Presentation

Peab Bostad verkar för jämställdare byggbransch

Publicerad 15 juni 2017

Emelia Antonsson och Jenny Sjöborg ser gärna fler kvinnor i byggbranschen.
Emelia Antonsson och Jenny Sjöborg ser gärna fler kvinnor i byggbranschen.
Byggsektorn är en kraftigt mansdominerad bransch, vilket inte bara påverkar arbetsklimatet – det ger även sämre lönsamheten. På Peab Bostad arbetar man aktivt med jämställdhetsfrågor och har 56 procent kvinnor i Sverige, vilket gör bolaget till en förebild i branschen.

Andelen kvinnor i byggbranschen ligger stadigt runt 8,5 procent visar siffror från Byggnads. Även om antalet kvinnor i styrelser och chefspositioner ökat på senare år är de fortfarande i klar minoritet − något som kan slå hårt mot företagens ekonomi visar bland annat en internationell studie från PIIE. Att ha färre kvinnor i ledningen leder också till att det är svårare att rekrytera rätt kompetens.
– Mångfald och jämställdhet är jätteviktiga frågor för oss här på Peab Bostad och grunden för att vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare. I vår organisation ska alla kunna göra karriär på lika villkor, oavsett kön, etnisk bakgrund eller annat, säger Jenny Sjöborg som är personalchef på Peab Bostad och tillägger att man gärna ser flera kvinnor i de olika chefsrollerna.

Olika karriärvägar lockar
Men det är svårt att rekrytera kvinnor till byggbranschen. Att man på Peab Bostad har en större andel kvinnor i bolaget, beror delvis på aktivt jämställdhetsarbete, men också på att utveckling och produktion skiljer sig åt generellt när det gäller könsfördelningen.
– Att utveckla nya bostadsområden är ett spännande jobb där man får vara med och utforma samhället, vilket naturligtvis tilltalar både män och kvinnor. Här finns också goda utvecklingsmöjligheter och många olika karriärvägar, inom både Peab Bostad och övriga Peabkoncernen, säger Jenny Sjöborg.

Varierande arbetsuppgifter
En som gjort karriär inom Peab Bostad är Emelia Antonsson. Efter avslutade studier på programmet Affärsutveckling och entreprenörskap vid Chalmers tekniska högskola fick hon jobb som Trainee på Peab. Därefter har hon arbetat som arbetsledare, entreprenadingenjör och projektutvecklare innan hon för ett drygt halvår sedan blev projektchef.
– Jag visste inte att jag skulle arbeta inom byggbranschen när jag började på Chalmers, men jag har varit här i 13 år nu. Det är väldigt roligt att vara delaktig i alla olika delar av processen, alltifrån att köpa råmark till kalkylering, projektering och försäljning av bostäder, säger hon och berättar att de varierande arbetsuppgifterna passar henne bra.
– Det är också ett flexibelt jobb där jag har frihet under ansvar och får gehör för mina önskemål, fortsätter hon.

Utbildning i likabehandling
Trots att jämställdheten inom Peab Bostad är hög är man medveten om jargonger som kan finnas på framför allt byggarbetsplatserna som kan skrämma bort kvinnor. För att förbättra arbetsklimatet har Peab låtit flera tusen medarbetare genomgå en utbildning kring likabehandling. På Peab Bostad arbetar man också kontinuerligt med dessa frågor.
– Byggbranschen har gjort en ordentlig resa när det gäller jämställdhetsfrågor och mångfald, men naturligtvis finns det fortfarande mycket kvar att göra. Här spelar ledarskapet en avgörande roll tillsammans med våra värderingar, säger Jenny Sjöborg.
När Emelia Antonsson varit ute på byggarbetsplatserna har hon dock inte märkt av någon speciellt jargong utan alltid känt sig välkommen.
– Jag har redan från början haft möjlighet att arbeta med kompetent och tillmötesgående personal. Har man inställningen att man vill lära sig och visar intresse är det oftast inga konstigheter, säger hon och tillägger att det som saknas i branschen är framför allt kvinnliga förebilder.

Branschen får anpassa sig
– När jag har varit ute och föreläst för studenter på tekniska utbildningar märker jag att det finns flera unga tjejer som är nyfikna på byggsektorn. Men branschen måste bli bättre på att anpassa sig efter dem och deras behov, säger Emelia Antonsson.
Jenny Sjöborg är inne på samma linje.
– Jag märker i arbetsintervjuer med framför allt unga, att bra arbetsmiljö och flexibla arbetstider har hög prioritet, säger hon och fortsätter:
– Konkurrensen om duktiga medarbetare är extremt hård inom vår bransch. Att vi ändå lyckas behålla så stor del av våra medarbetare ser vi som ett gott betyg på att vi faktiskt gör rätt saker, avslutar hon.

Peab Bostad
Peab Bostad AB är en av Sveriges största bostadsutvecklare och en del av Peabkoncernen. Bolaget har 150 medarbetare och en omsättning på cirka 6 miljarder. Peab Bostad ingår i affärsområde Projektutveckling som ansvarar för koncernens förvärv, utveckling och avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter.
I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling.

I en nyligen genomförd undersökning från den amerikanska tankesmedjan Peterson Institute for International Economics, där 22 000 företag i 91 länder granskats, visade att företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen hade upp till 6 procent högre vinst än de som saknade kvinnliga chefer.
www.peabbostad.se

www.peabbostad.se