Etikettarkiv: Byggindustri

Peab Bostad verkar för jämställdare byggbransch

Emelia Antonsson och Jenny Sjöborg ser gärna fler kvinnor i byggbranschen.
Emelia Antonsson och Jenny Sjöborg ser gärna fler kvinnor i byggbranschen.
Byggsektorn är en kraftigt mansdominerad bransch, vilket inte bara påverkar arbetsklimatet – det ger även sämre lönsamheten. På Peab Bostad arbetar man aktivt med jämställdhetsfrågor och har 56 procent kvinnor i Sverige, vilket gör bolaget till en förebild i branschen.

Andelen kvinnor i byggbranschen ligger stadigt runt 8,5 procent visar siffror från Byggnads. Även om antalet kvinnor i styrelser och chefspositioner ökat på senare år är de fortfarande i klar minoritet − något som kan slå hårt mot företagens ekonomi visar bland annat en internationell studie från PIIE. Att ha färre kvinnor i ledningen leder också till att det är svårare att rekrytera rätt kompetens.
– Mångfald och jämställdhet är jätteviktiga frågor för oss här på Peab Bostad och grunden för att vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare. I vår organisation ska alla kunna göra karriär på lika villkor, oavsett kön, etnisk bakgrund eller annat, säger Jenny Sjöborg som är personalchef på Peab Bostad och tillägger att man gärna ser flera kvinnor i de olika chefsrollerna.

Olika karriärvägar lockar
Men det är svårt att rekrytera kvinnor till byggbranschen. Att man på Peab Bostad har en större andel kvinnor i bolaget, beror delvis på aktivt jämställdhetsarbete, men också på att utveckling och produktion skiljer sig åt generellt när det gäller könsfördelningen.
– Att utveckla nya bostadsområden är ett spännande jobb där man får vara med och utforma samhället, vilket naturligtvis tilltalar både män och kvinnor. Här finns också goda utvecklingsmöjligheter och många olika karriärvägar, inom både Peab Bostad och övriga Peabkoncernen, säger Jenny Sjöborg.

Varierande arbetsuppgifter
En som gjort karriär inom Peab Bostad är Emelia Antonsson. Efter avslutade studier på programmet Affärsutveckling och entreprenörskap vid Chalmers tekniska högskola fick hon jobb som Trainee på Peab. Därefter har hon arbetat som arbetsledare, entreprenadingenjör och projektutvecklare innan hon för ett drygt halvår sedan blev projektchef.
– Jag visste inte att jag skulle arbeta inom byggbranschen när jag började på Chalmers, men jag har varit här i 13 år nu. Det är väldigt roligt att vara delaktig i alla olika delar av processen, alltifrån att köpa råmark till kalkylering, projektering och försäljning av bostäder, säger hon och berättar att de varierande arbetsuppgifterna passar henne bra.
– Det är också ett flexibelt jobb där jag har frihet under ansvar och får gehör för mina önskemål, fortsätter hon.

Utbildning i likabehandling
Trots att jämställdheten inom Peab Bostad är hög är man medveten om jargonger som kan finnas på framför allt byggarbetsplatserna som kan skrämma bort kvinnor. För att förbättra arbetsklimatet har Peab låtit flera tusen medarbetare genomgå en utbildning kring likabehandling. På Peab Bostad arbetar man också kontinuerligt med dessa frågor.
– Byggbranschen har gjort en ordentlig resa när det gäller jämställdhetsfrågor och mångfald, men naturligtvis finns det fortfarande mycket kvar att göra. Här spelar ledarskapet en avgörande roll tillsammans med våra värderingar, säger Jenny Sjöborg.
När Emelia Antonsson varit ute på byggarbetsplatserna har hon dock inte märkt av någon speciellt jargong utan alltid känt sig välkommen.
– Jag har redan från början haft möjlighet att arbeta med kompetent och tillmötesgående personal. Har man inställningen att man vill lära sig och visar intresse är det oftast inga konstigheter, säger hon och tillägger att det som saknas i branschen är framför allt kvinnliga förebilder.

