Etikettarkiv: Jämställdhet

Digitalt karriärnätverk samlar 23 000 teknikkvinnor

Maria Paavola och Maria Norberg driver tillsammans Facebookgruppen Teknikkvinnor.
Maria Paavola och Maria Norberg driver tillsammans Facebookgruppen Teknikkvinnor.

Byggingenjören Maria Paavola saknade ett forum för kvinnliga ingenjörer i hela Sverige och startade därför Facebookgruppen Teknikkvinnor hösten 2017. Sedan dess har gruppen vuxit till över 23 000 medlemmar. Här diskuteras allt, från renodlade teknikfrågor till karriärutveckling och konflikthantering på jobbet.

– Vårt syfte med Teknikkvinnor är att stärka kvinnor: att få oss att känna gemenskap och tro på oss själva, och att förstå att vi inte är ensamma. Vår vision är att vi hjälper varandra framåt i våra respektive karriärer, och att Teknikkvinnor ska vara en källa till inspiration. Att få stöd och vägledning i karriären precis när man behöver det som mest kan göra stor skillnad för individen, inte minst kvinnliga ingenjörer. Det säger Maria Paavola, som är högskoleingenjör i byggteknik, tidigare har arbetat på Scania och Skanska och numera drivet eget företag som konsult.

Tydliggör förväntningarna
Hon driver Teknikkvinnor tillsammans med Maria Norberg, som går sista året på civil­ingenjörsutbildningen i industriell ekonomi på KTH och vid sidan driver eget företag som konsult och föreläsare.
Hennes råd till kvinnliga ingenjörer är att kräva ett tydligt ramverk för din yrkesroll och dina arbetsuppgifter. Att få relativt otydliga direktiv om vad som ska göras och vad som förväntas av dig är tyvärr inte ovanligt. Maria Norberg rekommenderar kvinnor att be chefen vara tydlig med exakt vad som förväntas av dig, hur du bör prioritera arbetsuppgifter, hur lång tid de uppskattas ta och vad det slutliga målet med dina arbetsuppgifter är. När ramverket för jobbet är på plats är det ofta betydligt lättare att fokusera rätt.

Kartlägg dina karriärprioriteringar
Ett annat karriärråd till kvinnliga ingenjörer är att våga söka jobb där du inte uppfyller kravprofilen till hundra procent. Det värsta som kan hända är att du får ett nej. Tänk på att du faktiskt kan vara intressant för arbetsgivaren även om du söker ett jobb i en bransch där du saknar erfarenhet eller en position med mer ansvar än du tidigare haft. Våga tänka stort och ta karriärkliv som kanske inte känns helt väntade.
– Mitt främsta karriärråd är att man ska våga lyssna på sin magkänsla och ta en ordentlig funderare på vad du värdesätter i din karriär. Det kan vara alltifrån en hög lön till mycket semester eller möjlighet till flextid. När du lärt känna dina egna karriärprioriteringar gäller det sen att förmedla dem till din chef på ett bra sätt, säger Maria Paavola.

Breda yrkesmöjligheter för ingenjörer hos MSB

Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymd­ingenjör som disputerat inom satellitteknik. Foto: Gonzalo Irigoyen
Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymd­ingenjör som disputerat inom satellitteknik. Foto: Gonzalo Irigoyen

MSB:s avdelning för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är späckad med spännande utmaningar för ingenjörer med intresse för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten erbjuder en oerhört bred arbetssituation, som ändå inkluderar möjlighet att specialisera sig eller axla en ledarroll. Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymdingenjör som disputerat inom satellitteknik, är båda två verksamma vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Båda är överens om att den absolut viktigaste aspekten med deras arbete vid MSB är den fantastiska möjligheten att skydda och påverka samhället i stort.
– Det är både tryggt och bra villkor i myndighetsvärlden, men det som verkligen gör skillnad är att man får chansen att hjälpa hela samhället. Man har en nytta och man behövs, säger Kristoffer, vars arbetsuppgifter kretsar kring cybersäkerhet för satelliter.
– Samhället förlitar sig alltmer på satellittjänster samtidigt som många satelliter är föråldrade och saknar adekvat skydd. Därför utvecklar vi skyddsåtgärder och ökar medvetenheten om problemen.

