Etikettarkiv: Konsult

Påverka karriären och utvecklas

Malina Borg Sigg, Business Manager på ALTENs kontor i Stockholm. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malina Borg Sigg, Business Manager på ALTENs kontor i Stockholm. Foto: Gonzalo Irigoyen

Oavsett om du vill fördjupa dig som specialist eller jobba brett som generalist så erbjuder ALTEN spännande karriärmöjligheter för teknik- och IT-konsulter. Här kan du utvecklas med utmanande uppdrag och bidra till att skapa framtidens mest innovativa lösningar.

Ulrika Lin, Senior Manager och Global Account Manager på huvudkontoret i Göteborg.
Ulrika Lin, Senior Manager och Global Account Manager på huvudkontoret i Göteborg.

– Det är högt i tak och chefer och ledning vill att medarbetarna ska utvecklas och trivas. Man får snabbt ta ansvar och driva egna idéer, säger Malina Borg Sigg, Business Manager på ALTENs kontor i Stockholm.
Malina, som läst till civilingenjör industriell ekonomi med inriktning tillämpad IT och programvaruteknik på Blekinge tekniska högskola, kände direkt att hon hamnat rätt när hon började som gruppchef på ALTEN IT i Stockholm. ALTEN erbjuder tydliga, individuella utvecklingsplaner och en rad karriärvägar att välja på, i Sverige och globalt, inom IT, teknik och Life Science.
– Här finns möjlighet att jobba både brett och djupt som konsult, eller att välja en roll som chef och ledare. ALTEN investerar i sina medarbetare och har en väldigt stöttande, positiv kultur.
En annan aspekt är att ALTEN är en del av samhällsbygget. Här bidrar man till att utveckla lösningar för framtidens infrastruktur, industri och sjukvård.
– Det är roligt att aktivt kunna påverka samhällets utveckling, med lösningar som ligger i den absoluta framkanten, säger hon.

Jobbar med helheten
Malinas kollega Ulrika Lin, som är civilingenjör inom mekanik, med examen från Luleå tekniska högskola, kom till ALTEN för sex år sedan efter flera år på globala företag inom tillverkningsindustrin, IT och telekom. Som Senior Manager och Global Account Manager på huvudkontoret i Göteborg, arbetar Ulrika mycket med långsiktiga, strategiska frågor.
– Jag var nyfiken på att pröva något nytt och lockades av att ALTEN är ett väldigt dynamiskt företag med många möjligheter. Här har man som medarbetare ett helt annat grepp om helheten och är engagerad i affären genom hela processen. Det är enormt kul att möta människor och att ha en så nära kontakt med slutkunden, säger hon.
Även Ulrika lyfter fram den lyhörda företagskulturen, där medarbetarna har stora chanser att påverka sin egen karriär och pröva sina vingar i olika roller.
– Här månar man om sina egna och många rekryteringar görs internt. Det ger verkligen möjlighet att utvecklas både som person och professionellt.
Få jobb är så omväxlande, stimulerande och lärorika som att arbeta som teknikkonsult, menar Ulrika.
– Om man är nyfiken, innovativ och engagerad och gillar att leverera de allra bästa lösningarna för kunden så passar man här på ALTEN.

ALTEN

ALTEN levererar kompetens för världsledande företag inom Energy, Telecom, Automotive, Defence & Aerospace, Life Science och Industry och är verksamt genom hela produktutvecklingskedjan. Kontoren finns i Göteborg, Stockholm, Lund, Linköping, Norrköping, Västerås, Jönköping, Örebro, Umeå, Sundsvall, Skellefteå och Luleå. ALTEN Group har över 28 000 medarbetare och verksamhet i 20 länder och erbjuder spännande karriärmöjligheter för teknik- och IT-konsulter.

www.alten.se

Spännande och omväxlande karriär

Erik Westman och Katarina Giertta arbetar båda i divisionen Digital Solutions hos ÅF. Foto: Gonzalo Irigoyen
Erik Westman och Katarina Giertta arbetar båda i divisionen Digital Solutions hos ÅF. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du ha en karriär där du skapar verklig samhällsnytta, samtidigt som du själv utvecklas, både professionellt och som person? Välkommen till ÅF, ett av Sveriges ledande konsultbolag och vassaste kunskapsföretag. Här finns möjligheter som är svåra att matcha i sin bredd, variation och värdeskapande.

