Etikettarkiv: Flexibilitet

Utveckla system till framtidens självkörande fordon

Karin Denti, avdelningschef för Software & Test på Veoneer. Foto: Patrik Bergenstav
Karin Denti, avdelningschef för Software & Test på Veoneer. Foto: Patrik Bergenstav

Veoneer är ett nytt elektronikbolag som fokuserar på utveckling av säkerhet, förar­assistanssystem och system till självkörande bilar. Som ingenjör hos oss är du verksam i en snabbrörlig och mycket dynamisk bransch.

Veoneer är världens största företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning (AD). Veoneers syfte är att skapa förtroende för mobilitet. Med gedigen erfarenhet från fordonssäkerhet och teknisk kompetens arbetar Veoneer tillsammans med sina kunder under den största förändring som någonsin ägt rum inom fordons­industrin.

Utvecklar system för självkörande fordon
– Veoneer är en avknoppning från världens ledande bilsäkerhetsföretag, Autoliv, som varit verksam i bilsäkerhetsbranschen sedan 1950-talet. De senaste decennierna har system som på olika sätt underlättar bilkörningen etablerats och utvecklats i snabb takt. Autoliv knoppade av den elektriska delen, nu Veoneer, eftersom vi bedömer att vi med två separata bolag ökar våra möjligheter att verkligen tillvarata marknadens fulla potential, säger Karin Denti, avdelningschef för Software & Test på Veoneer.
Den globala fordonsmarknadens intresse för självkörande fordon är i dagsläget mycket stort och utvecklingen visar inga tecken på att avta framöver.
– Det är just intresset för självkörande fordon som är den främsta drivkraften bakom Veoneers snabba tillväxttakt. Våra tekniska system är en viktig bas och förutsättning för att fordonsindustrins vision om självkörande fordon ska kunna förverkligas. Det är otroligt spännande att arbeta i en bransch där man dagligen bryter ny mark. Att vara en del av ett företag som är pionjärer vad gäller utveckling av system för självkörande fordon innebär att befinna sig mitt i händelsernas centrum, säger Karin Denti.
Veoneer söker framförallt system- och mjukvaruingenjörer, men även hårdvaruingenjörer som vill utveckla framtidens system för förarassistans och självkörande fordon. Erfarenhet av fordonsindustrin är självklart ett plus, men absolut inget måste. Tidigare erfarenhet från komplexa utvecklingsmiljöer värdesätts, oavsett om man arbetat på exempelvis Ericsson eller ett IT-bolag.

Snabbrörligt och flexibelt teknikområde
För att trivas som ingenjör på Veoneer är det viktigt att vilja arbeta inom ett teknikområde där tempot är högt och som ibland präglas av tvära kast, vilket kräver hög flexibilitet och ett nära samarbete med fordonstillverkare och leverantörer.
– Vi tänjer på gränserna och utvecklar teknik som tidigare inte funnits. Vi ligger i framkant, men ingen vet egentligen exakt i vilken riktning marknaden för självkörande fordon kommer att utvecklas i framtiden. Det gör att vi ibland behöver byta riktning snabbt och utveckla nya typer av applikationer och system. Det vi är helt säkra på är att marknaden kommer att vara fortsatt expansiv även framöver, säger Karin Denti.
För ingenjörer som gillar att befinna sig i hetluften, trivs med att arbeta med utvecklingsprojekt som präglas av ständig förändring och vill vara en viktig spelare när det gäller att utveckla effektiva arbetsprocesser kan Veoneer erbjuda många spännande karriärmöjligheter.
– Hos oss kan ingenjörer göra projektkarriär, linjekarriär, arbeta med forskning och utveckling eller specialisera sig på produktionsutveckling på vår produktionsanläggning i Vårgårda. Vi finns i 13 länder, så vi kan även erbjuda goda möjligheter till en internationell karriär, säger Karin Denti.

Veoneer

Veoneer, som börsnoterades i juli 2018, har 7 600 medarbetare, varav 2 400 mjukvaru­ingenjörer. Veoneers produkter har redan installerats i mer än 175 bilmodeller. Mer än 30 miljoner radar, omkring 4 miljoner kameraprodukter och omkring 750 miljoner kontrollenheter för krockkuddar har levererats och leveranstakten ökar.

www.veoneer.com

Ta chansen att växa som ingenjör i Umeå kommun

Jonas Andersson och Johan Granberg på samhällsbyggnadskontoret i Umeå. Foto: Emil Nyström
Jonas Andersson och Johan Granberg på samhällsbyggnadskontoret i Umeå. Foto: Emil Nyström

Umeå växer så det knakar. Kommunens vision är att 2050 ha 200 000 invånare, och ett led i den målsättningen är en satsning på att bygga 2 000 nya bostäder varje år samt ha ett starkt fokus på utveckling av fastigheter för näringslivet.

