”Att se andra växa har gett mig mest”

Publicerad 15 juni 2017
Text: Håkan Ogelid

Sina Vosough är nybliven general manager på ABB. Hans råd till andra som har planer på att bli chef är kort och gott att prova på rollen om tillfälle ges.
Sina Vosough är nybliven general manager på ABB. Hans råd till andra som har planer på att bli chef är kort och gott att prova på rollen om tillfälle ges.
För Sina Vosough är chefskapet först och främst att vara ett bollplank. Vara målfokuserad, men samtidigt lyhörd för att lära andra i teamet att växa och utvecklas. Allt för att affärerna ska gå bättre. Nyss tog han klivet till att bli general manager inom ABB.

När vi träffar Sina Vosough har han bara varit i rollen som general manager i en vecka. Han ska leda en produktgrupp, som utvecklar, producerar, marknadsför och säljer produktgruppen instrument transformer med 150 medarbetare inom ABB i Ludvika. Produkten är ett instrument för att mäta ström och spänning i stora elsystem.
Nu är hans fokus att sätta sig in i verksamheten och lära känna medarbetarna. Produkten känner han delvis till sedan tidigare när han hade en chefsroll inom ABB Corporate R&D.
Han beskriver sin nya roll som att vara vd för ett litet företag inom den stora ABB-koncernen, och han trivs oerhört bra med att just ha gått in i en ny chefsroll.
– Jag älskar den här sitsen. Det är otroligt inspirerande och utmanande. Att ta ett nytt kliv och pröva sina vingar, säger Sina Vosough.

Arbeta för andra
Någon duvunge som chef är han inte. Redan när han gjorde sitt exjobb på Sandvik 2005 fick han rollen som projektledare för att utveckla en produkt kring ett patent han varit med att ta fram för Sandvik. Då handlade det om att bygga upp en organisation kring en helt ny storskalig produkt, baserat på patentet.
– Det var då jag fick upp ögonen för att chefskap egentligen handlar om att arbeta för andra.
Han har i själva verket haft olika chefsroller ända sedan han tog sin civilingenjörsexamen i teknisk fysik 2005, vid Luleå tekniska universitet. Vilket han för övrigt klarade av på rekordtiden tre år. Men att bli chef var inget han hade tänkt sig.
– Eftersom jag är oerhört intresserad av fysik och matematik hade jag nog tänkt mig en karriär inom astrofysik.
Han betraktar sig själv som en tekniknörd, men den stämpeln har han definitivt distanserat sig från när han i höstas tog en MBA-examen vid Handelshögskolan i Stockholm.
– Utbildningen gav mig en helt ny nivå på mitt ledarskap eftersom jag fick helt nya kunskaper för att se helheten.
Han råd till andra är att prova på att ta en chefsroll om tillfälle ges.
– Mitt råd är helt enkelt att prova på och utsätta sig. Och samtidigt vara öppen och lyhörd. Tänka på att du aldrig är bättre än ditt team.
Ett av hans motton är något han lärt sig från en tidigare chef.
– Chef är något man kan bli, men ett ledarskap är något man måste förtjäna.