Etikettarkiv: Kompetensutveckling

Breda yrkesmöjligheter för ingenjörer hos MSB

Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymd­ingenjör som disputerat inom satellitteknik. Foto: Gonzalo Irigoyen
Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymd­ingenjör som disputerat inom satellitteknik. Foto: Gonzalo Irigoyen

MSB:s avdelning för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet är späckad med spännande utmaningar för ingenjörer med intresse för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten erbjuder en oerhört bred arbetssituation, som ändå inkluderar möjlighet att specialisera sig eller axla en ledarroll. Carl Önne, civilingenjör med inriktning på datateknik, och Kristoffer Hultgren, rymdingenjör som disputerat inom satellitteknik, är båda två verksamma vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Båda är överens om att den absolut viktigaste aspekten med deras arbete vid MSB är den fantastiska möjligheten att skydda och påverka samhället i stort.
– Det är både tryggt och bra villkor i myndighetsvärlden, men det som verkligen gör skillnad är att man får chansen att hjälpa hela samhället. Man har en nytta och man behövs, säger Kristoffer, vars arbetsuppgifter kretsar kring cybersäkerhet för satelliter.
– Samhället förlitar sig alltmer på satellittjänster samtidigt som många satelliter är föråldrade och saknar adekvat skydd. Därför utvecklar vi skyddsåtgärder och ökar medvetenheten om problemen.

Utvecklande uppdrag
På andra sidan spektrumet arbetar Carl med metodfrågor gällande informationssäkerhet. Målet är att informera och stötta samhällsaktörer, i synnerhet offentliga myndigheter.
– Här arbetar jag i gränslandet mellan teknik och organisation, vilket inkluderar allt från hur information hanteras i teknisk utrustning till hur arbetssätt och metoder kan utvecklas för att förbättra informationssäkerheten. Det har varit oerhört utvecklande för mig som tidigare jobbade med rent tekniska uppdrag. Uppgifterna är mycket breda och ger strålande möjligheter för att i praktiken tillämpa de problemlösningsmetoder man lär sig under utbildningarna.

Flexibelt och individuellt
Arbetsmiljön på MSB är flexibel och jämställd, och medarbetarna har stor frihet att utforma sin arbetssituation utifrån sina individuella förutsättningar.
– Den flexibiliteten återfinns även i möjligheterna att fortbildas, göra karriär eller prova nya positioner – behöver man utvecklas lyfter man helt enkelt det till sin chef. Dessutom hålls balansen mellan privatliv och arbetsliv högt här – utmaningen är att jobbet ofta är så kul att det är svårt att lägga det åt sidan, men det blir så när man får jobba med sin hobby, avslutar de.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar i samverkan med kommuner, landsting, myndigheter och organisationer för att genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Tel. vxl: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se

Omfattande brist på ingenjörer

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet. Foto: Daniel Vallin
Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet. Foto: Daniel Vallin

Behovet av ingenjörer är stort både inom det offentliga och det privata. Särskilt stor är efterfrågan på ingenjörer med digitaliseringsinriktning.
– Vi är inne i en stor digitaliseringsförändring som berör alla myndigheter, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.

Susanne Ås Sivborg är väg- och vatten­ingenjör i botten och har lång erfarenhet från både statliga och privata arbetsgivare. Innan hon blev generaldirektör för Lantmäteriet i början av 2018, tillbringade hon nio år som generaldirektör på Patent- och registreringsverket och 15 år inom den privata industrin. Likheterna mellan det offentliga och det privata är många, menar hon. Men skillnaderna finns också där. Framförallt i drivkrafterna bakom verksamheten och den leverans som man gör.
– Det man arbetar med i den statliga sektorn har stor betydelse för samhället, man kan säga att man levererar till samhället. Man bidrar på ett annat sätt. Privata sidan har andra, ofta mer ekonomiska drivkrafter. Det är lika spännande, men på ett annat sätt, säger Susanne Ås Sivborg.