Branschen får anpassa sig
– När jag har varit ute och föreläst för studenter på tekniska utbildningar märker jag att det finns flera unga tjejer som är nyfikna på byggsektorn. Men branschen måste bli bättre på att anpassa sig efter dem och deras behov, säger Emelia Antonsson.
Jenny Sjöborg är inne på samma linje.
– Jag märker i arbetsintervjuer med framför allt unga, att bra arbetsmiljö och flexibla arbetstider har hög prioritet, säger hon och fortsätter:
– Konkurrensen om duktiga medarbetare är extremt hård inom vår bransch. Att vi ändå lyckas behålla så stor del av våra medarbetare ser vi som ett gott betyg på att vi faktiskt gör rätt saker, avslutar hon.

Peab Bostad
Peab Bostad AB är en av Sveriges största bostadsutvecklare och en del av Peabkoncernen. Bolaget har 150 medarbetare och en omsättning på cirka 6 miljarder. Peab Bostad ingår i affärsområde Projektutveckling som ansvarar för koncernens förvärv, utveckling och avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter.
I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling.

I en nyligen genomförd undersökning från den amerikanska tankesmedjan Peterson Institute for International Economics, där 22 000 företag i 91 länder granskats, visade att företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen hade upp till 6 procent högre vinst än de som saknade kvinnliga chefer.
www.peabbostad.se

www.peabbostad.se

Samhällsbyggnad – en framtidsbransch

Kontorshuset Solna United utanför Stockholm är ett exempel på byggprojekt som har ett uttalat mål om att minska byggprocessens klimatpåverkan. Illustration: Tengbom
Kontorshuset Solna United utanför Stockholm är ett exempel på byggprojekt som har ett uttalat mål om att minska byggprocessens klimatpåverkan. Illustration: Tengbom
– Samhällsbyggnad är en framtidsbransch. Mycket ska byggas samtidigt som stora pensionsavgångar väntar. Dessutom ska produktionen ställas om till att bli klimatneutral vilket kräver både nytänkande och nya kompetenta medarbetare, säger Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige.

Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige. Foto: Skanska
Gunnar Hagman, vd för Skanska Sverige. Foto: Skanska
Gunnar Hagman inledde sin karriär på Skanska för snart 24 år sedan. Efter avlagd civilingenjörsexamen, med inriktning på väg och vattenbyggnad vid Lunds tekniska högskola, började han på Skanska i Blekinge. Sedan dess har det hänt en hel del. I november förra året utsågs han till vd för Skanska Sverige.
– Jag har haft förmånen att få gå mellan olika områden och positioner vilket gett mig en bred bas och övergripande syn på vår verksamhet.
Efter nära ett kvartssekel i branschen konstaterar han att samhällsbyggnadsfrågan är mer aktuell än någonsin.

Ny infrastruktur och nya bostäder
– Sverige växer och det behövs mängder med ny infrastruktur och nya bostäder. Efter 2008 har det varit en klar och tydlig marknadsuppgång och inte minst de senaste fyra åren har det varit en boom på bostadsmarknaden vilket driver mycket av byggandet idag.
En tydlig förändring mot förr är att hållbarhetsfrågorna kommit upp på dagordningen på ett helt nytt sätt.
– När jag började i branschen handlade hållbarhetsfrågor mest om kemikalier, sedan följde en period då energifrågor var i fokus. Idag är det ett mycket bredare spektrum, nu talar vi även om social hållbarhet där områden som miljö, klimat, mångfald och inkludering är självklara inslag.

Klimatneutrala 2050
Kontorshuset Solna United utanför Stockholm är ett exempel på byggprojekt som har ett uttalat mål om att minska byggprocessens klimatpåverkan.
– Vi har antagit en vision om att vara helt klimatneutrala år 2050. Det är ett tufft mål som driver utvecklingen i rätt riktning inom ett område jag känner starkt för.
Ett annat spännande projekt är kvarteret Skärvet i Växjö. Här skapas en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel med fokus på mångfald. I bygget ingår även en arbetsmarknadssatsning där arbetslösa och nyanlända erbjuds praktikplatser.
– Vi försöker få till en helhet i byggandet på ett sätt som inte fanns för 20 år sedan.

Bransch i ständig utveckling
Det bästa med att vara vd på Skanska Sverige är enligt Gunnar Hagman att samhällsbygge är en stå stor och viktig fråga.
– Här är jag omgiven av spännande och duktiga människor i sammanhang som är väldigt stimulerande att vara i. Ett fantastiskt roligt jobb i en bransch som är under ständig utveckling.