Etikettarkiv: Byggnadsprocess

Spännande framtid väntar

Kåre Fredriksson, projektchef och Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.
Kåre Fredriksson, projektchef och Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.

Micasa Fastigheter genomför nybyggnadsprojekt för 2 miljarder fram till 2030. En utmaning för organisationen som behöver utöka personalstyrkan med nya kompetenser.

– Vi har fått uppdraget att projektera 21 nya fastigheter till 2040. Totalt innebär uppdraget en investering på 2 miljarder kronor fram till 2030, berättar Gunnar Ohlsén, chef för byggprojektavdelningen på Micasa Fastigheter.
Sverige blir äldre. Från 2020 till 2040 beräknas vi bli 30 000 fler som är äldre än 80 år, och 100 000 fler som är äldre än 65 år. Det ställer krav på fler äldreboenden.
Stockholm stad har därför beslutat att bygga ett antal nya vård- och omsorgsboenden. Micasa Fastigheter, som är helägt av Stockholms stad, har fått sin beskärda del av nybyggnadsprojekten.

En spännande utmaning
Då Micasa Fastigheters fokus tidigare varit förvaltning och anpassning är övergången till att driva nybyggnadsprojekt en spännande utmaning. En utmaning som inte minst kommer att kräva nya och fler kompetenser. Det gäller framförallt projektledare med förståelse för hela byggnadsprocessen.
– Vårt ansvar täcker hela byggnadsprocessen, från att söka markanvisningar och detaljplanearbete till upphandling och produktion, berättar Kåre Fredriksson, projektchef på Micasa Fastigheter och fortsätter:
– Vi är ett offentligt bolag och det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv och samtidigt vara serviceinriktad och affärsmässig.

Ett viktigt uppdrag
Med sina 85 anställda är Micasa Fastig­heter ett jämförelsevis litet fastighetsbolag. Trots det finns alla funktioner som krävs för uppdraget inom bolagets väggar. Det ger en särskild förståelse för vad som krävs av samtliga funktioner för att projekten ska bli så framgångsrika som möjligt. Och möjligheterna att bredda sin kompetens här är stor.
Dessutom ger Micasa Fastigheters arbete samhällsnytta för en målgrupp som behöver ett anpassat boende.
– Att få hjälpa äldre till ett modernt och tillgängligt boende känns bra, säger Kåre Fredriksson.

Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter bildades 2004 och har idag 85 anställda. Bolaget ägs av Stockholms stad och är ett dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Dess uppdrag är att äga och förvalta stadens vård- och omsorgsfastigheter. I år, 2018, ansvarar bolaget för en miljon kvadratmeter fördelat på 120 fastigheter och omsätter omkring en miljard kronor.

www.micasa.se

Svenska Bostäder går från framgång till framgång

Peter Julin, projektledare ombyggnad och Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder. Foto: Gonzalo Irigoyen
Peter Julin, projektledare ombyggnad och Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder. Foto: Gonzalo Irigoyen
Det kommunägda bostadsbolaget Svenska Bostäder erbjuder intressanta och varierade uppdrag för engagerade ingenjörer som vill vara delaktiga i att utveckla samhällsnyttan i Stockholms stad. För närvarande förbereder bolaget för att de kommande åren kraftigt öka byggandet av hyresrätter.

Svenska Bostäder grundades redan 1944 och har sedan dess varit en nyckelaktör i utformningen av den svenska bostadsmarknaden. Idag förvaltar bolaget tiotusentals lägenheter och lokaler i Stockholm och förbereder för att under de kommande åren bygga hela 1 000 nya bostäder per år.
– Vi är en av de stabilaste bostadsförvaltarna i Sverige och det är något vi tänker fortsätta att vara. Det omfattar inte bara att vara bäst på hyresrätter, utan även att bedriva en verksamhet som gör skillnad i praktiken, säger Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder.
Projektledaren Peter Julin ger Pernilla sitt medhåll och betonar att det just är möjligheten att bidra till samhällsnyttan som spelade störst roll då han sökte sig till Svenska Bostäder för drygt ett år sedan.
– Genom att förvalta våra fastigheter på ett hållbart och medvetet sätt förbättrar vi vardagen för tusentals människor varje år. Det är oerhört stimulerande och roligt samtidigt som det är både utvecklande och utmanande att få ingå i en så stor organisation. Förutom de krav som ställs på oss från Stockholms stad vad gäller exempelvis miljöaspekter och energiförbrukning har vi själva en målsättning att arbeta resultatorienterat, handlingskraftigt, kommunikativt och lyhört, säger han.

