Presentation

Var med och skapa framtidens stad i Nacka

Publicerad 14 juni 2016

Foto: Fredrik Hjerling
Foto: Fredrik Hjerling
Med sin oerhört snabba expansion och många framtidssatsningar erbjuder Nacka kommun unika karriärmöjligheter för ingenjörer.
Här får man snabbt ta ansvar för större projekt och påverka samhällsutvecklingen.

Nacka är en av de kommuner i Sverige som idag växer och förändras snabbast. På 15 år ska Nacka bygga 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser. Dessutom byggs förskolor, skolor, bibliotek, idrottsanläggningar och annan service. Prognosen är att dagens dryga 96 000 invånare ska öka till 140 000.
Ett av de största projekten är att omvandla hela västra Sicklaön till en tät, hållbar och nyskapande urban miljö, som blir en sömlös del av Stockholms innerstad.
Samtidigt förlängs tunnelbanans blåa linje från Kungsträdgården, via Hammarby sjöstad, till Nacka som får tre nya stationer, i Sickla, Järla och Nacka centrum.
Utvecklingen av Västra Sickla och tunnelbanebygget genom Nacka är unika i sitt slag. Det är 20 år sedan en ny tunnelbanestation byggdes i Stockholm och omvandlingen av ett område som idag är förort till att vara en del av Stockholms innerstad är en komplex utmaning. Flera lokala centrum står också inför omfattande upprustning och utbyggnad, samtidigt som äldre fritidshusområden omvandlas för permanentboende.
Nacka är därför i stort behov av duktiga och engagerade ingenjörer, som vill vara en del av stadsbyggnad från grunden och bygga framtidens kommun, med människor och miljö i fokus.

Många olika projekt
– Det finns en otroligt bred projektportfölj här i Nacka och möjlighet att arbeta med många olika typer av stadsbyggnad. Jag har verkligen fått använda och utveckla min kompetens, säger Tove Mark, planarkitekt.
– Dessutom är det en kommun som i sig är så varierad till sin geografi, med alla typer av bebyggelsemiljöer. Här finns vackra skärgårdsmiljöer, villaområden, förortscentrum och modern stadsbebyggelse. Det gör arbetet extra spännande eftersom det innebär varierade förhållningssätt och strategier för stadsutveckling.
Christian Kvarnström, projekteringsledare på vägenheten, arbetade tidigare som konsult. Han menar att en stor skillnad mot konsultbranschen är att man får möjlighet att arbeta med helheten, från ax till limpa. Detta blir särskilt tydligt i Nacka där det byggs så mycket nytt.
– Vi finns med i hela processen, från planarbete och förstudier till att projektera bygghandlingar, utföra och förvalta. Vi har egna projektörer, projekteringsledare och byggledare. Det är ett starkt samarbete över olika disciplingränser, inte minst mot vår förvaltningssida som slutligen tar över ansvaret för de allmänna anläggningarna. Det är väldigt kul att få jobba med så mycket kompetens in-house och hela arbetsplatsen präglas av öppenhet och mångfald. Man lär sig oerhört mycket från varandra, säger han.

Se helheten
Även Johan Lundin har en bakgrund inom konsultbranschen och arbetar sedan ett år på VA- och avfallsenheten som projektledare för VA-projekt. Han drevs också av en önskan att ta mer av ett helhetsgrepp.
– Jag ville se arbetet från den andra sidan och tycker att det är väldigt kul att få ett helt annat helhetsperspektiv än jag hade som konsult, då arbetsuppgifterna var mer fragmenterade. Här har man en helt annan möjlighet att påverka hur det blir i slutändan, säger han.
Emma Hirsch, trafikplanerare på trafikenheten framhåller att den omfattande utvecklingen och expansionen av Nacka också ger förståelse för medborgarperspektivet och vikten av att utvecklingen görs i nära samråd med invånarna.
– Här arbetar vi väldigt nära kommuninvånarna med saker som påverkar deras liv och vardag. Vi måste ta hänsyn till en rad olika behov och önskemål och väga in alla intressen och parametrar för att kunna driva utvecklingen på ett bra och hållbart sätt. Det ger viktiga perspektiv och är otroligt roligt och lärorikt.

Christian Kvarnström, Johan Lundin, Emma Hirsch och Tove Mark.
Christian Kvarnström, Johan Lundin, Emma Hirsch och Tove Mark.
Nacka kommun
Nacka är den tredje största kommunen i Stockholms län och expanderar idag mycket kraftigt. Kommunen driver flera omfattande stadsbyggnadsprojekt som beräknas vara klara 2030. Nacka kommun rekryterar därför kunniga och engagerade ingenjörer och samhällsplanerare som har ett starkt intresse för hållbar samhällsutveckling och för att bygga framtidens nyskapande kommun.
www.nacka.se

www.nacka.se