Etikettarkiv: Innovation

SEB vågar tänka nytt och kreativt kring IT-lösningar

William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen
William Jonsson och Annika Uddgård på SEB. Foto: Gonzalo Irigoyen

Inom SEB:s IT-verksamhet finns en enorm bredd av system, tjänster och lösningar. Banken har gått från en traditionell infrastruktur med gamla legacysystem till en agil arbetsmiljö som ligger i den digitala utvecklingens absoluta framkant.

Under de senaste fem åren har SEB genomgått en stor resa med ett tydligt mål: att utnyttja de senaste lösningarna för att driva en avancerad IT-verksamhet med stort fokus på nytänkande och utveckling. Det finns fortfarande förbättringsområden men resan har gått över förväntan och resultaten har inte låtit vänta på sig.
– Vissa delar av vår IT-verksamhet har kommit väldigt långt medan andra delar först nu gör ett skifte. Många har en förutfattad mening om hur IT fungerar på bank, men hos oss finns inga givna sätt att arbeta utan vi har riktat in oss på gemensamma mål och oavsett vad man är intresserad av finns det något att hämta här, konstaterar teamchefen William Jonsson, som kom till SEB via bankens IT Young Professionals Program. Se filmen om SEB Young IT professionals
SEB:s digitala arbete har, med stöd från ledningen, i stadig takt omvandlats till att snarare påminna om ett storföretag inom IT än en bank. Arbetet har bland annat inkluderat att minska ner storleken på projekt, introducera ny teknik och att ha en öppnare och mer flexibel arbetsmiljö. Klimatet uppmuntrar till samarbete och engagemang i frågor man är intresserad av och kan bidra till.
– Vi har gått från att vara kalkylerande och att slå vakt om nya initiativ till att se potentialen i att inte veta hur marknaden ser ut i morgon. Det gör att vi vågar satsar mer och prova nya saker, och lyckligtvis har vi de finansiella musklerna som krävs för detta. Det skapar massor av möjligheter för oss att testa våra idéer och, viktigast av allt, ger oss modet att misslyckas.

SEB går mot open source
– Hela SEB:s IT-verksamhet genomsyras av en framtidstro, som framförallt präglas av en beslutsamhet att se möjligheter snarare än problem. Till skillnad från många andra aktörer har banken till exempel valt att anamma konceptet med open source, vilket gör den bättre förberedd på det kommande införandet av PSD2. Länge ansågs open source som något riskabelt, men SEB fokuserar redan på ”inner source”, där all kod ska kunna delas mellan alla våra utvecklingsavdelningar. Dessutom inväntar vi ett godkännande från ledningen att gå helt open source, så när PSD2 introduceras nu 2018 kommer vi redan att vara på banan. Det finns enorma fördelar med att samarbeta med fristående aktörer, inte minst för att vi då kan dra nytta av varandras innovationer och förstärka den lärande miljö vi redan har.

Rätt attityd är avgörande
William poängterar att ett kontinuerligt lärande är en hörnsten i bankens IT-verksamhet och att alla sporras till utbildning, såväl genom kurser, konferenser och utbildningar som genom att hitta egna metoder till kunskapsinhämtning. På så vis blir rätt attityd och engagemang för teknik och IT lika avgörande som formella kunskaper. Vi ser hur andra IT-bolag arbetar och lär oss av både deras misstag och deras framgångar, samtidigt som vi hela tiden strävar efter att utveckla nydanande lösningar. På SEB finns cirka 120 utvecklingsteam varav mitt eget team stöttar de cirka 50 som fokuserar på Microsoft-relaterad utveckling. Vi arbetar med Continuous Delivery för att automatisera IT-infrastruktur-relaterade processer.

En nytänkande kultur
Annika Uddgård började på SEB som COBOL-programmerare 2015 och inledde sin karriär med både förvaltning och nyutveckling. Under 2017 fick hon tillsammans med några kollegor i uppdrag att ta över och driva ett helt nytt system och hon har lärt sig mycket nytt om teknik och IT.
– Det finns många initiativ kring ny teknik inom SEB, exempelvis blockchain-tekniken, stora satsningar på big data och dataanalys för att kunna ligga steget före. Verksamheten börjar mer och mer inse värdet av IT och vi pratar mycket om hur digitaliseringen skapar nya möjligheter för oss och våra kunder.
Hon berättar att det finns en nytänkande kultur på SEB där idéer från medarbetarna fångas upp och förverkligas.
– Det senaste året har det arrangerats två hackathons som varit öppna för alla och via Innovation Lab kan vi som medarbetare utveckla och presentera våra uppslag med möjlighet att förverkliga dem på riktigt. Samtalet om teknik är närvarande, oavsett om det är i fikarummet eller på formella möten, så jag tror att vi går en spännande framtid till mötes, avslutar Annika.