På det globala ingenjörs- och design­företaget ÅF är det samhällsbygget som står i centrum. För den som brinner för att skapa hållbara framtidslösningar erbjuder ÅF stora karriärmöjligheter för såväl nya som erfarna ingenjörer. Katarina Giertta och Erik Westman arbetar båda i affärsområdet Systems Management, divisionen Digital Solutions, som är ledande i Sverige inom IT och försvarsindustri, med kunder i bland annat försvarssektorn, telekom, fordonsindustrin och myndigheter.
– Jag kände att jag kom rätt redan första dagen. Utvecklingsmöjligheterna här är unika, man får ta stort ansvar och jobbar med otroligt kompetenta kollegor. Inte minst får man arbeta med viktiga saker och bidra till att forma framtidens samhälle, säger Katarina.
Hon är högskoleingenjör inom elektroteknik och efter sin examen från KTH i början av millenniet har Katarina arbetat bland annat inom IT- och telekomsektorn. Till ÅF kom hon första gången 2013 och arbetade då som konsultchef inom inbyggda system. Efter en kort tur utanför företaget återvände Katarina till ÅF för drygt två år sedan och idag är hon chef över affärsenheten ICT och telekom.
– Det är inte ovanligt att man kommer tillbaka hit efter att ha testat något annat. Det är en stöttande och uppmuntrande miljö, där medarbetarna får pröva sina vingar. Drivkraften att göra nytta är en del av ÅF:s genetik och det är väldigt kul att få jobba i en sådan miljö.

ÅF sticker ut
Katarina får medhåll av sin kollega Erik Westman, chef för affärsenheten Defence & Security, och med en bakgrund som officer inom Försvarsmakten. Efter en IT-telekomutbildning i Försvarsmaktens regi arbetade han bland annat som projektingenjör med ledningssystem på Försvarets materielverk, där ÅF är Strategisk partner.
– Där hade jag en hel del med ÅF att göra och jag märkte hur företaget stack ut på ett positivt sätt, berättar Erik, som började som konsult på ÅF 2010 och sedan dess har prövat olika roller på företaget.
– Det finns inga glastak eller trång linjestruktur här. Gemensamt för alla mina uppdrag är att jag verkligen fått möjlighet att jobba med viktiga saker och åstadkomma något. Hållbarhet och samhällsnytta är alltid i fokus och på ÅF kan man göra skillnad, säger han.

Hela värdekedjan
Erik och Katarina lyfter fram den bredd och variation som konsultarbete på ÅF innebär. Divisionen Digital Solutions erbjuder ett stort utbud av tjänster inom digitalisering, IT och telekom och är en samarbetspartner genom hela värdekedjan, från idé till upphandling, leverans, implementering, drift och underhåll. Som konsult eller projektledare bygger man snabbt omfattande nätverk och har möjlighet att fördjupa sig som specialist eller bredda sig som generalist. Samtidigt kan man få erfarenhet av en mängd olika typer av kunder, från stora, etablerade bolag eller myndigheter till små, idédrivna start-upföretag.
– Det är enormt omväxlande. En sak som utmärker ÅF är att man är duktig på att i planeringen av ett projekt handplocka kompetensen utifrån medarbetarnas kunskap och intressen. Det gör att medarbetarna i varje uppdrag har förutsättningarna att leverera den allra bästa lösningen, som är smart, säker och hållbar, berättar Katarina och Erik.
En viktig del av företagskulturen på ÅF är också de många olika aktiviteterna som medarbetarna kan ta del av. Förutom kompetensutveckling och andra verksamhetsrelaterade program erbjuds en mängd mer sociala aktiviteter inom exempelvis idrott och kultur.

ÅF Digital Solutions

ÅF är en digital front runner som besitter kompetens i alla delar av det digitala erbjudandet. Kärnan i ÅF:s digitala erbjudande avseende digitalisering och utveckling av digitala plattformar finns samlat i divisionen Digital solutions, för att skapa det fokus vi behöver för att kunna hantera stora digitala projekt.
När fler sektorer i näringslivet växer ihop har ÅF domänkunskap, processkunskap och utvecklingskompetens inom alla delar av digitalisering. Division Digital Solutions har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige inom R&D, kommunikationsteknik och IT.
Divisionen hjälper företag, myndigheter och försvaret att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. En stark bas med många och väl genomförda uppdrag under lång tid ger kunderna stabilitet och trygghet. Divisionen sitter på den tydliga digitala nyckeln inom respektive bransch.

ÅF
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm
Tel: 010-505 00 00
E-post: info@afconsult.com
www.afconsult.com

ÅF arbetar med allt från apputveckling till energiförsörjning

Henrik Tham, projektledare, och Zohal Amin, byggekonom sökte sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Foto: Gonzalo Irigoyen
Henrik Tham, projektledare, och Zohal Amin, byggekonom sökte sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Foto: Gonzalo Irigoyen
Det globala ingenjörs- och konsultföretaget ÅF är en kunskapsdriven verksamhet vars medarbetare brinner för att driva samhällsutvecklingen framåt. ÅF leder mångfacetterade projekt på en mängd olika nivåer vilket borgar för en omväxlande och lärorik arbetsmiljö.

