Presentation

ÅF arbetar med allt från apputveckling till energiförsörjning

Publicerad 15 juni 2017

Henrik Tham, projektledare, och Zohal Amin, byggekonom sökte sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Foto: Gonzalo Irigoyen
Henrik Tham, projektledare, och Zohal Amin, byggekonom sökte sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Foto: Gonzalo Irigoyen
Det globala ingenjörs- och konsultföretaget ÅF är en kunskapsdriven verksamhet vars medarbetare brinner för att driva samhällsutvecklingen framåt. ÅF leder mångfacetterade projekt på en mängd olika nivåer vilket borgar för en omväxlande och lärorik arbetsmiljö.

2014 sökte både projektledaren Henrik Tham och byggekonomen Zohal Amin sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Under sina tre år vid företaget har de hunnit vara delaktiga i vitt skilda projekt och båda betonar att de har utvecklats oerhört i sin yrkesroll de senaste åren.
– Varje uppdrag är unikt och det är ett ständigt lärande att arbeta här. Genom såväl olika projekt som via mina kollegor har jag kunnat skaffa mig omfattande erfarenheter och jag har utvecklats väldigt bara på dessa tre år. ÅF växer enormt och det ger många intressanta möjligheter, berättar Zohal.
Idag arbetar Zohal bland annat med mängdförteckningar och kostnadskalkyler inom marknadsområde byggekonomi under divisionen Infrastructure. Variationen på uppdragen är stor; det kan lika gärna röra sig om ett projekt på 500 kvadratmeter som ett på 50 000 eller mer och de kan kretsa kring allt från förskolor och bostäder till hotell, ambassader eller sjukhus.
– Det gäller att ha tålamod och vara detaljorienterad. Beroende på vad kunden efterfrågar kan det nämligen bli väldigt fördjupade kalkyler – det är både roligt och utmanande, konstaterar hon.

Alla kan bidra med något
Henrik å sin sida arbetar inom segmentet Stora projekt, där ÅF driver sina allra största infrastrukturprojekt. Under två och ett halvt års tid har han arbetat med Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg.
– Vi optimerar var järnvägen ska gå för att minimera intrång på natur och samhälle. Därefter projekterar vi hur järnvägen ska byggas. En så stor satsning kräver ett tydligt underlag och vi skapar både 3D-modeller och VR-simuleringar över hur järnvägen kommer att se ut. Jag är med i uppdragsledningen och är en av de som samordnar omkring 20 olika teknikområden som arbetar tillsammans för att hitta den bästa lösningen för en snabb och tillförlitlig järnväg.
Liksom de flesta andra konsultföretag söker ÅF kontinuerligt nyfikna och engagerade medarbetare. Henrik påpekar att företagets breda verksamhet innebär att det finns spännande möjligheter och uppdrag oavsett vilken inriktning man har valt som ingenjör, men att det finns en tydlig strävan efter att integrera och utveckla modern teknik.
– Här finns uppdrag inom allt från apputveckling till energiförsörjning. Vi brukar säga att ens bakgrund inte är lika viktig som en stark vilja att söka kunskap och dela med sig av sina egna erfarenheter. ÅF är en kunskapsdriven organisation och alla kan bidra med något, så länge man är villig att lära sig och vågar testa sina idéer. Det är så vi driver samhällsutvecklingen framåt!

Ett företag med plats för alla
För att utveckla medarbetarna anordnar ÅF olika möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Nya anställda tilldelas en mentor som erbjuder stöd och vägledning och alla ställer upp för varandra; lagandan är stark.
– ÅF arbetar aktivt med att skapa en trygg arbetsmiljö där det finns plats för alla. Ett exempel är projektet New Immigrated Engineers, där ÅF erbjuder praktikplatser åt inflyttade ingenjörer för att hjälpa dem att hitta en väg in på arbetsmarknaden. Ett annat är att vi en månad varje år satsar särskilt på kvinnliga sökanden, även om vi naturligtvis alltid anställer den som är bäst lämpad för positionen. Detta är en mansdominerad bransch och som kvinna tycker jag att det är positivt att det finns en tydlig inriktning och medvetenhet runt dylika frågor, säger Zohal med eftertryck.

Omfattande förmåner
Utöver det verksamhetsrelaterade finns det stort utrymme att umgås och lära känna varandra utanför arbetet. Förutom ett flertal olika förmåner såsom utökad föräldraersättning, friskvårdsbidrag och mycket mer erbjuder ÅF genom kamratklubben Club ÅF sportaktiviteter, kulturevenemang, resor och andra sociala evenemang. Syftet är naturligtvis att främja en aktiv fritid och att bidra till en stark gemenskap.
– Det är inte bara att vi har månadsvisa afterwork. Inom ramarna för Club ÅF kan du även gå på teater eller kurser i allt från konst till självförsvar. Efter att ha provat någon av våra 15 sportgrenar kanske man heller varvar ner med en ölprovning eller gemensam matlagning. Varje år planerar Club ÅF ett antal resor inom t.ex. skidåkning, ridning eller klättring. I höst ska jag på den mest extrema resan hittills. Då planerar jag att bestiga Kilimanjaro tillsammans med ett tiotal andra kollegor, avslutar Henrik.

ÅF
ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång.
Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. Idag har ÅF cirka 9 000 medarbetare i 30 länder världen över och en nettoomsättning per år på cirka 11 mdkr.

ÅF
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm
Tel: 010-505 00 00
E-post: info@afconsult.com
www.afconsult.com

www.afconsult.com