Eftertraktad arbetsgivare
Staten generellt är en arbetsgivare med många möjligheter, menar hon och hon rekommenderar alla ingenjörer att titta på det offentliga när man står inför valet av karriärväg.
– Här finns många spännande jobb där man är med och bidrar till samhället. Staten är numera utspridd över större delen av landet och möjligheterna likaså. Eftersom det också ofta handlar om stora arbetsplatser som huserar många andra ingenjörer, är det även en fantastisk miljö för kompetensutveckling, säger hon.
I en undersökning från Framtidens Karriär – Ingenjör svarade svenska ingenjörer på vilka statliga myndigheter de har positivt intryck av. 33 procent, den tredje största andelen, svarade Lantmäteriet.
– Det är såklart fantastiskt roligt. Vi är väldigt kända hos dem som har anledning att ha kännedom om oss. Vi har också väldigt många ingenjörer i vår verksamhet. Jag är ju själv ingenjör och har alltid känt till Lantmäteriet.

Digitaliseringen styr kompetensbehovet
– Generellt har alla brist på ingenjörer. Och med den digitalisering och förändring som vi alla är i idag ökar behovet ännu mer, säger hon och förklarar:
– Just nu är hela den offentliga sektorn inne i en stor digitaliseringsförändring. Den berör alla myndigheter och vi har ett stort behov av ingenjörer av alla de slag, men det handlar framförallt om kompetenser som hanterar förändring av verksamhetsprocesser och andra förändringsarbeten, säger Susanne Ås Sivborg.

Vilka av följande statliga myndigheter har du positivt intryck av?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Spännande och omväxlande karriär

Erik Westman och Katarina Giertta arbetar båda i divisionen Digital Solutions hos ÅF. Foto: Gonzalo Irigoyen
Erik Westman och Katarina Giertta arbetar båda i divisionen Digital Solutions hos ÅF. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du ha en karriär där du skapar verklig samhällsnytta, samtidigt som du själv utvecklas, både professionellt och som person? Välkommen till ÅF, ett av Sveriges ledande konsultbolag och vassaste kunskapsföretag. Här finns möjligheter som är svåra att matcha i sin bredd, variation och värdeskapande.

På det globala ingenjörs- och design­företaget ÅF är det samhällsbygget som står i centrum. För den som brinner för att skapa hållbara framtidslösningar erbjuder ÅF stora karriärmöjligheter för såväl nya som erfarna ingenjörer. Katarina Giertta och Erik Westman arbetar båda i affärsområdet Systems Management, divisionen Digital Solutions, som är ledande i Sverige inom IT och försvarsindustri, med kunder i bland annat försvarssektorn, telekom, fordonsindustrin och myndigheter.
– Jag kände att jag kom rätt redan första dagen. Utvecklingsmöjligheterna här är unika, man får ta stort ansvar och jobbar med otroligt kompetenta kollegor. Inte minst får man arbeta med viktiga saker och bidra till att forma framtidens samhälle, säger Katarina.
Hon är högskoleingenjör inom elektroteknik och efter sin examen från KTH i början av millenniet har Katarina arbetat bland annat inom IT- och telekomsektorn. Till ÅF kom hon första gången 2013 och arbetade då som konsultchef inom inbyggda system. Efter en kort tur utanför företaget återvände Katarina till ÅF för drygt två år sedan och idag är hon chef över affärsenheten ICT och telekom.
– Det är inte ovanligt att man kommer tillbaka hit efter att ha testat något annat. Det är en stöttande och uppmuntrande miljö, där medarbetarna får pröva sina vingar. Drivkraften att göra nytta är en del av ÅF:s genetik och det är väldigt kul att få jobba i en sådan miljö.

ÅF sticker ut
Katarina får medhåll av sin kollega Erik Westman, chef för affärsenheten Defence & Security, och med en bakgrund som officer inom Försvarsmakten. Efter en IT-telekomutbildning i Försvarsmaktens regi arbetade han bland annat som projektingenjör med ledningssystem på Försvarets materielverk, där ÅF är Strategisk partner.
– Där hade jag en hel del med ÅF att göra och jag märkte hur företaget stack ut på ett positivt sätt, berättar Erik, som började som konsult på ÅF 2010 och sedan dess har prövat olika roller på företaget.
– Det finns inga glastak eller trång linjestruktur här. Gemensamt för alla mina uppdrag är att jag verkligen fått möjlighet att jobba med viktiga saker och åstadkomma något. Hållbarhet och samhällsnytta är alltid i fokus och på ÅF kan man göra skillnad, säger han.