2014 sökte både projektledaren Henrik Tham och byggekonomen Zohal Amin sig till ÅF direkt efter examen från KTH. Under sina tre år vid företaget har de hunnit vara delaktiga i vitt skilda projekt och båda betonar att de har utvecklats oerhört i sin yrkesroll de senaste åren.
– Varje uppdrag är unikt och det är ett ständigt lärande att arbeta här. Genom såväl olika projekt som via mina kollegor har jag kunnat skaffa mig omfattande erfarenheter och jag har utvecklats väldigt bara på dessa tre år. ÅF växer enormt och det ger många intressanta möjligheter, berättar Zohal.
Idag arbetar Zohal bland annat med mängdförteckningar och kostnadskalkyler inom marknadsområde byggekonomi under divisionen Infrastructure. Variationen på uppdragen är stor; det kan lika gärna röra sig om ett projekt på 500 kvadratmeter som ett på 50 000 eller mer och de kan kretsa kring allt från förskolor och bostäder till hotell, ambassader eller sjukhus.
– Det gäller att ha tålamod och vara detaljorienterad. Beroende på vad kunden efterfrågar kan det nämligen bli väldigt fördjupade kalkyler – det är både roligt och utmanande, konstaterar hon.

Alla kan bidra med något
Henrik å sin sida arbetar inom segmentet Stora projekt, där ÅF driver sina allra största infrastrukturprojekt. Under två och ett halvt års tid har han arbetat med Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg.
– Vi optimerar var järnvägen ska gå för att minimera intrång på natur och samhälle. Därefter projekterar vi hur järnvägen ska byggas. En så stor satsning kräver ett tydligt underlag och vi skapar både 3D-modeller och VR-simuleringar över hur järnvägen kommer att se ut. Jag är med i uppdragsledningen och är en av de som samordnar omkring 20 olika teknikområden som arbetar tillsammans för att hitta den bästa lösningen för en snabb och tillförlitlig järnväg.
Liksom de flesta andra konsultföretag söker ÅF kontinuerligt nyfikna och engagerade medarbetare. Henrik påpekar att företagets breda verksamhet innebär att det finns spännande möjligheter och uppdrag oavsett vilken inriktning man har valt som ingenjör, men att det finns en tydlig strävan efter att integrera och utveckla modern teknik.
– Här finns uppdrag inom allt från apputveckling till energiförsörjning. Vi brukar säga att ens bakgrund inte är lika viktig som en stark vilja att söka kunskap och dela med sig av sina egna erfarenheter. ÅF är en kunskapsdriven organisation och alla kan bidra med något, så länge man är villig att lära sig och vågar testa sina idéer. Det är så vi driver samhällsutvecklingen framåt!

Ett företag med plats för alla
För att utveckla medarbetarna anordnar ÅF olika möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling. Nya anställda tilldelas en mentor som erbjuder stöd och vägledning och alla ställer upp för varandra; lagandan är stark.
– ÅF arbetar aktivt med att skapa en trygg arbetsmiljö där det finns plats för alla. Ett exempel är projektet New Immigrated Engineers, där ÅF erbjuder praktikplatser åt inflyttade ingenjörer för att hjälpa dem att hitta en väg in på arbetsmarknaden. Ett annat är att vi en månad varje år satsar särskilt på kvinnliga sökanden, även om vi naturligtvis alltid anställer den som är bäst lämpad för positionen. Detta är en mansdominerad bransch och som kvinna tycker jag att det är positivt att det finns en tydlig inriktning och medvetenhet runt dylika frågor, säger Zohal med eftertryck.

Omfattande förmåner
Utöver det verksamhetsrelaterade finns det stort utrymme att umgås och lära känna varandra utanför arbetet. Förutom ett flertal olika förmåner såsom utökad föräldraersättning, friskvårdsbidrag och mycket mer erbjuder ÅF genom kamratklubben Club ÅF sportaktiviteter, kulturevenemang, resor och andra sociala evenemang. Syftet är naturligtvis att främja en aktiv fritid och att bidra till en stark gemenskap.
– Det är inte bara att vi har månadsvisa afterwork. Inom ramarna för Club ÅF kan du även gå på teater eller kurser i allt från konst till självförsvar. Efter att ha provat någon av våra 15 sportgrenar kanske man heller varvar ner med en ölprovning eller gemensam matlagning. Varje år planerar Club ÅF ett antal resor inom t.ex. skidåkning, ridning eller klättring. I höst ska jag på den mest extrema resan hittills. Då planerar jag att bestiga Kilimanjaro tillsammans med ett tiotal andra kollegor, avslutar Henrik.

ÅF
ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång.
Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. Idag har ÅF cirka 9 000 medarbetare i 30 länder världen över och en nettoomsättning per år på cirka 11 mdkr.

ÅF
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm
Tel: 010-505 00 00
E-post: info@afconsult.com
www.afconsult.com

www.afconsult.com