Presentation

Palett av möjligheter inom stadsbyggnad i Västerås

Publicerad 15 juni 2017

Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen, Anna Jägvald och Ingrid Legrell Crona, planarkitekter på strategiska avdelningen. Foto: Per Groth
Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen, Anna Jägvald och Ingrid Legrell Crona, planarkitekter på strategiska avdelningen. Foto: Per Groth
På stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad finns många spännande utvecklingsmöjligheter för ingenjörer som trivs med att arbeta i kompetensöverskridande projekt, ha många omvärldskontakter och vara delaktiga i utvecklingen av en av Sveriges mest snabbväxande städer.

På Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad samverkar man mycket över enhets- och professionsgränserna. För varje projekt handplockas en kompetensöverskridande projektgrupp, ofta med medarbetare från olika förvaltningar. Dessutom pågår intensiv samverkan med byggherrar, entreprenörer och andra externa parter.

Visionsarbete och medborgarkontakt
På den strategiska avdelningen utvecklas Västerås stad vad gäller mark- och vattenanvändning, energi- och klimatrådgivning och strategiska framtidsfrågor. Medarbetarna har många omvärldskontakter, inte minst med Västerås invånare, som de har en löpande dialog med kring den framtida stadsutvecklingen.
– Det är intressant att arbeta med projekt som är politiskt styrda. Det innebär att vi har en nära samverkan med stadens politiker och får insyn i hur de politiska beslutsprocesserna fungerar, säger Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen.
– Det är en förmån att få arbeta med breda stadsutvecklingsprojekt som hanterar många aspekter, alltifrån fastighetsexploatering till skolfrågor, avfallshantering och räddningstjänst. Jag har själv påverkat min karriärutveckling och inriktningen på mitt arbete, det känns bra, säger Anna Jägvald, planarkitekt på strategiska avdelningen.
– Jag trivs jättebra med mitt jobb, det känns meningsfullt varje dag att arbeta med frågor som verkligen berör Västeråsborna. Vi gör verkligen skillnad och kan påverka hur staden utvecklas. I mitt arbete får jag verkligen vara med och påverka Västerås framtid, säger Ingrid Legrell Crona, planarkitekt på strategiska avdelningen.

Kombinerar fält- och kontorsarbete
– Jag har jobbat i Västerås stad i ett år och trivs jättebra. Jag trivs med kombinationen av att handlägga bygglov och att genomföra byggnadsinspektioner ute på fältet. Varje bygglovsärende är unikt, vilket ger mig mycket variation under min arbetsdag. Det är också roligt att arbeta i en kommun som präglas av en stark tillväxt och framåtanda. Samtidigt är Västerås stad en trygg och stabil arbetsgivare som verkligen satsar på medarbetarnas utveckling, säger Iwan Abuiraham, byggnadsinspektör och civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad.
– Jag pluggade vid Högskolan i Gävle och flyttade till Västerås för att jag sökte en ny utmaning. För mig passar kombinationen av kontorsarbete och att göra mätningar ute i fält väldigt bra. Här får jag vara med från planskede till avslutat projekt, vilket är väldigt givande. Jag gillar också de många externa kontakter som jag har i mitt arbete. Vi får jättebra stöd från våra chefer och sammanhållningen är mycket god. Vi har dessutom ett fint kontor i stadshuset mitt i centrala Västerås, säger Karl Nilsson, lantmätare och högskoleingenjör med inriktning mot förrättningslantmäteri.
– Jag utvecklar en 3D-strategi för stadsbyggnadsförvaltningen och bistår med 3D-visualiseringar i olika skeden av planprocessen. Jag har arbetat som konsult tidigare och kom till Västerås stad hösten 2016. Det här är en arbetsplats där det är högt i tak och där jag får arbeta självständigt med mycket frihet under ansvar, vilket jag verkligen gillar, säger Elisabeth Ledin, 3D-visualiserare och designingenjör.

Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
En offensiv och expansiv kommun
– Västerås är en växande stad med en god arbetsmarknad och hög inflyttning. Vi är en offensiv kommun, här byggs, bland annat handel, kontor, industrier, hotell och mycket bostäder. Vi är involverade i samtliga stora utvecklingsprojekt i staden, bland annat i omvandlingen av det stora centrala området runt stationen, där bostäder, kontor och ett nytt resecentrum planeras. Vi arbetar både med förtätningsprojekt och nybyggnation på jungfrulig mark och vi söker nu ännu fler medarbetare, bland annat söker vi duktiga trafikplane­rare, säger Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
– Vi satsar mycket på våra medarbetares kompetensutveckling, vi ger dem möjlighet att delta i utbildningar, åka på seminarier, studiebesök och liknande för att hämta inspiration från branschkollegor i andra städer. Hos oss är varje projekt unikt, vilket verkligen ger möjlighet till variation och utveckling, fortsätter Lotta Lindstam.


Sahel Strömberg, Iwan Abdulrahman, Elisabeth Ledin och Karl Nilsson trivs hos Västerås stad. Foto: Per Groth
Sahel Strömberg, Iwan Abdulrahman, Elisabeth Ledin och Karl Nilsson trivs hos Västerås stad. Foto: Per Groth

Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stads ambition är att planera och utveckla en attraktiv, levande, trygg och säker stad i samarbete med västeråsarna. Det ska var en miljö som fungerar för olika människors behov och som underlättar vardagslivet. Västerås är en expansiv stad med drygt 145 000 invånare. Vi satsar på att anställa medarbetare med olika bakgrund, vilket främjar kompetensöverföring och mångfald.
www.vasteras.se

www.vasteras.se