Hela värdekedjan
Erik och Katarina lyfter fram den bredd och variation som konsultarbete på ÅF innebär. Divisionen Digital Solutions erbjuder ett stort utbud av tjänster inom digitalisering, IT och telekom och är en samarbetspartner genom hela värdekedjan, från idé till upphandling, leverans, implementering, drift och underhåll. Som konsult eller projektledare bygger man snabbt omfattande nätverk och har möjlighet att fördjupa sig som specialist eller bredda sig som generalist. Samtidigt kan man få erfarenhet av en mängd olika typer av kunder, från stora, etablerade bolag eller myndigheter till små, idédrivna start-upföretag.
– Det är enormt omväxlande. En sak som utmärker ÅF är att man är duktig på att i planeringen av ett projekt handplocka kompetensen utifrån medarbetarnas kunskap och intressen. Det gör att medarbetarna i varje uppdrag har förutsättningarna att leverera den allra bästa lösningen, som är smart, säker och hållbar, berättar Katarina och Erik.
En viktig del av företagskulturen på ÅF är också de många olika aktiviteterna som medarbetarna kan ta del av. Förutom kompetensutveckling och andra verksamhetsrelaterade program erbjuds en mängd mer sociala aktiviteter inom exempelvis idrott och kultur.

ÅF Digital Solutions

ÅF är en digital front runner som besitter kompetens i alla delar av det digitala erbjudandet. Kärnan i ÅF:s digitala erbjudande avseende digitalisering och utveckling av digitala plattformar finns samlat i divisionen Digital solutions, för att skapa det fokus vi behöver för att kunna hantera stora digitala projekt.
När fler sektorer i näringslivet växer ihop har ÅF domänkunskap, processkunskap och utvecklingskompetens inom alla delar av digitalisering. Division Digital Solutions har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige inom R&D, kommunikationsteknik och IT.
Divisionen hjälper företag, myndigheter och försvaret att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. En stark bas med många och väl genomförda uppdrag under lång tid ger kunderna stabilitet och trygghet. Divisionen sitter på den tydliga digitala nyckeln inom respektive bransch.

ÅF
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm
Tel: 010-505 00 00
E-post: info@afconsult.com
www.afconsult.com

Ta chansen att växa som ingenjör i Umeå kommun

Jonas Andersson och Johan Granberg på samhällsbyggnadskontoret i Umeå. Foto: Emil Nyström
Jonas Andersson och Johan Granberg på samhällsbyggnadskontoret i Umeå. Foto: Emil Nyström

Umeå växer så det knakar. Kommunens vision är att 2050 ha 200 000 invånare, och ett led i den målsättningen är en satsning på att bygga 2 000 nya bostäder varje år samt ha ett starkt fokus på utveckling av fastigheter för näringslivet.

Visionen har medfört en stark tillväxt för kommunens samhällsbyggnadskontor, vilket i sin tur har resulterat i en både utmanande och utvecklande arbetsmiljö för kontorets medarbetare.
– Att Umeå kommun satsar på tillväxt märks bland annat i kommunens detaljplaner; Det satsas både på möjligheten att bygga bostäder och på utrymmen för verksamheter. Samhällsbyggnadskontoret blir därmed spindeln i nätet både för ett flertal kommunala bostadsbolag, för privata aktörer inom näringslivet och för medborgare som bygger egna bostäder, berättar Jonas Andersson, bygglovschef.

Verkar i en expansiv region
Jonas är civilingenjör med inriktning väg- och vattenbyggnad och har arbetat på Umeå kommun sedan 2001. Sedan 2012 har han axlat rollen som bygglovschef.
– Jag trivs väldigt bra, dels på grund av att jag har kunnat växa i min roll inom kommunen och dels för att jag uppskattar att få möta medborgarna. Umeå är en mycket bra arbetsgivare som aktivt strävar efter att erbjuda nya möjligheter för oss anställda. Sedan är det både roligt och utvecklande att arbeta i en politiskt styrd organisation i en så expansiv region – man behöver känna sig bekväm i myndighetsrollen. Utmaningen för närvarande är kompetensförsörjningen så att vi får en rimlig arbetsbelastning.