Utvecklande uppdrag
På andra sidan spektrumet arbetar Carl med metodfrågor gällande informationssäkerhet. Målet är att informera och stötta samhällsaktörer, i synnerhet offentliga myndigheter.
– Här arbetar jag i gränslandet mellan teknik och organisation, vilket inkluderar allt från hur information hanteras i teknisk utrustning till hur arbetssätt och metoder kan utvecklas för att förbättra informationssäkerheten. Det har varit oerhört utvecklande för mig som tidigare jobbade med rent tekniska uppdrag. Uppgifterna är mycket breda och ger strålande möjligheter för att i praktiken tillämpa de problemlösningsmetoder man lär sig under utbildningarna.

Flexibelt och individuellt
Arbetsmiljön på MSB är flexibel och jämställd, och medarbetarna har stor frihet att utforma sin arbetssituation utifrån sina individuella förutsättningar.
– Den flexibiliteten återfinns även i möjligheterna att fortbildas, göra karriär eller prova nya positioner – behöver man utvecklas lyfter man helt enkelt det till sin chef. Dessutom hålls balansen mellan privatliv och arbetsliv högt här – utmaningen är att jobbet ofta är så kul att det är svårt att lägga det åt sidan, men det blir så när man får jobba med sin hobby, avslutar de.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar i samverkan med kommuner, landsting, myndigheter och organisationer för att genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tel. vxl: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se

Peab Bostad verkar för jämställdare byggbransch

Emelia Antonsson och Jenny Sjöborg ser gärna fler kvinnor i byggbranschen.
Emelia Antonsson och Jenny Sjöborg ser gärna fler kvinnor i byggbranschen.
Byggsektorn är en kraftigt mansdominerad bransch, vilket inte bara påverkar arbetsklimatet – det ger även sämre lönsamheten. På Peab Bostad arbetar man aktivt med jämställdhetsfrågor och har 56 procent kvinnor i Sverige, vilket gör bolaget till en förebild i branschen.

Andelen kvinnor i byggbranschen ligger stadigt runt 8,5 procent visar siffror från Byggnads. Även om antalet kvinnor i styrelser och chefspositioner ökat på senare år är de fortfarande i klar minoritet − något som kan slå hårt mot företagens ekonomi visar bland annat en internationell studie från PIIE. Att ha färre kvinnor i ledningen leder också till att det är svårare att rekrytera rätt kompetens.
– Mångfald och jämställdhet är jätteviktiga frågor för oss här på Peab Bostad och grunden för att vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare. I vår organisation ska alla kunna göra karriär på lika villkor, oavsett kön, etnisk bakgrund eller annat, säger Jenny Sjöborg som är personalchef på Peab Bostad och tillägger att man gärna ser flera kvinnor i de olika chefsrollerna.

Olika karriärvägar lockar
Men det är svårt att rekrytera kvinnor till byggbranschen. Att man på Peab Bostad har en större andel kvinnor i bolaget, beror delvis på aktivt jämställdhetsarbete, men också på att utveckling och produktion skiljer sig åt generellt när det gäller könsfördelningen.
– Att utveckla nya bostadsområden är ett spännande jobb där man får vara med och utforma samhället, vilket naturligtvis tilltalar både män och kvinnor. Här finns också goda utvecklingsmöjligheter och många olika karriärvägar, inom både Peab Bostad och övriga Peabkoncernen, säger Jenny Sjöborg.

Varierande arbetsuppgifter
En som gjort karriär inom Peab Bostad är Emelia Antonsson. Efter avslutade studier på programmet Affärsutveckling och entreprenörskap vid Chalmers tekniska högskola fick hon jobb som Trainee på Peab. Därefter har hon arbetat som arbetsledare, entreprenadingenjör och projektutvecklare innan hon för ett drygt halvår sedan blev projektchef.
– Jag visste inte att jag skulle arbeta inom byggbranschen när jag började på Chalmers, men jag har varit här i 13 år nu. Det är väldigt roligt att vara delaktig i alla olika delar av processen, alltifrån att köpa råmark till kalkylering, projektering och försäljning av bostäder, säger hon och berättar att de varierande arbetsuppgifterna passar henne bra.
– Det är också ett flexibelt jobb där jag har frihet under ansvar och får gehör för mina önskemål, fortsätter hon.