SEB

SEB är en av Nordens ledande affärsbanker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda. Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten.
Förutom SEB IT Young Professional Program finns även ett internationellt traineeprogram som erbjuder roller inom hela SEB.

För ansökningstider och mer information: www.sebgroup.com/career

www.sebgroup.com/career

Innovation är framtiden för ASSA ABLOY

Urban Wellholm, Director Product Innovation på ASSA ABLOY Shared Technologies. Foto: Patrik Lindqvist
Urban Wellholm, Director Product Innovation på ASSA ABLOY Shared Technologies. Foto: Patrik Lindqvist
På ASSA ABLOY Shared Technologies blir mjukvaruutvecklarna allt fler. I och med digitaliseringen handlar låsbranschen inte längre bara om fysiska lås. Det handlar framför allt om nya innovationer där lås kopplas upp mot appar och molntjänster.

I tider när lås- och identitetslösningar blir elektroniska står man inför nya säkerhetsutmaningar. Mjukvaruutvecklare på ASSA ABLOY:s gemensamma inno­vationscenter, Shared Technologies, satsar stort på att utveckla digitala och mobila låslösningar med integrerade säkerhetssystem för alla typer av dörr­miljöer. Förutom myndigheter och företag är det allt fler privatpersoner som efterfrågar elektroniska lås.
– Digitaliseringen är här för att stanna och vi ser att Internet of Things inom låsbranschen är i full fart med nya appar och molntjänster, säger Urban Wellholm, Director Product Innovation på ASSA ABLOY Shared Technologies och berättar att man förra året rankades för tredje gången som ett av världens mest innovativa företag.
– Innovation är den viktigaste drivkraften för att vi ska kunna växa och fortsätta vara världens största leverantör av lås- och dörrlösningar, fortsätter han.

Innovationsdagar ger nya idéer
För att prova nya idéer har Shared Technologies dragit igång ett internt hackaton där mjukvaruutvecklarna får testa nya idéer. Några gånger om året avsätts ett helt dygn åt att ensam eller i grupp brainstorma fram nya lösningar som sen presenteras för varandra.
– Våra innovationsdagar är väldigt uppskattade. Här har man stora möjligheter att utveckla sina idéer, vilket gör jobbet extra roligt, säger Urban Wellholm och berättar att företaget även aktivt arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor där man ser till att investera i att utveckla miljövänliga produkter som också ska minska energiförbrukningen i byggnader.

Bred kompetens viktig
Även mångfaldsfrågor har hög prioritet för koncernen. I den högsta ledningsstrukturen finns 28 nationaliteter och man har som mål att öka antalet kvinnor på chefspositioner.
– Här på kontoret finns en stor spridning i ålder, 25 till 65 år, vilket ger en bra dynamik mellan medarbetarna och stor flexibilitet. Att ha mångfald med bred kompetens är extra viktigt för att vi ska fortsätta vara ledande i branschen, och i den ledningsgrupp jag själv tillhör är det 50% kvinnor, avslutar Urban Wellholm.

ASSA ABLOY Shared Technologies
Som världsledande inom lås- och dörrlösningar använder ASSA ABLOY de senaste teknologierna för att öppna dörrar till evenemang, utbildning, sjukhus, hem, hotell, flygplatser och företag över hela världen. År 2016 rankades ASSA ABLOY för tredje gången som ett av världens mest innovativa företag av tidningen Forbes. Koncernen har cirka 47 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 71 miljarder SEK.
www.assaabloy.com

www.assaabloy.com

Samverkan och spjutspetsområden stärker Sverige som FoU-nation

Johan Söderström, vd för ABB Sverige. Foto: Jonas Bilberg
Johan Söderström, vd för ABB Sverige. Foto: Jonas Bilberg
Vilka företag och tekniska högskolor är viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation? Bland företagen ligger ABB, Scania, Ericsson och Volvo Group i topp och bland de tekniska högskolorna kommer KTH och Chalmers klart först.