Tydlig vilja till utveckling
De senaste tio åren har samhällsbyggnadskontoret nämligen vuxit kraftigt och under det kommande året finns det ett behov av att rekrytera ytterligare ingenjörer, arkitekter och handläggare. Ett av kontorets nyare tillskott är Johan Granberg. Liksom Jonas är han ingenjör, fast med inriktning byggteknik. Efter examen från Umeå universitet arbetade han ett knappt år som handläggare och byggnadsinspektör i Skåne innan han sökte sig tillbaka till Umeå.
– Umeå är hemmaplan. Det är här jag har familj och vänner och det är verkligen en jättetrevlig stad. Efter att ha varit här i drygt ett år vet jag att jag gjorde rätt val – det märks en tydlig vilja att utveckla kommunen och få den att växa. Vi har hög ärendeingång och därmed har vi möjligheten att arbeta med både små och stora projekt och att hjälpa invånarna med lagstiftning och bygglov. Uppdraget är naturligtvis att säkerställa att Umeå byggs på ett sätt som stämmer överens med planeringen och som är rätt för alla, säger Johan.
Han berättar att arbetet är både omväxlande och utvecklande och att han själv kraftigt har kunnat bredda sin kompetens sedan han kom till Umeå.
– Det är ett oerhört brett arbetsområde, men det finns goda möjligheter att fördjupa och nischa sig eller prova på andra roller, om det är något som lockar. Det viktiga är dock att det blir rättvist för medborgarna – det är ju för deras skull vi är här.

En flexibel arbetsmiljö
Kommunen strävar aktivt efter att befästa en flexibel arbetsmiljö där medarbetarnas förutsättningar och målsättningar beaktas. Förutom att uppmuntra ett ständigt internt kunskapsutbyte och tillhandahålla kurser och föreläsningar för kompetensutveckling tas också stor hänsyn till medarbetare med familj.
– Vi försöker alltid anpassa arbetet för att det ska fungera för både den enskilde och för verksamheten – vi har ett härligt gäng med högt i tak som stöttar varandra, säger Jonas. Han får medhåll från Johan, som betonar att kommunens storlek är en faktor som spelar in.
– Här är alla dörrar öppna och vi lär av varandra. Eftersom Umeå är en ganska stor kommun har man som ny ingenjör en stor trygghet, då det alltid finns någon att bolla med och fråga. Det är verkligen en förmån gentemot många mindre kommuner, avslutar han.

Samhällsbyggnadskontoret Umeå kommun

Umeås silhuett förändras i snabb takt. Kommunens tillväxtmål om 200 000 invånare senast 2050 är utgångspunkt i stadsplaneringen. Med det invånarantalet blir Umeå norra Sveriges självklara huvudstad med ett rikt och spännande stadsliv. För att staden ska kunna växa behövs utrymme för fler invånare, bostäder och arbetsplatser.
Stadsplanering berör alla som lever och verkar i Umeå. Stadsplanering handlar om att utveckla, förändra och bevara den gemensamma livsmiljön. Bygglov ansvarar bland annat för bygglov, tillsyn, rivningslov, marklov, påföljder och ingripanden enligt plan- och bygglagen, men även strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.

Umeå kommun
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå
Tel: 090-16 10 00
E-post: umea.kommun@umea.se
www.umea.se

Bygg smart och prisvärt för morgondagens urbaniter!

Christofer Sjöstrand och Israel Andino på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen
Christofer Sjöstrand och Israel Andino på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom smarta och prisvärda bostäder och noterades på Nasdaq Stockholm 2017. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och målsättningen är att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. Bolaget söker nu ingenjörer som vill utvecklas och vara en del av bolagets fortsatta tillväxt.

SSM har en 25-årig historia och många spännande projekt i produktion och under planering. Christofer Sjöstrand, projekteringsledare hos SSM med civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad från KTH, berättar att han har lärt sig oerhört mycket sedan han anställdes hos SSM 2012.
– Under min anställning har jag fått prova på en mängd olika arbetsuppgifter och utvecklats från produktionsledare till projekteringsledare. De kunskaper och den insikt jag har fått i hela produktionskedjan är sådant som jag alltid kommer att ha nytta av, oavsett vilken roll jag axlar framöver.

