Etikettarkiv: Region Skåne

Regionfastigheter – bred verksamhet där alla kan växa och utvecklas

Ervin Turanovic och Kristina Olofsson trivs hos Regionfastigheter i Malmö. Foto: Caroline L Jacobsen
Ervin Turanovic och Kristina Olofsson trivs hos Regionfastigheter i Malmö. Foto: Caroline L Jacobsen

– Regionfastigheter är en plats att växa på, oavsett var i karriären man befinner sig. Det säger Kristina Olofsson, civilingenjör och projektledare för en del av Nya Sjukhusområdet i Malmö, ett gigantiskt bygge som kommer att sätta sitt avtryck i staden för lång tid framöver.

Kristina Olofsson tog civilingenjörs­examen vid Lunds tekniska högskola i mitten av 1990-talet. Sedan dess har hon haft arbetat med en rad olika projekt inom både privat och offentlig sektor. För drygt tre år sedan sökte hon sig till Regionfastigheter i Malmö.
– Det var bygget av det nya sjukhusområdet som lockade, jag såg det som en unik chans att få arbeta med ett så omfattande och komplext projekt.
Ervin Turanovic, även han med en civilingenjörsexamen från Lund i bagaget, berättar en liknande historia.
– Jag såg det som en fantastisk utmaning att arbeta med ett så omfattande och mångfacetterat projekt. Här skulle jag även få insikt i vården och de speciella krav som ställs på sjukhusbyggnader, och därmed få stora möjligheter att utveckla min kompetens på området.
Det har nu gått två år sedan han började på Regionfastigheter, sedan dess har det hänt en hel del.
– Jag började som projekteringsledare i ett mindre projekt, sedan blev jag samverkansledare, biträdande projektledare och har nu landat som projektledare.
Även Kristina kan se tillbaka på en rad olika arbetsuppgifter.
– I början arbetade jag med förberedelser och med att bygga nya lokaler till verksamheter som skulle evakueras. Efter det kom jag in på en av nybyggnadsdelarna i projektområdet där vi nu är i full gång med planering, projektering och produktion.

Lagarbete
Det bästa med jobbet, säger både Kristina och Ervin, är lagandan och det stora nätverk som arbetet för med sig.
– Utmaningen som också är en stor del av tjusningen med det här jobbet är samarbetet med alla olika ingenjörsinriktningar och yrkeskategorier samt komplexiteten i tekniken, den ständiga utvecklingen och vårdens speciella krav på bygget. Det skapar en dynamisk och mycket stimulerande arbetsmiljö, konstaterar Ervin.
– Här finns en stor bredd av projekt och arbetsuppgifter. Som helt nyutexaminerad ingenjör är det kanske lättare att få ett större ansvar i ett mindre projekt än att ansvara för en mindre del i ett stort projekt. Olika saker passar olika människor och här på Regionfastigheter finns något för alla, fastslår Kristina.

Regionfastigheter, Region Skåne

Region Skåne genomför just nu en av de största satsningarna någonsin på sjukhusområdena i Helsingborg och Malmö samtidigt som planer läggs för nya investeringar i bland annat Lund. Regionfastigheter ansvarar för den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande. Arbetet sker i nära samverkan med berörd verksamhet där Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll.

Regionfastigheter, Region Skåne
291 89 Kristianstad
Tel:040-675 38 18
www.regionskane.se

Vi arbetar med flera av Sveriges mest spännande byggprojekt

Henrik Andersson och Frida Nordvall på Regionfastigheter. Foto: Freddy Billqvist
Henrik Andersson och Frida Nordvall på Regionfastigheter. Foto: Freddy Billqvist
– Om man vill jobba i en professionell byggorganisation med stora utvecklingsmöjligheter och några av Sveriges mest spännande och påkostade byggprojekt, då ska man börja hos oss, säger Frida Nordvall, enhetschef byggproduktion på Regionfastigheter.

Frida Nordvall arbetade tidigare som byggprojektledare inom privat sektor och ledde bland annat arbetet med bygget av den nya onkologiavdelningen vid universitetssjukhuset i Lund.
– När uppdraget var slut fick jag ett jobberbjudande från Regionfastigheter och tackade ja, ett beslut jag inte har ångrat.
Det är nu drygt två år sedan Frida tog steget över till beställarsidan. Första utmaningen blev uppdraget som byggprojektledare för ombyggnaden av sjukhuset i Helsingborg. Sedan ett par månader tillbaka är hon enhetschef för verksamhetens byggprojektledare.
– Jag har tidigare erfarenhet av arbete i ledande positioner, så att bli chef kändes som ett naturligt steg i utvecklingen.
Henrik Andersson har en lite annorlunda bakgrund. Efter många år som ingenjör inom kraftverksindustrin började han för två år sedan som projektledare inom VVS på Regionfastigheter.
– Det kan låta som ett stort hopp men faktum är att du som projektledare inom Regionfastigheter arbetar med en mycket högteknologisk industri, den medicintekniska utrustningen på regionens sjukhus är toppmodern. Inom kärnkraftsteknologin tummar du inte på någonting när det gäller säkerhet, och det är lite utav samma tänk här.

Helhetsbild
En av de stora fördelarna med jobbet, menar Henrik, är att han får vara med i projekten från start till mål.
– Här får jag under resans gång komma med nya idéer, lösa olika saker och ha kontakt med konsulter inom olika specialistområden. Arbetet sker i nära samarbete med entreprenören och allt vad det innebär, samtidigt som du har vården som kund. I praktiken fungerar jag som en slags medlare mellan beställare, entreprenör och kund för att vi i slutänden få fram en så bra produkt som möjligt. Det är ett enormt stimulerande och utvecklande jobb som jag verkligen kan rekommendera.
Frida nickar instämmande.
– Just nu söker vi fler projektledare till några av våra spännande uppdrag. Den som vill jobba i en professionell byggorganisation med stora utvecklingsmöjligheter ska absolut söka sig hit. En fördel är att vi inte styrs av vinstintresse utan av att åstadkomma god kvalitet. Det är en viktig skillnad mot den privata sektorn, och som för med sig ett stort mandat att styra och påverka sina projekt.

Regionfastigheter
Region Skåne genomför just nu de största satsningarna någonsin på sjukhusområdena i Helsingborg, Malmö, Lund och Ängelholm. Regionfastigheter ansvarar för den samlade planerings- och byggprocessen från behovsanalys till idrifttagande. Arbetet sker i nära samverkan med berörd verksamhet där Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll.

Regionfastigheter
Region Skåne
291 89 Kristianstad
Tel:040-675 38 18
www.regionskane.se

www.regionskane.se