– Några av de områden där Sverige är ledande vad gäller FoU inom teknik och naturvetenskap är fordonsteknik med fokus på lastbilar, bussar, bilar, fordonssäkerhet och mjukvara för självkörande bilar. Cybersäkerhet, generatorteknik, elkraft, läkemedel, metallindustrin, papper och massa samt gruvindustrin och telekomindustrin är andra styrkeområden i den svenska industrins FoU-satsningar, säger Johan Söderström, som sedan sex år tillbaka är vd för ABB Sverige. Han är civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi och började på ABB som trainee 1986. Sedan dess har han stannat på företaget, bortsett från en kort period. Han är även ordförande i Teknikföretagen och i Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.
Han är förstås glad över att ABB toppar listan över företag som civilingenjörerna anser vara viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation. Samtidigt samverkar ABB med de flesta av de andra företagen på listan, som alla är framstående inom sina nischer.

Fördjupa strategiska samarbeten
– Vi har strategiska samarbeten med många av de tekniska högskolor och universitet som toppar rankingen. Samtliga tekniska högskolor och universitet präglas av en genomgående hög kompetens, men de har varierande styrkeområden. Jag tror mycket på att de tekniska högskolorna behöver fördjupa sin strategiska samverkan i framtiden, globalt och lokalt, men då gäller det att de samverkar på områden där de verkligen kan göra skillnad och åstadkomma gemensamma forskningsresultat, säger Johan Söderström.
Ett mer tvärvetenskapligt och holistiskt anslag i forskningssamarbetet mellan akademi och näringsliv är, enligt Johan Söderström, ett möjligt förbättringsområde som kan bidra till att forskningen får den breda ansats som gör att den blir framgångsrik i framtiden.

Hållbarhet och digitalisering
– Sverige är ett litet land med 0,12 procent av världens befolkning. För att vi ska vara en toppnation inom forskning och innovation även i framtiden krävs att vi fokuserar på spjutspetsforskning inom ett fåtal strategiska områden, med hållbarhet och digitalisering som genomgående möjliggörare. Digitaliseringen bidrar samtidigt till att generera nya affärsmodeller, vilket innebär att avstånden mellan olika branscher har minskat. Allt fler stora industriföretag samverkar med startupbolag som hjälper dem att utveckla smarta lösningar som ger reella värden i många branscher. Det medför ett mer agilt angreppssätt på FoU-arbetet, säger Johan Söderström.

Vilka av följande företag är viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation? Ange gärna flera.
forskning_graf_1

Vilka av följande tekniska högskolor är viktigast för Sveriges framtid inom forskning och innovation? Ange gärna flera.
forskning_graf_2

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer den 1–2 juni 2017. Statistisk felmarginal: 2,5-4,0 procentenheter.

Arbeta för svensk innovationskraft på PRV

Maziar Soltani och Jessy Karout hos PRV. Foto: Patrik Lindqvist
Maziar Soltani och Jessy Karout hos PRV. Foto: Patrik Lindqvist
Är du intresserad av teknisk utveckling och juridik i ett större sammanhang? Patent- och registr­eringsverket erbjuder spännande karriärmöjligheter för ingenjörer som vill arbeta i en kunskapsintensiv organisation där man har starkt fokus på kompetensutveckling.

Patent- och registreringsverket, PRV, är Sveriges myndighet för immaterialrätt och myndigheten är en grundpelare i arbetet med att främja och stärka tillväxt, innovationsförmåga och konkurrenskraft. Att jobba som patentingenjör på PRV innebär utmanande uppgifter i teknikens framkant.
– Det är ett otroligt spännande, brett och omväxlande jobb. Här har man möjlighet att ta del av teknik och in­novationer i den absoluta framkanten, samtidigt som man arbetar med juridiska frågor och samhällsutveckling i stort, säger blivande patentingenjören Jessy Karout. Hon blev intresserad av patentfrågor under sitt examensjobb och kom till PRV direkt efter sin examen i bioteknik/medicinsk teknik från Chalmers tekniska högskola förra våren.
Jessy befinner sig för närvarande mitt i det 18 månader långa utbildningsprogrammet till patentingenjör som alla nyrekryterade ingenjörer får gå. Det är en unik utbildning som omfattar bland annat juridik och granskningsteknik. Därefter finns möjlighet att utbilda sig till patentexpert.
– PRV investerar oerhört mycket i sin personal och man blir enormt väl omhändertagen. Förutom den grundläggande utbildningen till patentingenjör finns väldigt många andra interna och externa kompetensutvecklingsmöjligheter. Det finns en utvecklingsplan för alla, säger hon.

