Etikettarkiv: Fastighetsbranschen

Vi minskar sociala skillnader

Annika Mayer, marknads- och försäljningschef och Maria Henriksson, byggchef på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav
Annika Mayer, marknads- och försäljningschef och Maria Henriksson, byggchef på Egnahemsbolaget. Foto: Patrik Bergenstav

Ett lite ovanligt bostadsbolag, med full orderportfölj lång tid framöver. Egnahemsbolaget i Göteborg har bara 30 anställda, men har stor påverkan i samhället. Här är två aktuella exempel:

• I kvarteret Makrillen i Gamlestaden ska det byggas 249 lägenheter – både Egnahemsbolagets bostadsrätter och systerbolaget Poseidons hyresrätter – men med en gemensam innergård. En tydlig markering av att det är bra att blanda upplåtelseformer om man vill minska segregationen mellan olika grupper.
• I Övre Lövgärdet – ett socialt utsatt område – ska det för första gången någonsin byggas bostadsrätter, totalt 66 lägenheter i tre sexvåningshus, enligt SABO:s koncept Kombohus för att få ned byggkostnaderna.

Både Makrillen och Övre Lövgärdet är typiska uppdrag för Egnahemsbolaget, som inte är ett ”vanligt” bostadsbolag, utan arbetar för att minska de sociala skillnaderna i hur göteborgarna bor. Det uppnår man bland annat genom att bygga bostadsrätter och äganderätter i områden som domineras av hyresrätter.

Integrerad stad
– Vi är ett litet bostadsbolag med ett stort uppdrag, säger Annika Mayer, marknads- och försäljningschef på Egnahemsbolaget.
– Och just det sociala ansvarstagandet var det som lockade mig, jag tycker att det känns väldigt vackert att jobba i göteborgarnas tjänst.
– Vi skiljer oss från andra bostadsbolag på så sätt att vi har en politiskt tillsatt styrelse och vi ska inte maximera vinsten varje kvartal, utan snarare maximera vinsterna för Göteborg, genom att bidra till en mer integrerad stad.
– Det är hela vårt uppdrag, vårt existensberättigande. Det tycker jag är otroligt tilltalande, det var därför jag började här, säger Annika Mayer, som kom till Egnahemsbolaget för ett år sedan från Next Step och tidigare har jobbat i 20 år inom reklamvärlden.

Intresset ökar
Hennes kollega Maria Henriksson är byggchef sedan april 2018, efter att ha arbetat som byggprojektledare i bolaget i drygt tre år, innan dess var hon projektledare på Vetlanda kommun. Hon tror att Egnahemsbolaget kommer att fördubbla sin produktion framöver. För ett par år sedan låg den på 150 lägenheter per år, om några år handlar det om minst 350.
– Största nyttan gör vi när vi går in och förtätar och bygger bostadsrätter i miljonprogramsområden där det i princip bara finns hyresrätter, säger Maria Henriksson.
Enligt FN:s boendeorgan UN-Habitats principer för ett socialt hållbart bostadsområde bör ingen upplåtelseform ha mer än 50 procent. En ”regel” som många svenska förorter bryter mot.
– Cirka 125 000 göteborgare bor i bostadsområden med 100 procent hyresrätter, så det behövs verkligen en förändring, säger Annika Mayer.

Egnahemsbolaget

Egnahemsbolaget startade 1933 som ”Småstugebyrån”, med uppdrag att bygga småhus för en bredare allmänhet. Idag tar bolaget ett socialt ansvar genom att bygga bostäder med ägande- eller bostadsrätt i områden där hyresrätter dominerar.
Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen i Göteborgs Stad.

Egnahemsbolaget
Box 4034
422 04 Hisings Backa
Besöksadress: S:t Jörgens väg 2
Tel: 031-707 70 00
www.egnahemsbolaget.se

Tillsammans bygger vi morgondagens Malmö

Angelica Stenudd och Khaled Arnaout hos MKB Fastighets AB.
Angelica Stenudd och Khaled Arnaout hos MKB Fastighets AB.

– Jag sökte mig till MKB på grund av traineeprogrammet och verksamhetens värderingar där underhåll och förvaltning går hand i hand med sociala hållbarhetsfrågor. Här handlar det inte bara om att bygga hus utan om att bygga samhället, säger Angelica Stenudd, byggprojektledare.

Allmännyttan i Malmö, MKB Fastighets AB, har en lång historia av att ta samhällsansvar och göra sociala investeringar. Hållbarhetsarbetet är en viktig del av verksamheten vilket vägde tungt när det var dags för Angelica Stenudd att gå ut i arbetslivet.
– Jag läste till civilingenjör i lantmäteri på Lunds tekniska högskola och tog examen 2015. Sedan började jag som trainee på MKB där jag fick möjlighet att arbeta med varierade saker på flera olika avdelningar inom företaget. Jag såg det som en bra chans att lära mig så mycket som möjligt om företaget och fastighetsbranschen i stort. Att MKB bygger och förvaltar i hela Malmö samt tar ett stort socialt ansvar för att lyfta staden kändes också givande.
Khaled Arnaout nickar instämmande. Han utbildade sig till byggnadsingenjör vid Malmö högskola, tog examen 2015 och började som biträdande projektledare på MKB drygt ett år senare.
– Jag gillar att kunna lite om mycket och sökte efter en tjänst där man kan arbeta med helheten, ta vara på andras specialkompetens och fungera som en slags spindel i nätet. Här hittade jag exakt det jag sökte.

