecklande att arbeta i en stad som exempelvis Malmö.

Vad behöver en kommun eller stad göra för att attrahera ingenjörer i högre utsträckning?
– Förstärka bilden av att man bygger ett samhälle och jobbar brett. Samt göra det tydligt att man arbetar mera på djupet med varje fråga, och att du alltid ingår i väldigt intressanta team. Dessutom är karriärvägarna i en kommun goda. Malmö stad satsar mycket på ledarutveckling och ledningsprogram, vilket är något som kan locka.

Hur ser Malmös rekryteringsbehov ut framöver på ingenjörssidan?
– Vi har pensionsavgångar som måste fyllas. Och vi har en spännande framtid. Vi arbetar med stora utbyggnadsområden, exempelvis hamnen och Hyllie, men kommer också arbeta mera med stadsintegrerade projekt framöver. Det kommer att kräva ett utvecklingsarbete som blir spännande att vara med i.

Några karriärråd när det gäller den kommunala sidan?
– Att arbeta på båda sidor. Jag är arkitekt och har varit konsult i många år, varit kontorschef och vd. Att arbeta både privat och kommunalt är en väldigt bra livserfarenhet. Du blir både en bättre kommunalarbetare och konsult om du förstår systemen tillsammans.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom kommunal teknisk förvaltning? (om du bortser från var du arbetar idag)
kommunal_graf
Om undersökningen:
Framtidens Karriär – Ingenjör har i samarbete med VOC Nordic genomfört en trendundersökning riktad mot ett slumpmässigt urval av civil- och högskoleingenjörer. Undersökningen genomfördes 3–8 juni 2016. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,7–4,5 procentenheter.