Olika karriärspår
Maziar Soltani, som har arbetat på PRV sedan 2006, instämmer. Han arbetar idag som enhetschef på telekomavdelningen, men har haft en rad olika funktioner under sina drygt tio år på myndigheten. För honom var PRV ett självklart val när han tog sin examen i telekom och signalbehandling från Blekinge tekniska högskola.
– Jag är enormt teknikintresserad, men istället för att jobba med den tillämpade, praktiska sidan vill jag arbeta med teknisk utveckling i en bredare kontext. Det är spännande att jobba med de stora framtidsfrågorna om hur Sverige och svensk konkurrenskraft ska utvecklas, säger han och tillägger:
– Här finns möjlighet att arbeta utåtriktat med utbildning och information till företag och akademi, att lära sig ledarskap eller att fördjupa sig i juridik och teknik, mer på detaljnivå. Det finns så många olika karriärspår och en stark vilja från chefer och ledning att stötta och uppmuntra medarbetarna. Dessutom är kompetensen väldigt hög och vi har en bra mix av olika människor.

Patent- och registreringsverket
Patent- och registreringsverket, PRV, är en statlig myndighet som arbetar med immaterialrätt, vilket innebär att arbeta med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att säkra Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Myndigheten arbetar också för att öka kunskapen om och förståelsen för värdet av immateriella tillgångar. Myndigheten har cirka 350 anställda och här arbetar bland annat patentingenjörer, jurister, varumärkeshandläggare och kommunikatörer.
www.prv.se

www.prv.se

Tre trender som förändrar bankbranschen

Nicolas Moch, CIO på SEB.
Nicolas Moch, CIO på SEB.
Blockkedjan, data science och AI. Det är tre trender som styr utvecklingen i bankbranschen och de områden där de framtida kompetensbehoven kommer att bli som störst. Det menar Nicolas Moch, CIO på SEB.

Nicolas Moch har dubbelt civilingenjörsdiplom från KTH och Centrale Paris och är idag CIO på SEB. Utöver strategi-, teknologi- och informationsfrågor täcker hans ansvar bankens Emerging Technology. Han är även medgrundare till SEB:s innovationslab och sitter i bankens venture capital-investeringskommité.
– Vi är mitt uppe i tre stora trender som förändrar inte bara hur vi rör oss mot kunderna, utan också hur vi arbetar i vår affärs- och verksamhetsmodell, berättar Nicolas Moch.

Blockkedjan, data och artificiell intelligens
En av dessa är blockkedjan som enligt Nicolas Moch har potential att vända upp och ned på dagens betalnings- och stortransaktionssystem.
– Möjligheterna med blockkedjetekniken är fortfarande spekulativa men på lång sikt kanske vi inte kommer att behöva samma system och utbyggande för betalningar och trading, säger han.
Något som har en mer konkret påverkan är de explosionsartat ökande möjligheterna med data science och big data. En pengatransaktion bär mycket mer information än bara vilken summa som rör sig från konto A till konto B, vilket ger bankerna enorma mängder data om deras kunders ekonomiska vanor.
– Här går bankerna från att ha tjänat pengar på in- och utlåning till att ha information som sin främsta affärs- och inkomstmöjlighet. Våra kunder, både privatpersoner och företag, kommer också snart att förvänta sig en proaktivitet från oss banker, som bara information och analys av information kan hjälpa oss med.
Till sist nämner han artificiell intelligens, AI, och robotik.
– Bankbranschen är en ganska manuell bransch fortfarande. Automatisering för både handledning och kundservice blir väldigt viktiga för oss. Redan idag lär vi system att agera som en handläggare. Och vi utvecklar chatbots som vi tror kommer att kunna utföra olika uppgifter helt och hållet.

Ställer om siktet i rekryteringen
Det är också inom data science, blockkedjan, AI och robotik som de största framtida kompetensbehoven kommer att finnas i bankbranschen. Och det faktum att dessa är relativt färska områden som går snabbt att komma in i, innebär att bankerna inte nödvändigtvis letar efter yrkeserfarenhet i samma utsträckning som tidigare.
– Idag är vi mer ute efter en specifik teknisk kompetens, som inte kräver en femårig utbildning för att komma in i, utan vi letar efter kompetens som kommer direkt från universitet eller högskola.

Nya innovationer – business as usual för Tetra Pak

Laurence Mott, Vice President Packaging Technologies and Carton Bottle & Gable Top och Jenny Rosander, projektledare på Tetra Pak. Foto: Freddy Billqvist
Laurence Mott, Vice President Packaging Technologies and Carton Bottle & Gable Top och Jenny Rosander, projektledare på Tetra Pak. Foto: Freddy Billqvist
– I vår verksamhet är nya innovationer business as usual. En inställning som tagit oss till den ledande position vi har idag. Samma inställning används för att möta framtidens utmaningar, säger Laurence Mott, Vice President Packaging Technologies and Carton Bottle & Gable Top på Tetra Pak.