Visionen har medfört en stark tillväxt för kommunens samhällsbyggnadskontor, vilket i sin tur har resulterat i en både utmanande och utvecklande arbetsmiljö för kontorets medarbetare.
– Att Umeå kommun satsar på tillväxt märks bland annat i kommunens detaljplaner; Det satsas både på möjligheten att bygga bostäder och på utrymmen för verksamheter. Samhällsbyggnadskontoret blir därmed spindeln i nätet både för ett flertal kommunala bostadsbolag, för privata aktörer inom näringslivet och för medborgare som bygger egna bostäder, berättar Jonas Andersson, bygglovschef.

Verkar i en expansiv region
Jonas är civilingenjör med inriktning väg- och vattenbyggnad och har arbetat på Umeå kommun sedan 2001. Sedan 2012 har han axlat rollen som bygglovschef.
– Jag trivs väldigt bra, dels på grund av att jag har kunnat växa i min roll inom kommunen och dels för att jag uppskattar att få möta medborgarna. Umeå är en mycket bra arbetsgivare som aktivt strävar efter att erbjuda nya möjligheter för oss anställda. Sedan är det både roligt och utvecklande att arbeta i en politiskt styrd organisation i en så expansiv region – man behöver känna sig bekväm i myndighetsrollen. Utmaningen för närvarande är kompetensförsörjningen så att vi får en rimlig arbetsbelastning.

Tydlig vilja till utveckling
De senaste tio åren har samhällsbyggnadskontoret nämligen vuxit kraftigt och under det kommande året finns det ett behov av att rekrytera ytterligare ingenjörer, arkitekter och handläggare. Ett av kontorets nyare tillskott är Johan Granberg. Liksom Jonas är han ingenjör, fast med inriktning byggteknik. Efter examen från Umeå universitet arbetade han ett knappt år som handläggare och byggnadsinspektör i Skåne innan han sökte sig tillbaka till Umeå.
– Umeå är hemmaplan. Det är här jag har familj och vänner och det är verkligen en jättetrevlig stad. Efter att ha varit här i drygt ett år vet jag att jag gjorde rätt val – det märks en tydlig vilja att utveckla kommunen och få den att växa. Vi har hög ärendeingång och därmed har vi möjligheten att arbeta med både små och stora projekt och att hjälpa invånarna med lagstiftning och bygglov. Uppdraget är naturligtvis att säkerställa att Umeå byggs på ett sätt som stämmer överens med planeringen och som är rätt för alla, säger Johan.
Han berättar att arbetet är både omväxlande och utvecklande och att han själv kraftigt har kunnat bredda sin kompetens sedan han kom till Umeå.
– Det är ett oerhört brett arbetsområde, men det finns goda möjligheter att fördjupa och nischa sig eller prova på andra roller, om det är något som lockar. Det viktiga är dock att det blir rättvist för medborgarna – det är ju för deras skull vi är här.

En flexibel arbetsmiljö
Kommunen strävar aktivt efter att befästa en flexibel arbetsmiljö där medarbetarnas förutsättningar och målsättningar beaktas. Förutom att uppmuntra ett ständigt internt kunskapsutbyte och tillhandahålla kurser och föreläsningar för kompetensutveckling tas också stor hänsyn till medarbetare med familj.
– Vi försöker alltid anpassa arbetet för att det ska fungera för både den enskilde och för verksamheten – vi har ett härligt gäng med högt i tak som stöttar varandra, säger Jonas. Han får medhåll från Johan, som betonar att kommunens storlek är en faktor som spelar in.
– Här är alla dörrar öppna och vi lär av varandra. Eftersom Umeå är en ganska stor kommun har man som ny ingenjör en stor trygghet, då det alltid finns någon att bolla med och fråga. Det är verkligen en förmån gentemot många mindre kommuner, avslutar han.