Gränserna sätter du själv
Christofer berättar att det finns omfattande möjligheter till fortbildning och omväxling genom att ansvara för olika uppgifter, och betonar att det i mångt och mycket är individen själv som sätter gränserna för sin utveckling. Där får han medhåll av kollegan Israel Andino, högskoleingenjör i byggteknik och design, som började på SSM efter sin examen 2015.
– SSM har en kultur som ger stor frihet under ansvar och beroende på projekt har vi förmånen att få vara delaktiga i hela processen, från projektering till slutfas. Egna initiativ uppmuntras och det är både givande och intressant att få vara delaktig i såväl utmaningar som lösningar. Dessutom satsar bolaget kraftigt på kompetensutveckling, vilket är något jag verkligen uppskattar med mitt arbete här, säger Israel.

Omfattande erfarenhetsutbyte
Båda är överens om att en positiv aspekt av anställningen inom SSM är den goda stämningen och den dynamiska blandningen av människor. Här finns både äldre och yngre ingenjörer och bolaget satsar på ett program för erfarenhetsutbyte, där unga eller nyutexaminerade ingenjörer får chansen att träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter och förstå varandras roller.
– Klimatet är öppet och stöttande och det märks verkligen att alla strävar åt samma håll. Bra kollegor är en viktig komponent för att man ska trivas och det är en trygghet att veta att andra genomgår samma sak. Det gör att individen kan växa och utvecklas i sin egen takt, avslutar de.

SSM

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom prisvärda och funktionssmarta bostäder. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och målsättningen är att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM riktar sig till målgruppen – morgondagens urbaniter. Bolagets bostadsprojekt utmärker sig genom att ta hänsyn till social interaktion och bostäderna är yteffektiva med hög andel gemensamhetsytor samt delade tjänster. De är belägna utanför city med närhet till god spårbunden kommunikation. I maj 2018 finns cirka 6 800 byggrätter i portföljen, varav 1 324 bostäder i produktion, med en försäljningsgrad om 96,4 procent i bostadsrättsprojekten. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.

www.ssmlivinggroup.com
www.linkedin.com
E-post: hr@ssmliving.se

ÅF arbetar med allt från apputveckling till energiförsörjning

Henrik Tham, projektledare, och Zohal Amin, byggekonom sökte sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Foto: Gonzalo Irigoyen
Henrik Tham, projektledare, och Zohal Amin, byggekonom sökte sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Foto: Gonzalo Irigoyen
Det globala ingenjörs- och konsultföretaget ÅF är en kunskapsdriven verksamhet vars medarbetare brinner för att driva samhällsutvecklingen framåt. ÅF leder mångfacetterade projekt på en mängd olika nivåer vilket borgar för en omväxlande och lärorik arbetsmiljö.

2014 sökte både projektledaren Henrik Tham och byggekonomen Zohal Amin sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Under sina tre år vid företaget har de hunnit vara delaktiga i vitt skilda projekt och båda betonar att de har utvecklats oerhört i sin yrkesroll de senaste åren.
– Varje uppdrag är unikt och det är ett ständigt lärande att arbeta här. Genom såväl olika projekt som via mina kollegor har jag kunnat skaffa mig omfattande erfarenheter och jag har utvecklats väldigt bara på dessa tre år. ÅF växer enormt och det ger många intressanta möjligheter, berättar Zohal.
Idag arbetar Zohal bland annat med mängdförteckningar och kostnadskalkyler inom marknadsområde byggekonomi under divisionen Infrastructure. Variationen på uppdragen är stor; det kan lika gärna röra sig om ett projekt på 500 kvadratmeter som ett på 50 000 eller mer och de kan kretsa kring allt från förskolor och bostäder till hotell, ambassader eller sjukhus.
– Det gäller att ha tålamod och vara detaljorienterad. Beroende på vad kunden efterfrågar kan det nämligen bli väldigt fördjupade kalkyler – det är både roligt och utmanande, konstaterar hon.

Alla kan bidra med något
Henrik å sin sida arbetar inom segmentet Stora projekt, där ÅF driver sina allra största infrastrukturprojekt. Under två och ett halvt års tid har han arbetat med Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg.
– Vi optimerar var järnvägen ska gå för att minimera intrång på natur och samhälle. Därefter projekterar vi hur järnvägen ska byggas. En så stor satsning kräver ett tydligt underlag och vi skapar både 3D-modeller och VR-simuleringar över hur järnvägen kommer att se ut. Jag är med i uppdragsledningen och är en av de som samordnar omkring 20 olika teknikområden som arbetar tillsammans för att hitta den bästa lösningen för en snabb och tillförlitlig järnväg.
Liksom de flesta andra konsultföretag söker ÅF kontinuerligt nyfikna och engagerade medarbetare. Henrik påpekar att företagets breda verksamhet innebär att det finns spännande möjligheter och uppdrag oavsett vilken inriktning man har valt som ingenjör, men att det finns en tydlig strävan efter att integrera och utveckla modern teknik.
– Här finns uppdrag inom allt från apputveckling till energiförsörjning. Vi brukar säga att ens bakgrund inte är lika viktig som en stark vilja att söka kunskap och dela med sig av sina egna erfarenheter. ÅF är en kunskapsdriven organisation och alla kan bidra med något, så länge man är villig att lära sig och vågar testa sina idéer. Det är så vi driver samhällsutvecklingen framåt!