Jämställdhet och mångfald
Företagets värdegrund genomsyrar hela organisationen och ger konkreta resultat; förutom att Svenska Bostäder vann Kundkristallen tidigare i år som Sveriges bästa hyresvärd är företaget rankat som en av Sveriges bästa arbetsplatser i Great Place to Works undersökning och ligger också i toppen bland fastighetsbolag vad gäller jämställdhet enligt Nyckeltalsinstitutet.
– Jämställdhetsfrågor och mångfald är angelägna ämnen för oss. Vi har en relatvit jämn fördelning mellan kvinnor och män och uttaget av föräldradagar fördelar sig också jämnt mellan könen.

Generös fortbildning
För möjligheterna att göra karriär och fortbilda sig finns en långtgående flexibilitet. Peter Julin konstaterar att det råder en mycket generös inställning till kompetensutveckling och utbildning.
Det anordnas en hel del utbildningar företagsövergripande, både gällande teknik men också exempelvis kundbemötande. Vill man gå vidare inom företaget finns en mängd olika vägar att ta – alla nya tjänster annonseras internt på bolagets intranät, så det finns goda alternativ för de som vill röra sig sidledes eller kanske axla en ledarroll.
Pernilla betonar dock att en av företagets målsättningar är att ge medarbetarna god möjligheter att kombinera arbete med privatliv.
Svenska Bostäder har utmärkta förmåner, bra arbetstider och satsar mycket på hälsa, bland annat genom ett ansenligt friskvårdsbidrag och ett stort antal gemensamma friskvårdsaktiviteter.

Mångsidigt fastighetsbestånd
Svenska Bostäders fastighetsbestånd är mångsidigt och bjuder på omväxlande utmaningar för företagets medarbetare. Utöver bostäder och lokaler som exempelvis förskolor och affärsverksamheter förvaltar Svenska Bostäder även kulturhistoriska och k-märkta fastigheter med unika förutsättningar, i dotterbolaget Stadsholmen AB.
– Våra projektledare behöver vara beredda på att anpassa sig beroende på vilka fastigheter och skeden de arbetar med. I många fall handlar det om att kunna balansera flera projekt i olika skeden, där vissa kanske befinner sig i produktion medan andra är i ett förstudieskede. Projektledarna på Svenska Bostäder har det övergripande ansvaret för alla processer i projekten, säger Peter.
Förutom projektledare söker företaget även bland annat fastighetsingenjörer, installationsledare och traineer.
– Utöver relevant utbildning är det även viktigt att man som ingenjör hos oss är självgående och trivs med männi­skor – en viktig del av jobbet är att samverka med arkitekter och teknikkonsulter i projekteringsskedet och entreprenörer i produktionsskedet. Vi har mycket planerat inför framtiden och därför är vi ute efter engagerade medarbetare som är intresserade av att vara med på den resan, avslutar Pernilla.

Svenska Bostäder
Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. De närmaste åren bygger bolaget tusentals nya hyreslägenheter i Stockholms stad. Svenska Bostäder förvaltar också lokaler och centrumanläggningar. Där finns allt från kontor, butiker och restauranger till förskolor, vårdanläggningar och lager. Verksamheterna bidrar till att skapa levande stadsdelar.

Svenska Bostäder
Box 95
162 12 Vällingby
Tel: 08-508 370 00
E-post: info@svenskabostader.se
www.svenskabostader.se

www.svenskabostader.se

På Lundafastigheter finns alla möjligheter

Daniel Andersson, chef för teknik och service och Camilla Lidgren, chef för Lundafastigheters projektavdelning. Foto: Jan Nordén
Daniel Andersson, chef för teknik och service och Camilla Lidgren, chef för Lundafastigheters projektavdelning. Foto: Jan Nordén
– På Lundafastigheter arbetar vi med projektens hela livscykel och ser dem växa fram från idé till färdig byggnad. Det är enormt stimulerande och stor skillnad mot konsultvärlden där projekten lämnas när uppdraget är slut, säger Daniel Andersson, chef för teknik och service.