Samhällsbyggnadskontoret Umeå kommun

Umeås silhuett förändras i snabb takt. Kommunens tillväxtmål om 200 000 invånare senast 2050 är utgångspunkt i stadsplaneringen. Med det invånarantalet blir Umeå norra Sveriges självklara huvudstad med ett rikt och spännande stadsliv. För att staden ska kunna växa behövs utrymme för fler invånare, bostäder och arbetsplatser.
Stadsplanering berör alla som lever och verkar i Umeå. Stadsplanering handlar om att utveckla, förändra och bevara den gemensamma livsmiljön. Bygglov ansvarar bland annat för bygglov, tillsyn, rivningslov, marklov, påföljder och ingripanden enligt plan- och bygglagen, men även strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.

Umeå kommun
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå
Tel: 090-16 10 00
E-post: umea.kommun@umea.se
www.umea.se

Inspirerande mångsidighet sporrar till utveckling

Jamie Senewiratne, projekt­ledare och verifieringsingenjör och Martin Johansson, supply chain manager på Scanfil.
Jamie Senewiratne, projekt­ledare och verifieringsingenjör och Martin Johansson, supply chain manager på Scanfil.
Med en stor variation i sina uppdrag kräver arbetet på Scanfil Åtvidaberg stor flexibilitet och hög kompetens. I gengäld utvecklas du ständigt och du har aldrig tråkigt. Det är Jamie Senewiratne, projektledare och verifieringsingenjör och Martin Johansson, supply chain manager, överens om.

– Den stora tjusningen med att jobba här är flexibiliteten. Det är en sådan oerhörd variation i produkterna vi producerar, nästa produkt vi tar in kan bli egentligen vad som helst, berättar Martin Johansson.
Han är ansvarig för inköp och kundlogistik på Scanfil i Åtvidaberg dit han kom direkt efter sin examen som civilingejör i maskinteknik vid Linköpings universitet våren 2010.
– Scanfil är en global kontraktstillverkare. I Åtvidaberg sker slutmontering och test av våra kunders produkter. Produktspannet är brett och sträcker sig från medicinteknisk utrustning till industriella produkter samt utrustning för mynt- och sedelhantering. Tillverkningen av de ingående komponenterna sker hos någon av systerbolagen eller hos externa aktörer.
– Dessutom hjälper vi våra kunder med att utveckla koncept eller prototyper till säljbara produkter, berättar Jamie Senewiratne som arbetar med verifiering och projektledning på utvecklingsavdelningen.
Hon är civilingenjör i bioteknik och har arbetat på Scanfil Åtvidaberg i fem år.

Allt du läst i skolan ställs på prov här
Variationen i uppdragen ställer höga krav på flexibilitet och effektivitet hos medarbetarna.
– Det är så otroligt mycket varierande materialflöden som ska optimeras. I stort sett ingen av de produkter vi tillverkar innehåller samma komponenter. Att kunna sy ihop det och skapa en effektiv materialförsörjningskedja är otroligt utmanande och stimulerande. Allt du har läst i skolan ställs på prov och omsätts till verklighet här, berättar Martin Johansson.
– Kundnärheten är något speciellt här också. Vi samarbetar mer med kunderna än vi agerar konsulter för dem, säger Jamie Senewiratne.

Personalens utveckling alltid i fokus
Scanfil i Åtvidaberg har knappt 200 anställda och inkörsporten från examen kan vara till exempel inköp, logistik eller montering. Därifrån är karriärvägarna vidöppna och de interna möjligheterna stora.
Det kan vd Steve Creutz intyga. Från att själv ha börjat som elektroniktekniker på golvet på Scanfil 1986 blev han efter några år produktionstekniker. Därifrån sökte han sig till positionen som produktionschef och sedan till säljchef. För knappa två år sedan tog han klivet till vd för Scanfil Åtvidaberg.
– Det är väldigt viktigt för oss att hela tiden utveckla vår personal och vi erbjuder alltid möjligheter internt. Eftersom vi är en global koncern finns också möjligheter att arbeta inom Scanfil i andra delar av världen, säger Steve Creutz.

Scanfil
Scanfil är en internationell kontraktstillverkare och systemleverantör för elektronikindustrin. De erbjuder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till produkttillverkning, materialupphandling och logistiklösningar. Utöver anläggningarna i Åtvidaberg och Malmö finns Scanfil även i Finland, Kina, Polen, Estland, Ungern, Tyskland och USA.
www.scanfil.com

www.scanfil.com