Presentation

Ingenjörer med samhällsintresse utvecklas på Trafikverket

Publicerad 15 juni 2017

Robin Backebjörk och Pernilla Ngo, civil­ingenjörer hos Trafikverket. Foto: Gonzalo Irigoyen
Robin Backebjörk och Pernilla Ngo, civil­ingenjörer hos Trafikverket. Foto: Gonzalo Irigoyen
Trafikverket är en arbets­givare som verkligen satsar på sina medarbetare och deras professionella utveckling. Här har civil­ingenjörerna Pernilla Ngo och Robin Backebjörk funnit intressanta karriärer.

För Pernilla Ngo, som är civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad sedan 2010, var det i första hand Trafikverkets traineeprogram som fick henne att söka sig till myndigheten. Hon började jobba på ett konsultbolag direkt efter examen och trivdes bra där, men när hennes mentor rekommenderade henne att söka jobb på Trafikverket blev Pernilla nyfiken.

Skräddarsydd tjänst
– Jag lyckades få en av de eftertraktade traineeplatserna och blev projektledare på verksamhetsområdet investering. Traineeprogrammet var verkligen genomtänkt och utvecklande. För att skaffa mig en gedigen projektledarkompetens tillbringade jag delar av traineeperioden hos aktörer som Trafikverket ofta samverkar med, exempelvis NCC och Regeringskansliet. Jag arbetade även en period med ett trafiksäkerhetsprojekt i Bosnien, via Trafikverkets internationella konsultbolag Sweroad, säger Pernilla Ngo.
Som avslutning på traineeperioden fick hon projektleda ett eget projekt, en gång- och cykelväg med en projektbudget på 80 miljoner kronor. Efter traineeprogrammet blev Pernilla Ngo projektledare på halvtid. Den andra halvan av sin tjänst fokuserade hon på att arbeta med gröna transportkorridorer, ett internationellt projekt som ska effektivisera godstransporter genom Europa.

Får utlopp för sitt engagemang
– Trafikverket är verkligen lyhörda för sina medarbetares karriärmässiga önskemål. Jag fick en skräddarsydd tjänst som gjorde det möjligt att kombinera de två områden som jag var mest intresserad av för tillfället. Så småningom blev jag strategisk planerare nationellt, då arbetade jag som funktionsansvarig för vägnätet och analyserade bland annat omledningsvägar och sårbara punkter på strategisk nivå, säger Pernilla Ngo.
I sommar återvänder hon till verksamhetsområdet investering, där hon nu ska bli enhetschef. Hon brinner för ledarskap, att arbeta med projekt och att utveckla människor i samklang med verksamheten. Som enhetschef får hon utlopp för hela sitt engagemang.
– Innan jag kom till Trafikverket hade jag en bild av att det var mossigt att arbeta på en myndighet. När jag kom hit blev jag positivt överraskad, här är tempot högt och vi arbetar med samhällsfrågor som berör alla människor. Trafikverket ligger verkligen i framkant bland myndigheterna, både vad gäller arbetssätt och hur de tar hand om sina medarbetare, säger Pernilla Ngo.
Robin Backebjörk tog examen från civilingenjörsutbildningen med inriktning mot väg och vattenbyggnad med technology management 2013. Han hade från början inte siktet inställt på att arbeta på Trafikverket, men när han såg att de sökte nyexaminerade personer som skulle agera juniora rådgivare åt högsta ledningen bestämde han sig för att söka. Sedan dess har hans karriär utvecklats i snabb takt. Redan som 26-åring blev han chef för arton medarbetare.
– Under mitt första år fick jag gå bredvid en av ledningsgruppens verksamhetsområdeschefer. Det gjorde att jag verkligen lärde känna Trafikverket från insidan. Under en omorganisation där alla chefer fick söka nya tjänster tog jag vara på möjligheten att söka en chefstjänst. Trafikverket vågar verkligen satsa på unga medarbetare, här kan den som vill avancera snabbt. Om man visar vad man går för och är tydlig med vad man vill så kan man komma hur långt som helst, säger Robin Backe­björk.

En vilja att förbättra samhället
Nu arbetar han som verksamhetsstyrningschef på avdelningen för järnvägssystem, med ansvar för att arbeta med strategier, mål och arbetssätt med fokus på att förvalta det svenska järnvägssystemet utifrån ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv.
– Jag brinner för att arbeta i gränslandet mellan ekonomi och teknik, vilket jag verkligen får göra här. Att förvalta det svenska järnvägsnätet känns som en viktig uppgift som verkligen bidrar till samhällsnytta. En gemensam nämnare för alla som jobbar på Trafikverket är just att vi bidrar till ett bättre samhälle i form av infrastruktur, säger Robin Backebjörk.

Trafikverket
Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och spännande arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.
Antal medarbetare: cirka 6 500

Tel: 0771-921 921
www.trafikverket.se/jobboframtid

www.trafikverket.se/jobboframtid