Ett företag med plats för alla
För att utveckla medarbetarna anordnar ÅF olika möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Nya anställda tilldelas en mentor som erbjuder stöd och vägledning och alla ställer upp för varandra; lagandan är stark.
– ÅF arbetar aktivt med att skapa en trygg arbetsmiljö där det finns plats för alla. Ett exempel är projektet New Immigrated Engineers, där ÅF erbjuder praktikplatser åt inflyttade ingenjörer för att hjälpa dem att hitta en väg in på arbetsmarknaden. Ett annat är att vi en månad varje år satsar särskilt på kvinnliga sökanden, även om vi naturligtvis alltid anställer den som är bäst lämpad för positionen. Detta är en mansdominerad bransch och som kvinna tycker jag att det är positivt att det finns en tydlig inriktning och medvetenhet runt dylika frågor, säger Zohal med eftertryck.

Omfattande förmåner
Utöver det verksamhetsrelaterade finns det stort utrymme att umgås och lära känna varandra utanför arbetet. Förutom ett flertal olika förmåner såsom utökad föräldraersättning, friskvårdsbidrag och mycket mer erbjuder ÅF genom kamratklubben Club ÅF sportaktiviteter, kulturevenemang, resor och andra sociala evenemang. Syftet är naturligtvis att främja en aktiv fritid och att bidra till en stark gemenskap.
– Det är inte bara att vi har månadsvisa afterwork. Inom ramarna för Club ÅF kan du även gå på teater eller kurser i allt från konst till självförsvar. Efter att ha provat någon av våra 15 sportgrenar kanske man heller varvar ner med en ölprovning eller gemensam matlagning. Varje år planerar Club ÅF ett antal resor inom t.ex. skidåkning, ridning eller klättring. I höst ska jag på den mest extrema resan hittills. Då planerar jag att bestiga Kilimanjaro tillsammans med ett tiotal andra kollegor, avslutar Henrik.

ÅF
ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång.
Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. Idag har ÅF cirka 9 000 medarbetare i 30 länder världen över och en nettoomsättning per år på cirka 11 mdkr.

ÅF
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm
Tel: 010-505 00 00
E-post: info@afconsult.com
www.afconsult.com

www.afconsult.com

Förändringsresa mot framtidens bank

Frida Elving, Delivery Coach inom IT Solution Delivery, och Rewend Mahmud, Senior Advisor till chefen för IT och Affärsstöd. Foto: Gonzalo Irigoyen
Frida Elving, Delivery Coach inom IT Solution Delivery, och Rewend Mahmud, Senior Advisor till chefen för IT och Affärsstöd. Foto: Gonzalo Irigoyen
SEB:s digitala resa har tagit ny fart. IT och bankaffär är idag en integrerad helhet med lösningar i den absoluta framkanten. Med bankens tydliga fokus på kompetensutveckling och ledarskap ger en anställning på SEB utvecklingsmöjligheter som är svåra att hitta någon annanstans.

SEB är en av Sveriges största IT-arbetsgivare med många avdelningar, applikationer och plattformar. Frida Elvings senaste roll har varit som Scrum Master med ansvar för ett utvecklingsteam som levererar lösningar på internetbankerna och apparna. Hon har ekonomiutbildning och fick anställning på SEB då hon var klar med studierna för åtta år sedan.
– Jag kommer från affärssidan och är ganska ny inom IT. En av fördelarna med en stor organisation som SEB är att du har möjlighet att växa inom många olika områden. Här finns stora möjligheter till internutbildning och kompetensutveckling. För mig har det varit mycket spännande att kunna växla mellan olika uppdrag.

