Presentation

Vi formar framtidens Malmö

Publicerad 14 juni 2016

Oskar Berglund, Maja Modigh och Sven Gustafsson har fullt upp på Malmö stads exploateringsavdelning.
Oskar Berglund, Maja Modigh och Sven Gustafsson har fullt upp på Malmö stads exploateringsavdelning.
Exploateringsavdelningen på Fastighetskontoret i Malmö har bråda dagar. Tillsammans ska de i dagsläget 29 medarbetarna bidra till uppfyllandet av de bostads- och tillväxtpolitiska målen.
– Vi formar morgondagens Malmö, säger enhetschef Sven Gustafsson.

På exploateringsavdelningen i Malmö stad arbetar ett brett spektrum av medarbetare med olika typer av kompetenser.
– De flesta är lantmätare som jag själv, men här arbetar även mark– miljöingenjörer, byggnadsingenjörer, landskapsarkitekter samt väg- och vatteningenjörer. Den gemensamma nämnaren är samhällsbyggnad kopplat till projektledarskap, säger Sven Gustafsson.
Oskar Berglund är liksom Sven lantmätare i grunden och har arbetat som exploateringsingenjör inom Malmö stad sedan 2011.
– Jag jobbar med utveckling av både offentlig och privat mark. Det kan till exempel handla om att teckna exploateringsavtal med privata markägare i samband med att vi ska ta fram en ny detaljplan och reglera genomförandefrågor. Arbetet innebär mycket juridiska frågor och förhandling vilket passar mig bra.

Brett spann
Även Maja Modigh är exploateringsingenjör med lantmätarexamen. Hon kom till avdelningen i höstas efter några år som konsult på en privat byrå inom samhällsbyggnad.
– Jag sökte mig hit för att jag tycker det är väldigt kul att arbeta med stadsbyggnadsprocesser i olika former. Som exploateringsingenjör måste jag se till dagens behov av till exempel bostäder, men även starta de processer som ska igenom om fyrtio år. Det är häftigt att ha hela det spannet i arbetet.
Oskar nickar instämmande.
– Jag började arbeta med Elinelund, ett område som precis har börjat växa upp. Markexploatering innebär ju ganska långa processer. Men vi arbetar alltid med flera projekt där vissa är i tidig fas, andra i sen. På så vis får man lite av allt.
För att klara Malmös kaxiga tillväxtmål behövs fler exploateringsingenjörer på avdelningen.
– Vi behöver fylla på med nya krafter och ser gärna unga sökande. Vi har specialister i huset som stöttar med expertis på de områden det behövs. Hos oss får nyanställda ett eget projekt redan första dagen för att sedan växa med uppgiften. Tillsammans formar vi morgondagens Malmö, avslutar Sven.

Malmö stad – Fastighetskontoret
Fastighetskontorets huvuduppgifter är samordning av Malmö kommuns exploatering, förvaltning av mark, lokalförsörjning samt förvaltning av lägenheter för socialt boende. Fastighetskontoret är stadens juridiska markägare och svarar för köp, försäljning och upplåtelser av mark. Malmö har ett miljöprogram och en målsättning att bli världsbäst på hållbar stadsutveckling till 2020.

Malmö stad
Fastighetskontoret
205 80 Malmö
www.malmö.se

www.malmö.se