Samhällsbyggnad – en framtidsbransch

Publicerad 15 juni 2017
Text: Anette Bodinger

Kontorshuset Solna United utanför Stockholm är ett exempel på byggprojekt som har ett uttalat mål om att minska byggprocessens klimatpåverkan. Illustration: Tengbom
Kontorshuset Solna United utanför Stockholm är ett exempel på byggprojekt som har ett uttalat mål om att minska byggprocessens klimatpåverkan. Illustration: Tengbom
– Samhällsbyggnad är en framtidsbransch. Mycket ska byggas samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Dessutom ska produktionen ställas om till att bli klimatneutral vilket kräver både nytänkande och nya kompetenta medarbetare, säger Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige.

Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige. Foto: Skanska
Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige. Foto: Skanska
Gunnar Hagman inledde sin karriär på Skanska för snart 24 år sedan. Efter avlagd civilingenjörsexamen, med inriktning på väg och vattenbyggnad vid Lunds tekniska högskola, började han på Skanska i Blekinge. Sedan dess har det hänt en hel del. I november förra året utsågs han till vd för Skanska Sverige.
– Jag har haft förmånen att få gå mellan olika områden och positioner vilket gett mig en bred bas och övergripande syn på vår verksamhet.
Efter nära ett kvartssekel i branschen konstaterar han att samhällsbyggnadsfrågan är mer aktuell än någonsin.

Ny infrastruktur och nya bostäder
– Sverige växer och det behövs mängder med ny infrastruktur och nya bostäder. Efter 2008 har det varit en klar och tydlig marknadsuppgång och inte minst de senaste fyra åren har det varit en boom på bostadsmarknaden vilket driver mycket av byggandet idag.
En tydlig förändring mot förr är att hållbarhetsfrågorna kommit upp på dagordningen på ett helt nytt sätt.
– När jag började i branschen handlade hållbarhetsfrågor mest om kemikalier, sedan följde en period då energifrågor var i fokus. Idag är det ett mycket bredare spektrum, nu talar vi även om social hållbarhet där områden som miljö, klimat, mångfald och inkludering är självklara inslag.

Klimatneutrala 2050
Kontorshuset Solna United utanför Stockholm är ett exempel på byggprojekt som har ett uttalat mål om att minska byggprocessens klimatpåverkan.
– Vi har antagit en vision om att vara helt klimatneutrala år 2050. Det är ett tufft mål som driver utvecklingen i rätt riktning inom ett område jag känner starkt för.
Ett annat spännande projekt är kvarteret Skärvet i Växjö. Här skapas en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel med fokus på mångfald. I bygget ingår även en arbetsmarknadssatsning där arbetslösa och nyanlända erbjuds praktikplatser.
– Vi försöker få till en helhet i byggandet på ett sätt som inte fanns för 20 år sedan.

Bransch i ständig utveckling
Det bästa med att vara vd på Skanska Sverige är enligt Gunnar Hagman att samhällsbygge är en stå stor och viktig fråga.
– Här är jag omgiven av spännande och duktiga människor i sammanhang som är väldigt stimulerande att vara i. Ett fantastiskt roligt jobb i en bransch som är under ständig utveckling.