Nyfikenhet lönar sig
Det var under arbetet med affärssidans digitala lösningar som nyfikenheten på IT väcktes, berättar Frida.
– Jag blev nyfiken på hur det fungerar bakom det som kunden ser och fick möjlighet att prova på rollen som Scrum Master vilket gav mig en bra utbildning inom området. Nu går jag in i en ny roll som Delivery Coach inom IT Solution Delivery, som är en lite mer övergripande strategisk funktion.
Frida har hela tiden fått ett starkt stöd för att hitta rätt arbetsuppdrag, framhåller hon.
– Vi har ett väldigt bra ledarskap på SEB. Chefer och ledning uppmuntrar nytänkande och är duktiga på att ta vara på medarbetarnas kreativitet och förmåga och vilja att förändra och förbättra. Det finns en stor rörlighet och de anställda uppmuntras att röra sig mellan avdelningarna för att få en ökad förståelse för varandras förutsättningar och affären som helhet.

Många chanser till jobbrotering
Liksom Frida har Rewend Mahmud kunnat utnyttja möjligheterna att jobb­rotera inom SEB. Han har haft flera olika uppdrag under sina sex år på banken och är sedan några månader Senior Advisor till chefen för IT och Affärsstöd.
Rewend har studerat industriell ekonomi på KTH. Efter studierna sökte han till SEB IT Young Professional Program och blev antagen.
– Programmet gav mig en bra inblick i SEB:s verksamhet samt ett väldigt stort nätverk. Efter programmets slut började jag på IT-sidan som ansvarig för några av bankens dataplattformar. Jag blev nyfiken på hur IT påverkar våra kunder och vår affär och arbetade ett tag som Business Analyst inom IT. Jag har också arbetat med uppbyggnad av våra baltiska offshoring-center där vi idag är en stor arbetsgivare. Efter det har jag arbetat med rådgivning inom outsourcing för att se till att vi får ut den effekt vi vill ha av samarbetet med våra externa partners och leverantörer. Min roll idag som Senior Advisor handlar om att göra komplexa frågor lättförståeliga för vår verksamhet.

Stark vision ger engagemang
Engagemanget hos medarbetarna får näring av bankens starka vision, förklarar Rewend.
– IT är inte längre något sidouppdrag utan utgör kärnan i bankens affärsverksamhet. Som kund ser du effekten när du går in på appen istället för att gå till bankkontoret. Kundinteraktionen kommer att bli mer och mer via det digitala gränssnittet och som bank måste vi förändras och anpassa oss så att vi kan vara slagkraftiga i framtiden också. Därför känns det som att det är nu resan börjar, säger Rewend och får medhåll av Frida.
– Man ser en tydlig skillnad idag jämfört med hur det har varit tidigare då IT var mera en mottagare av beställningar till att idag utmana och samarbeta kring hur vi ska bygga för att fortsätta vara hållbara framåt. Vi har mycket kvar att göra och har ett kontinuerligt rekryteringsbehov av personer med rätt kompetens och rätt inställning. Det handlar också om att vi som redan arbetar här alltid måste vara beredda på att kliva utanför vår egen komfortzon och utmana oss själva att tänka nytt och ifrågasätta för att alltid vara i framkant.
Ett råd som båda vill ge till dem som vill söka sig till SEB är att vara beredda på att vara med på en förändringsresa och vilja påverka den resan i rätt riktning.
– En av anledningarna till att jag är kvar på SEB, och varför resan framåt är så spännande, är att det känns som att jag verkligen kan göra skillnad här. Vill du så kan du vara med och påverka i hög grad, avslutar Frida.

SEB
SEB är en av Nordens ledande affärs­banker med ett brett utbud av finansiella tjänster och med representation i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har drygt 15 000 anställda.
Visionen är att alltid leverera service i världsklass till kunderna och där spelar IT en avgörande roll. IT är affärsdrivande och integrerat i hela verksamheten.
Förutom SEB IT Young Professional Program finns även ett internationellt traineeprogram som erbjuder roller inom hela SEB.

Sista ansökningsdag för programmet är 12 februari. Ansök via länken här: www.sebgroup.com/itypp

www.sebgroup.com/itypp

Från maskinteknik till programutveckling

Jakob Åsell, Modular Management och Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem vid KTH.
Jakob Åsell, Modular Management och Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem vid KTH.
Oberoende av inriktning, så sysslar ingenjörer idag med programutveckling, och på högskolorna är man medveten om att ämnet måste komma in tidigt i utbildningen i samtliga program.