Utbildning i likabehandling
Trots att jämställdheten inom Peab Bostad är hög är man medveten om jargonger som kan finnas på framför allt byggarbetsplatserna som kan skrämma bort kvinnor. För att förbättra arbetsklimatet har Peab låtit flera tusen medarbetare genomgå en utbildning kring likabehandling. På Peab Bostad arbetar man också kontinuerligt med dessa frågor.
– Byggbranschen har gjort en ordentlig resa när det gäller jämställdhetsfrågor och mångfald, men naturligtvis finns det fortfarande mycket kvar att göra. Här spelar ledarskapet en avgörande roll tillsammans med våra värderingar, säger Jenny Sjöborg.
När Emelia Antonsson varit ute på byggarbetsplatserna har hon dock inte märkt av någon speciellt jargong utan alltid känt sig välkommen.
– Jag har redan från början haft möjlighet att arbeta med kompetent och tillmötesgående personal. Har man inställningen att man vill lära sig och visar intresse är det oftast inga konstigheter, säger hon och tillägger att det som saknas i branschen är framför allt kvinnliga förebilder.

Branschen får anpassa sig
– När jag har varit ute och föreläst för studenter på tekniska utbildningar märker jag att det finns flera unga tjejer som är nyfikna på byggsektorn. Men branschen måste bli bättre på att anpassa sig efter dem och deras behov, säger Emelia Antonsson.
Jenny Sjöborg är inne på samma linje.
– Jag märker i arbetsintervjuer med framför allt unga, att bra arbetsmiljö och flexibla arbetstider har hög prioritet, säger hon och fortsätter:
– Konkurrensen om duktiga medarbetare är extremt hård inom vår bransch. Att vi ändå lyckas behålla så stor del av våra medarbetare ser vi som ett gott betyg på att vi faktiskt gör rätt saker, avslutar hon.

Peab Bostad
Peab Bostad AB är en av Sveriges största bostadsutvecklare och en del av Peabkoncernen. Bolaget har 150 medarbetare och en omsättning på cirka 6 miljarder. Peab Bostad ingår i affärsområde Projektutveckling som ansvarar för koncernens förvärv, utveckling och avyttring av bostäder och kommersiella fastigheter.
I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling.

I en nyligen genomförd undersökning från den amerikanska tankesmedjan Peterson Institute for International Economics, där 22 000 företag i 91 länder granskats, visade att företag med minst 30 procent kvinnor i ledningen hade upp till 6 procent högre vinst än de som saknade kvinnliga chefer.
www.peabbostad.se

www.peabbostad.se

Ungt byggföretag siktar högt i framtidsbransch

Mick Salonen Högberg, affärsenhetschef, Emma Palmqvist och Lovisa Gebert, projektingenjörer, är stolta över Zenguns företagskultur där människan sätts i centrum. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mick Salonen Högberg, affärsenhetschef, Emma Palmqvist och Lovisa Gebert, projektingenjörer, är stolta över Zenguns företagskultur där människan sätts i centrum. Foto: Gonzalo Irigoyen
Zengun växer så det knakar. Med ledord som kunskap, affärsmannaskap och gemenskap utmanar bolaget de traditionella byggföretagen i Stockholmstrakten. Att ta sig an komplexa projekt och tänka annorlunda har blivit något av Zenguns signum.

I huvudkontorets lokaler på Torsgatan i centrala Stockholm ekar det tomt. Zenguns medarbetare sitter alla ute på byggarbetsplatser när vi träffar Lovisa Gebert, Emma Palmqvist och Mick Salonen Högberg i deras ljusa mötesrum i Bonnierhuset. Byggföretaget Zengun som driver byggprojekt på entreprenad, har de senaste åren tagit sig an flera komplexa utmaningar. Genom att tänka och göra annorlunda har man blivit en stark utmanare till de traditionella bjässarna med lyckat resultat.
I skrivande stund arbetar Zengun bland annat med den nya gallerian Urban Escape mitt i City och kvarteret Pelaren som växer fram söder om stan intill Globen.
– Det är ofta komplexa förutsättningar när vi bygger. För att bli ett verkligt alternativ till storbyggarna på Stockholmsmarknaden har det varit nödvändigt för oss att tänka annorlunda, vilket lett till spännande projekt som är lätt att attrahera engagerade medarbetare till, säger Mick Salonen Högberg som är affärsenhetschef på Zengun.

