Presentation

Arbeta för svensk innovationskraft på PRV

Publicerad 15 juni 2017

Maziar Soltani och Jessy Karout hos PRV. Foto: Patrik Lindqvist
Maziar Soltani och Jessy Karout hos PRV. Foto: Patrik Lindqvist
Är du intresserad av teknisk utveckling och juridik i ett större sammanhang? Patent- och registr­eringsverket erbjuder spännande karriärmöjligheter för ingenjörer som vill arbeta i en kunskapsintensiv organisation där man har starkt fokus på kompetensutveckling.

Patent- och registreringsverket, PRV, är Sveriges myndighet för immaterialrätt och myndigheten är en grundpelare i arbetet med att främja och stärka tillväxt, innovationsförmåga och konkurrenskraft. Att jobba som patentingenjör på PRV innebär utmanande uppgifter i teknikens framkant.
– Det är ett otroligt spännande, brett och omväxlande jobb. Här har man möjlighet att ta del av teknik och in­novationer i den absoluta framkanten, samtidigt som man arbetar med juridiska frågor och samhällsutveckling i stort, säger blivande patentingenjören Jessy Karout. Hon blev intresserad av patentfrågor under sitt examensjobb och kom till PRV direkt efter sin examen i bioteknik/medicinsk teknik från Chalmers tekniska högskola förra våren.
Jessy befinner sig för närvarande mitt i det 18 månader långa utbildningsprogrammet till patentingenjör som alla nyrekryterade ingenjörer får gå. Det är en unik utbildning som omfattar bland annat juridik och granskningsteknik. Därefter finns möjlighet att utbilda sig till patentexpert.
– PRV investerar oerhört mycket i sin personal och man blir enormt väl omhändertagen. Förutom den grundläggande utbildningen till patentingenjör finns väldigt många andra interna och externa kompetensutvecklingsmöjligheter. Det finns en utvecklingsplan för alla, säger hon.

Olika karriärspår
Maziar Soltani, som har arbetat på PRV sedan 2006, instämmer. Han arbetar idag som enhetschef på telekomavdelningen, men har haft en rad olika funktioner under sina drygt tio år på myndigheten. För honom var PRV ett självklart val när han tog sin examen i telekom och signalbehandling från Blekinge tekniska högskola.
– Jag är enormt teknikintresserad, men istället för att jobba med den tillämpade, praktiska sidan vill jag arbeta med teknisk utveckling i en bredare kontext. Det är spännande att jobba med de stora framtidsfrågorna om hur Sverige och svensk konkurrenskraft ska utvecklas, säger han och tillägger:
– Här finns möjlighet att arbeta utåtriktat med utbildning och information till företag och akademi, att lära sig ledarskap eller att fördjupa sig i juridik och teknik, mer på detaljnivå. Det finns så många olika karriärspår och en stark vilja från chefer och ledning att stötta och uppmuntra medarbetarna. Dessutom är kompetensen väldigt hög och vi har en bra mix av olika människor.

Patent- och registreringsverket
Patent- och registreringsverket, PRV, är en statlig myndighet som arbetar med immaterialrätt, vilket innebär att arbeta med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att säkra Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Myndigheten arbetar också för att öka kunskapen om och förståelsen för värdet av immateriella tillgångar. Myndigheten har cirka 350 anställda och här arbetar bland annat patentingenjörer, jurister, varumärkeshandläggare och kommunikatörer.
www.prv.se

www.prv.se