Lund växer så det knakar. Om sex år beräknas kommunen att ha cirka 130 000 invånare, vilket är 13 000 fler än idag. Camilla Lidgren, chef för Lundafastigheters projektavdelning, har bråda dagar.
– Vi ansvarar för ny- och ombyggnad av kommunens fastigheter. Det kan handla om allt från skolor, förskolor och idrottshallar till konsertsalar.
Ett aktuellt projekt är bygget av en helt ny gymnasieskola för 2 000 elever.
– Det är ett jätteprojekt i 700-miljonersklassen där bygget ska ske i form av en samverkansentreprenad. Projektet startar på allvar efter semestern och vi söker nu flera nya projektledare som vill vara en del av den här spännande resan.
Daniel Andersson ansvarar för verksamhetens teknik- och service-avdelning.
– Vi fokuserar på själva driften där uppdragen omfattar hela spektrumet, från att ta hand om felanmälningar och små om- och tillbyggnader till injustering av system, energimätning, driftoptimering och teknisk rådgivning för hela Lundafastigheter.
När det gäller nybyggen kommer medarbetarna på teknik och service in i bilden när det står klart vad det är som ska byggas.
– Våra specialister från ingenjörsgrupperna bistår projektledarna i arbetet med de tekniska systemvalen och även här söker vi nya medarbetare.

Inspirerande
Både Daniel och Camilla har tidigare arbetat på olika poster inom entreprenadsidan, och sedan två och ett halvt år leder de sina respektive avdelningar på Lundafastigheter.
– Jag stormtrivs med att vara på beställarsidan. Det är politikerna som bestämmer, men vi kan påverka ganska mycket och gör vi vårt jobb bra, så blir det också en bra stad att bo i, säger Camilla.
Daniel nickar instämmande.
– Det gäller att vara stresstålig, den som tror att det är lugna gatan i en kommunal verksamhet kan inte ha mer fel. Här är det konstant nya utmaningar, vilket passar mig bra. Vi söker medarbetare som trivs när det händer mycket.
Camilla framhåller de goda möjligheterna till fortbildning och kompetensutveckling som omfattar alla medarbetare.
– Förutom att du utvecklas på jobbet, kan gå från små till stora projekt och få mer avancerade arbetsuppgifter i takt med att kunskap och erfarenhet ökar, finns ett stort utbud av olika kurser och utvecklingsprogram. Det finns även möjlighet att rotera mellan avdelningar och enheter, driva utvecklingsprojekt och arbeta med verksamhetsutveckling, listan kan göras hur lång som helst. På Lundafastigheter finns alla möjligheter.

Lundafastigheter
I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 117 000 invånare, våra företag och besökare. Lundafastigheter är ett affärsområde inom Serviceförvaltningen. Vi förvaltar cirka 450 fastigheter omfattande drygt 656 000 kvm åt kommunens olika verksamheter såsom förskolor, skolor, gruppboenden, idrottsanläggningar och kontor.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Tel: 046-359 50 00
www.lund.se

www.lund.se

Ungt byggföretag siktar högt i framtidsbransch

Mick Salonen Högberg, affärsenhetschef, Emma Palmqvist och Lovisa Gebert, projektingenjörer, är stolta över Zenguns företagskultur där människan sätts i centrum. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mick Salonen Högberg, affärsenhetschef, Emma Palmqvist och Lovisa Gebert, projektingenjörer, är stolta över Zenguns företagskultur där människan sätts i centrum. Foto: Gonzalo Irigoyen
Zengun växer så det knakar. Med ledord som kunskap, affärsmannaskap och gemenskap utmanar bolaget de traditionella byggföretagen i Stockholmstrakten. Att ta sig an komplexa projekt och tänka annorlunda har blivit något av Zenguns signum.

I huvudkontorets lokaler på Torsgatan i centrala Stockholm ekar det tomt. Zenguns medarbetare sitter alla ute på byggarbetsplatser när vi träffar Lovisa Gebert, Emma Palmqvist och Mick Salonen Högberg i deras ljusa mötesrum i Bonnierhuset. Byggföretaget Zengun som driver byggprojekt på entreprenad, har de senaste åren tagit sig an flera komplexa utmaningar. Genom att tänka och göra annorlunda har man blivit en stark utmanare till de traditionella bjässarna med lyckat resultat.
I skrivande stund arbetar Zengun bland annat med den nya gallerian Urban Escape mitt i City och kvarteret Pelaren som växer fram söder om stan intill Globen.
– Det är ofta komplexa förutsättningar när vi bygger. För att bli ett verkligt alternativ till storbyggarna på Stockholmsmarknaden har det varit nödvändigt för oss att tänka annorlunda, vilket lett till spännande projekt som är lätt att attrahera engagerade medarbetare till, säger Mick Salonen Högberg som är affärsenhetschef på Zengun.

