Presentation

Var med och forma framtidens bostäder på JM

Publicerad 14 juni 2016

Göran Eckerbom, civilingenjör på JM. Foto: Mikael Gillis Ekstrom
Göran Eckerbom, civilingenjör på JM. Foto: Mikael Gillis Ekstrom
På JM har civilingenjören Göran Eckerbom hittat en långsiktig utvecklingsplattform. Han har arbetat på JM sedan han tog examen från väg och vatten på KTH 2002. Att arbeta i team och tillsammans utveckla nya bostadsområden från ax till limpa är en av hans starkaste drivkrafter.

– Jag började på JM som trainee direkt efter examen. Sedan dess har jag arbetat som inköpare, arbetsledare och projekteringsansvarig. Sedan 2009 är jag projektledare med helhetsansvar för några av våra bostadsprojekt. Just nu ansvarar jag för flera projekt i en ny stadsdel som växer fram i Uppsala samt ett projekt i Norrtälje. Som projektledare har jag stort inflytande över projektens utformning och planering, det känns bra att vara med och göra ett avtryck på framtidens samhälle, säger Göran Eckerbom.
Han trivs bra på JM och har aldrig känt något behov av att söka sig till någon annan arbetsgivare. Eftersom JM är en av Sveriges största projektutvecklare av bostäder och bostadsområden så kan de erbjuda många olika utvecklingsvägar och karriärspår. För Göran Eckerbom har det varit naturligt att med jämna mellanrum prova på nya roller som gett en fördjupad insikt i byggprocessens olika delar, från projektering till nyckelfärdiga bostäder.
– För att ett byggprojekt ska kunna förverkligas från start till mål krävs många olika kompetenser. Som projektledare är jag spindeln i nätet, jag ansvarar för att projektet drivs framåt enligt tidsplan och koordinerar många interna och externa kontakter. Jag är verkligen en utpräglad lagspelare, så för mig känns projektledarrollen helt rätt. Det är förstås också roligt att arbeta med något så konkret som att bygga nya hem till människor i en tillväxtregion där efterfrågan på bostäder är hög, säger Göran Eckerbom.

Varje nytt bostadsprojekt är unikt
Han beskriver JM som ett företag med mycket driv, en kultur där alla medarbetares expertis behövs för att nya bostadsprojekt ska kunna förverkligas. I teamen kring varje bostadsprojekt ingår bland annat arbetschefer, marknadsansvariga, projekteringsledare och förstås även en projektledare.
– Även om jag tar med mig erfarenheterna från tidigare projekt när det är dags att påbörja ett nytt så är varje bostadsprojekt unikt. Varje projekt har sina egna förutsättningar och utmaningar, vilket gör projektledarjobbet variationsrikt och spännande, säger Göran Eckerbom.

JM
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet.
www.jm.se
Facebook: www.facebook.com/JMSverige
Instagram: jmsverige
LinkedIn: jm-ab

www.jm.se