Gemenskap skapar engagemang
Medarbetarnas personliga engagemang är en av hemligheterna bakom bolagets framgång. På Zengun arbetar man aktivt med gemensamma värderingar som ligger till grund för hur omvärlden och kunderna uppfattar företaget. Något som tilltalar Lovisa Gebert som sedan ett drygt halvår arbetar här som pro­jektingenjör.
– Jag tilltalades av Zenguns kultur där man sätter människan i centrum och hjälper varandra. I komplexa byggprojekt är det speciellt viktigt med nära samarbete då vi tillsammans måste vara drivna och engagerade för att lösa problem på vägen, säger hon.
Zenguns starka sammanhållning och företagskultur var något som även tilltalade Emma Palmqvist när hon började som projektingenjör här för drygt ett år sen.
– Jag kände direkt att företagskulturen här var rätt för mig. Att vara ett sammansvetsat team är en förutsättning för att vi ska komma framåt. Sen tror jag att sammanhållningen ökar då vi sitter direkt på byggarbetsplatsen och ser resultatet växa fram utanför fönstret, säger hon.

Viktigt med friskvård
Zenguns har medarbetare genom hela kedjan, från tidiga skeden och projektering, via installationsteknik och ledning till yrkesarbetare. För att öka sammanhållningen har man en hälso- och friskvårdssatsning med gemensamma aktiviteter för alla medarbetare.
– Förutom att det sporrar en själv att bli mer hälsosam skapar träningen ett gemensamt engagemang, vilket automatiskt ger bättre sammanhållning, säger Lovisa Gebert.

Anammar senaste tekniken
Zengun startade 2009 efter den stora bankkrisen. Målet var att göra någonting annorlunda, att tänka nytt och vara flexibel. Något som blivit bolagets signum och gör att man snabbt och enkelt kan anamma den senaste tekniken, som VR-lösningar.
– Det som verkligen kännetecknar Zengun är flexibilitet. Just att vi arbetar nära varandra och sitter på byggarbetsplatsen gör det lättare att anamma nya innovationer och ta snabba beslut, säger Mick Salonen Högberg och berättar att bolaget även premierar personlig utveckling. Själv började han som snickare.

Stora karriärmöjligheter
– Vi brukar skämtsamt säga att man får välja den roll och titel man vill ha, bara man levererar. Här bromsas ingen som vill utvecklas, fortsätter han.
Han får medhåll av Emma Palmqvist.
– Här finns även möjligheter att testa något nytt. Skulle jag vilja prova på att jobba med inköp till exempel så finns det stora möjligheter att göra det, säger hon.
Emma och Lovisa får ofta frågan hur det känns att vara i minoritet i en kraftigt mansdominerad bransch. Men för dem har det aldrig varit något problem.
– För oss är jämställdhetsfrågan närmast en icke-fråga. Jag tänker inte på det och har aldrig känt mig diskriminerad i min yrkesroll, säger Lovisa Gebert.
Mick Salonen Högberg instämmer.
– Här på Zengun ser vi människan, sen spelar det ingen roll var du kommer ifrån. Tillsammans bygger vi kunskapen och det innefattar hela teamet, precis det Zengun betyder på japanska, avslutar han.

Zengun
Zengun startade 2009 och är ett företag som driver och drivs av projekt. Alla beslut på Zengun fattas med grundtanken ”hur gynnar det här projekten?” Totalt omsätter företaget drygt 1,2 miljarder kronor med 110 anställda, varav ett fyrtiotal yrkesmedarbetare.

Zenguns grundvärderingar genomsyrar företagskulturen och ligger till grund för hur omvärlden och kunderna uppfattar företaget:
• Projektet i centrum
• Människorna i centrum
• Ständig förbättring, med 80/20-regeln (20% innovation, resten beprövat)
• Personligt åtagande
• Respekt
www.zengun.se

www.zengun.se