Bra introduktion
Som biträdande projektledare gick Khaled under 1,5 års tid bredvid en erfaren kollega.
– Det var en utmärkt introduktion som gav en bred inblick i de olika processerna. Jag lärde mig enormt mycket och arbetar idag som byggprojektledare med ansvar för egna projekt.
Utvecklingsmöjligheterna är goda och på sikt skulle jag gärna axla en ledande position på företaget. Som ett led i den strävan ska jag till hösten börja läsa en MBA, Master in Business Administration, for Engineers.
Också Angelica har haft en stadig yrkesutveckling.
– Efter traineeprogrammet började jag som biträdande projektledare och är nu projektledare för tre olika nyproduktions-/bostadsprojekt. Det är ett väldigt varierat arbete där jag får driva projekt från idé och detaljplan till projektering, byggnation och inflyttning, ett enormt roligt jobb i en verksamhet med bra kollegor, stöttande arbetskultur samt goda kompetens- och utvecklingsmöjligheter. Gillar man det är MKB helt rätt plats!
– Ja, som projektledare på MKB får man en helhetsbild över hur byggnation fungerar som system. Tillsammans med kollegor och samarbetspartners bidrar vi till att bygga morgondagens Malmö, det känns både kul och givande, fastslår Khaled.

MKB Fastighets AB

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 23 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad. MKB:s fastigheter förvaltas med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

MKB Triangeln
Södra Förstadsgatan 47
Box 50405
202 14 Malmö
Tel: 040-31 33 00
www.mkbfastighet.se

Fortsatt ljusa framtidsutsikter för Stockholms fastighetsmarknad

Claes Magnusson, vd på Sisab. Foto: Mattias Södermark
Claes Magnusson, vd på Sisab. Foto: Mattias Södermark

6 av 10 ingenjörer kan tänka sig att arbeta i fastighets- och bostadssektorn. Behovet av ingenjörskompetens är stort i branschen, inte minst i roller som projektledare, förvaltare, projektör och konsult. Fastighetsmarknaden i Stockholm är fortsatt het.

Det är roligt att så många ingenjörer kan tänka sig en karriär i fastighetssektorn. Flera faktorer bidrar till sektorns attraktivitet, bland annat att vi producerar något bestående som kommer att stå kvar och nyttjas i många år. Det skapar stolthet. Många ingenjörer har nog också förstått att fastighetsbranschen har ett stort behov av nya medarbetare, säger Claes Magnusson, vd på Sisab, ett kommunalägt bolag som bygger och förvaltar skolfastigheter i Stockholm. Han är civilingenjör med inriktning mot bygg och har bland annat arbetat som avdelningschef på NCC och projektdirektör på Locum innan han blev vd på Sisab 2016.

Långbrodalsskolan i Älvsjö är ett av projekten som Sisab har jobbat med. Foto: Anders Fredriksen
Långbrodalsskolan i Älvsjö är ett av projekten som Sisab har jobbat med. Foto: Anders Fredriksen

Digitaliseringen föryngrar branschen
Ytterligare en faktor som bidrar till fastighetsbranschens attraktivitet är, enligt Claes Magnusson, den pågående digitaliseringen som bland annat effektiviserar drift och underhåll av fastigheter. Digitaliseringen bidrar till att föryngra branschen och skapa nya möjligheter för ingenjörer.
– Som ingenjör i fastighetsbranschen kan man snabbt få ett stort eget ansvar. Man kan vara ledare och kombinera teknikfrågor med ledarskap genom att driva egna projektgrupper. Varje projekt har sina unika förutsättningar, vilket bidrar till variation. Fastighetsmarknaden i Stockholm har gått som tåget sedan 2009 och även om det på senare tid uppstått ett hack i kurvan på bostadsmarknaden så är jag övertygad om att det är tillfälligt. Framtidsutsikterna för Stockholms fastighetsmarknad är ljusa, säger Claes Magnusson.

Stor expansion i Stockholm
– Marknaden för samhällsfastigheter i Stockholm växer så det knakar. Skolor, förskolor och sjukhus behövs för att tillgodose behoven hos invånarna i en växande stad. Fram till år 2040 ska vi på Sisab exempelvis bygga hållbara skolor och förskolor för 50 000 nya barn och ungdomar i Stockholms stad. Nya intressanta fastighetsprojekt initieras både i nya bostadsområden och i förtätningen av de befintliga stadsdelarna, säger Claes Magnusson.
De allra flesta typer av ingenjörer kan, enligt Claes Magnusson, hitta en intressant yrkesroll i fastighetssektorn. Behovet av projektledare, specialister och projektörer inom bland annat el, VVS, akustik och miljö samt förvaltare med kompetens inom intelligenta fastigheter är särskilt stort.

Kan du tänka dig att arbeta i fastighets- och bostadssektorn?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.