Gemenskap skapar engagemang
Medarbetarnas personliga engagemang är en av hemligheterna bakom bolagets framgång. På Zengun arbetar man aktivt med gemensamma värderingar som ligger till grund för hur omvärlden och kunderna uppfattar företaget. Något som tilltalar Lovisa Gebert som sedan ett drygt halvår arbetar här som pro­jektingenjör.
– Jag tilltalades av Zenguns kultur där man sätter människan i centrum och hjälper varandra. I komplexa byggprojekt är det speciellt viktigt med nära samarbete då vi tillsammans måste vara drivna och engagerade för att lösa problem på vägen, säger hon.
Zenguns starka sammanhållning och företagskultur var något som även tilltalade Emma Palmqvist när hon började som projektingenjör här för drygt ett år sen.
– Jag kände direkt att företagskulturen här var rätt för mig. Att vara ett sammansvetsat team är en förutsättning för att vi ska komma framåt. Sen tror jag att sammanhållningen ökar då vi sitter direkt på byggarbetsplatsen och ser resultatet växa fram utanför fönstret, säger hon.

Viktigt med friskvård
Zenguns har medarbetare genom hela kedjan, från tidiga skeden och projektering, via installationsteknik och ledning till yrkesarbetare. För att öka sammanhållningen har man en hälso- och friskvårdssatsning med gemensamma aktiviteter för alla medarbetare.
– Förutom att det sporrar en själv att bli mer hälsosam skapar träningen ett gemensamt engagemang, vilket automatiskt ger bättre sammanhållning, säger Lovisa Gebert.

Anammar senaste tekniken
Zengun startade 2009 efter den stora bankkrisen. Målet var att göra någonting annorlunda, att tänka nytt och vara flexibel. Något som blivit bolagets signum och gör att man snabbt och enkelt kan anamma den senaste tekniken, som VR-lösningar.
– Det som verkligen kännetecknar Zengun är flexibilitet. Just att vi arbetar nära varandra och sitter på byggarbetsplatsen gör det lättare att anamma nya innovationer och ta snabba beslut, säger Mick Salonen Högberg och berättar att bolaget även premierar personlig utveckling. Själv började han som snickare.

Stora karriärmöjligheter
– Vi brukar skämtsamt säga att man får välja den roll och titel man vill ha, bara man levererar. Här bromsas ingen som vill utvecklas, fortsätter han.
Han får medhåll av Emma Palmqvist.
– Här finns även möjligheter att testa något nytt. Skulle jag vilja prova på att jobba med inköp till exempel så finns det stora möjligheter att göra det, säger hon.
Emma och Lovisa får ofta frågan hur det känns att vara i minoritet i en kraftigt mansdominerad bransch. Men för dem har det aldrig varit något problem.
– För oss är jämställdhetsfrågan närmast en icke-fråga. Jag tänker inte på det och har aldrig känt mig diskriminerad i min yrkesroll, säger Lovisa Gebert.
Mick Salonen Högberg instämmer.
– Här på Zengun ser vi människan, sen spelar det ingen roll var du kommer ifrån. Tillsammans bygger vi kunskapen och det innefattar hela teamet, precis det Zengun betyder på japanska, avslutar han.

Zengun
Zengun startade 2009 och är ett företag som driver och drivs av projekt. Alla beslut på Zengun fattas med grundtanken ”hur gynnar det här projekten?” Totalt omsätter företaget drygt 1,2 miljarder kronor med 110 anställda, varav ett fyrtiotal yrkesmedarbetare.

Zenguns grundvärderingar genomsyrar företagskulturen och ligger till grund för hur omvärlden och kunderna uppfattar företaget:
• Projektet i centrum
• Människorna i centrum
• Ständig förbättring, med 80/20-regeln (20% innovation, resten beprövat)
• Personligt åtagande
• Respekt
www.zengun.se

www.zengun.se