Digitaliseringen pågår för fullt och påverkar alla yrken, från de enklaste till de mest avancerade. Eftersom digitaliseringen griper in i både produktutveckling och de komplicerade arbetsuppgifterna är den i många fall ett hot – även mot högutbildade, som får se sina arbetsuppgifter ersatta av datorer. Hotet gäller inte ingenjörsrollen, men då måste både arbetsgivare och den enskilde se till att hänga med i utvecklingen.

Maskinteknik vid KTH 1996
Jakob Åsell tog civilingenjörsexamen i maskinteknik 1996, vid Kungliga Tekniska Högskolan. Då var han helt inriktad på mekanisk konstruktion. Idag driver han programutvecklingen på konsultföretaget Modular Management.
– När jag gick min utbildning hade jag ingen aning om att jag skulle syssla med programutveckling. Den enda kursen i datorteknik var en fyrapoängskurs i internetsökning och Pascal, säger Jakob Åsell.
Hans första jobb var på Elecrolux där han konstruerade bland annat vattenrenare och robotdammsugare. Via konsultbolaget Sigma, där det fortfarande handlande om mekanisk konstruktion, även om han då började använda CAD-program, började han på Modular Management, ett konsultföretag som grundades samma år som han tog sin examen.

Hantera produktarkitektur
Modular Management har sin grund i ett forskningsprojekt vid KTH där man undersökte varför vissa företag var mer lönsamma än andra trots att de var verksamma med samma produkt på samma marknad. Ett av resultaten var att de bästa företagen hade väl utvecklade planer för produktutveckling.
Det blev också utgångspunkten för Modular Management, som utvecklade en egen metod för hantering av produktarkitektur. Genom att dela in den i olika moduler blev det enklare att hantera mycket komplexa produkter.
För att ge stöd till hanteringen av produktarkitekturer utvecklade företaget en egen mjukvara, PALMA, som i sin första version lanserades 2007. Idag är Jakob produktansvarig för PALMA och fick ta i tu med prestandaproblem. Etablerade databashanterare klarade inte prestandakraven.
– Det ledde till att vi utvecklade en egen förenklad minnesdatabas.

Lösningen på prestandaproblem
Lösningen blev den svenskutvecklade databashanteraren Starcounter och Jakob ledde arbetet att överföra PALMA till den nya minnesdatabasen och i den processen även bygga ett nytt webbgränssnitt till systemet. Den skulle kunna köras som en riktig molntjänst, vilket krävde att hela systemet skrevs om från grunden. Ett hårt arbete som tagit två år och som dessutom varit en stor investering. I dagarna lanseras den nya versionen av PALMA både i en molnversion och i en där kunden kan köra den på sin egen serverplattform.
Att Jakob är produktansvarig innebär inte att han aktivt kodar.
– Jag är produktägare och det innebär att jag kravställer vad vår mjukvara ska klara och för det vidare till våra duktiga programmerare. Jag trodde aldrig att jag skulle syssla med mjukvaruutveckling när jag utbildade mig, säger Jakob Åsell.

Programutveckling måste integreras
Digitaliseringen är en utmaning för alla som utbildar ingenjörer idag. Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem vid KTH, är väl medveten om att datorteknik och programutveckling är nödvändiga även i exempelvis maskinteknik. Han är självkritisk.
– Programutveckling är inte så väl integrerad i utbildningen som den borde vara. Risken finns att den som efter fem års studier tar sin examen går direkt in i ett fortbildningsbehov, säger Gunnar Karlsson.
Han ser ett ökat behov av fortbildning generellt bland ingenjörer. Ansvaret ligger både hos arbetsgivaren och den enskilde.
– Vi kan hoppas på en kombination av arbetsgivarens vilja att avsätta tid för fortbildning och att den enskilde tar till sig det nya.
Om det här lyckas kan Sverige fortsätta att utvecklas trots ett relativt högt löneläge, när digitaliseringen gör att arbetskostnaden blir en försumbar del av produktkostnaden.
– Företagens förmåga till lärande blir i hög grad avgörande för Sveriges förmåga att utvecklas som kunskapsnation, säger Gunnar Karlsson.