Industrin är på väg in i en ny digital era där allt i produktionskedjan är smart och uppkopplat. På Tetra Pak möter man framtidens utmaningar inte bara genom att hålla jämna steg med omvärldens förändringstakt, här finns en lång tradition av att ligga steget före.
– I vår verksamhet är nya innovationer en hygienfaktor. Vi spenderar enorma summor på innovationer, forskning och utveckling. Ledande teknologier och en konkurrenskraftig och bred produktportfölj är mycket viktiga kännetecken för vår verksamhet, säger Laurence Mott.
Han konstaterar att det alltid funnits megatrender som påverkat industrin i större eller mindre omfattning.
– Utmaningen med dagens megatrender är att de påverkar oss mycket snabbare än sina föregångare. Vi märker att det blir svårare och svårare att rekrytera kvalificerade ingenjörer, speciellt sådana som har kunskap och erfarenhet av Internet of Things, digitalisering och ingenjörer inom materialvetenskap.
Andra saker som utmanar vår industri är den pågående digitaliseringen, automationen och de möjligheter som 3D-printing för med sig.

Steget före
En av grundstenarna i Tetra Paks affärsstrategi är att ligga steget före.
– Vi började arbeta med vår digitala agenda redan vid millennieskiftet för att förstå vilka teknologier, processer och kompetenser som skulle komma att krävas av verksamheten i framtiden, berättar Laurence Mott.
Hållbarhet är ett annat viktigt område som Tetra Pak arbetat med under lång tid.
– Här kan jag med stolthet säga att vi har en fantastisk meritlista. Våra slutprodukter har varit återvinningsbara i mer än femtio år. Det är fundamentalt viktigt för hela verksamheten att miljövänlighet står högt på agendan.
Jenny Rosander, projektledare, nickar instämmande.
– Utvecklingen har hunnit ikapp det som Tetra Pak haft på dagordningen i stort sett sedan starten för femtio år sedan. För oss har miljöfrågorna varit en självklar del och inget vi använt i marknadsföringssyfte.
Själv har hon arbetat på Tetra Pak sedan 2005.
– Jag kom i kontakt med företaget redan under studietiden. Efter civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Lunds tekniska högskola var det ett naturligt steg att söka mig hit.
Sedan dess har det hänt en hel del.
– Jag började som utvecklingsingenjör, blev sedan linjechef och arbetar nu som projektledare inom Tetra Paks digitala program. Programmet syftar till att erbjuda våra kunder mer värde genom nya produkter och tjänster, säger Jenny Rosander.

Många möjligheter
Att hon blivit kvar på Tetra Pak i alla år beror till stor del på de ständigt nya möjligheter som kommer från alla håll.
– Det svåra är inte att hitta nya utmaningar, tricket är att själv komma på åt vilket håll man vill gå. Har du en vilja att utvecklas inom ett särskilt område, så finns det alltid en väg.
Även Laurence Mott har varit länge inom företaget, 16 år närmare bestämt.
– Jag har varit med om en fantastisk utveckling. Under dessa år har företaget mer än fördubblat sina förpackningsvolymer och vi är uppe i över 190 miljarder sålda förpackningar årligen. Varje dag lämnar 540 miljoner förpackningar våra produktionslinjer, en minst sagt fantastisk siffra.
Det som Laurence Mott menar har hållit honom kvar i verksamheten under de gångna åren är att företaget är mycket progressivt.
– Tetra Pak gillar att investera i framtiden och då pratar jag inte bara om teknologi utan även om människor. Jag är själv ett levande bevis på det, min karriär inom Tetra Pak bygger på att jag i takt med ökad kompetens och erfarenhet fått möjlighet att axla ständigt nya utmaningar.
De båda medarbetarna är övertygade om att morgondagens Tetra Pak kommer att vara en mer snabbfotad verksamhet.
– Vi har både muskler och vilja för att göra de anpassningar som krävs för att ta vara på de möjligheter som de nya teknologierna erbjuder. Att vi är en systemleverantör och har hela systemkedjan är unikt och ger stora möjligheter hela vägen ut till konsument, både idag och i framtiden, fastslår Jenny Rosander och Laurence Mott.

Tetra Pak
Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Tillsammans med våra kunder och leverantörer tillhandahåller vi säkra, innovativa och miljövänliga produkter som varje dag tillgodoser behoven hos hundra­tals miljoner människor i över 170 länder runt om i världen. Med mer än 24 000 anställda baserade i över 80 länder tror vi på ansvarsfullt ledarskap och ett hållbart näringsliv.

Tetra Pak
Lund
Tel: 046-36 10 00
www.tetrapak.com

www.tetrapak.com