Statliga jobb – berikande för ingenjörer med samhällsintresse

Publicerad 15 juni 2017
Text: Annika Wihlborg

Minoo Akhtarzand, civilingenjör och landshövding i Västmanlands län. Foto: Emma Gyllensvaan
Minoo Akhtarzand, civilingenjör och landshövding i Västmanlands län. Foto: Emma Gyllensvaan
För ingenjörer med ett samhällsintresse är den statliga sektorn både mångfacetterad och full av utmaningar. Myndigheter efterfrågar i princip alla typer av ingenjörer och kan erbjuda såväl tekniska specialistroller som chefsjobb och projektledarroller.

– Jag trivdes bra i den privata sektorn, men mitt stora samhällsintresse fick mig att se även möjligheterna i den statliga sektorn. En fördel med att ha en ingenjörsexamen är att man genom utbildningen har lärt sig att snabbt sätta sig in i nya områden och branscher, säger Minoo Akhtarzand, som är civilingenjör i elektroteknik och landshövding i Västmanlands län.
Efter tjugosex år i energibranschen, där hon bland annat hade olika chefsbefattningar som vd och affärsansvarig bytte hon till den statliga sektorn. Sedan dess har Minoo Akhtarzand varit Länsarbetsdirektör i Uppsala län, generaldirektör för dåvarande Banverket, och landshövding i Jönköpings län. Nu är hon sedan arton månader landshövding i Västmanlands län.

Byta sektor berikar
Hon rekommenderar ingenjörer som arbetat i den privata sektorn att söka sig till staten och tvärtom. Att byta sektor är ett sätt att berika sig själv och stärka sin professionella utveckling. Generellt tycker hon att man höjer sin kunskap, kompetens och blir mer gångbar på arbetsmarknaden om man skaffar sig erfarenheter från både den privata och statliga sektorn.
– Min övergång till den statliga sektorn berodde bland annat på mitt växande samhällsintresse. Eftersom det finns många myndigheter i Sverige så öppnar sig en ny värld av statliga karriärmöjligheter för ingenjörer som skaffar sig erfarenhet från en myndighet. Den som jobbar statligt får även insyn i hur myndighetsvärlden, politiskt styrda organisationer och i slutänden även hur samhället fungerar, vilket är användbar kunskap även om man senare väljer att börja jobba i den privata sektorn, säger Minoo Akhtarzand.

Inte enbart tekniska roller
Hon rekommenderar ingenjörer att söka sig även till myndigheter och roller som inte är renodlat tekniska. Som civilingenjör är du en attraktiv kandidat även för andra typer av yrkesroller, vilket Minoo Akhtarzand själv är ett levande bevis på.
– Oavsett om du vill arbeta med samhällsbyggnadsfrågor, energi, miljöfrågor eller något helt annat så kan staten erbjuda de karriärvägarna. De kommande åren genomgår dessutom många myndigheter ett generationsskifte, vilket kommer att ge ännu fler intressanta karriärmöjligheter. Gemensamt för alla statliga jobb är att de ger dig möjlighet att bidra med verklig samhällsnytta och att arbeta för det svenska folket, säger Minoo Akhtarzand.