Etikettarkiv: Samhällsnytta

Omfattande brist på ingenjörer

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet. Foto: Daniel Vallin
Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet. Foto: Daniel Vallin

Behovet av ingenjörer är stort både inom det offentliga och det privata. Särskilt stor är efterfrågan på ingenjörer med digitaliseringsinriktning.
– Vi är inne i en stor digitaliseringsförändring som berör alla myndigheter, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet.

Susanne Ås Sivborg är väg- och vatten­ingenjör i botten och har lång erfarenhet från både statliga och privata arbetsgivare. Innan hon blev generaldirektör för Lantmäteriet i början av 2018, tillbringade hon nio år som generaldirektör på Patent- och registreringsverket och 15 år inom den privata industrin. Likheterna mellan det offentliga och det privata är många, menar hon. Men skillnaderna finns också där. Framförallt i drivkrafterna bakom verksamheten och den leverans som man gör.
– Det man arbetar med i den statliga sektorn har stor betydelse för samhället, man kan säga att man levererar till samhället. Man bidrar på ett annat sätt. Privata sidan har andra, ofta mer ekonomiska drivkrafter. Det är lika spännande, men på ett annat sätt, säger Susanne Ås Sivborg.

Eftertraktad arbetsgivare
Staten generellt är en arbetsgivare med många möjligheter, menar hon och hon rekommenderar alla ingenjörer att titta på det offentliga när man står inför valet av karriärväg.
– Här finns många spännande jobb där man är med och bidrar till samhället. Staten är numera utspridd över större delen av landet och möjligheterna likaså. Eftersom det också ofta handlar om stora arbetsplatser som huserar många andra ingenjörer, är det även en fantastisk miljö för kompetensutveckling, säger hon.
I en undersökning från Framtidens Karriär – Ingenjör svarade svenska ingenjörer på vilka statliga myndigheter de har positivt intryck av. 33 procent, den tredje största andelen, svarade Lantmäteriet.
– Det är såklart fantastiskt roligt. Vi är väldigt kända hos dem som har anledning att ha kännedom om oss. Vi har också väldigt många ingenjörer i vår verksamhet. Jag är ju själv ingenjör och har alltid känt till Lantmäteriet.

Digitaliseringen styr kompetensbehovet
– Generellt har alla brist på ingenjörer. Och med den digitalisering och förändring som vi alla är i idag ökar behovet ännu mer, säger hon och förklarar:
– Just nu är hela den offentliga sektorn inne i en stor digitaliseringsförändring. Den berör alla myndigheter och vi har ett stort behov av ingenjörer av alla de slag, men det handlar framförallt om kompetenser som hanterar förändring av verksamhetsprocesser och andra förändringsarbeten, säger Susanne Ås Sivborg.

Vilka av följande statliga myndigheter har du positivt intryck av?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Svenska Bostäder går från framgång till framgång

Peter Julin, projektledare ombyggnad och Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder. Foto: Gonzalo Irigoyen
Peter Julin, projektledare ombyggnad och Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder. Foto: Gonzalo Irigoyen
Det kommunägda bostadsbolaget Svenska Bostäder erbjuder intressanta och varierade uppdrag för engagerade ingenjörer som vill vara delaktiga i att utveckla samhällsnyttan i Stockholms stad. För närvarande förbereder bolaget för att de kommande åren kraftigt öka byggandet av hyresrätter.

Svenska Bostäder grundades redan 1944 och har sedan dess varit en nyckelaktör i utformningen av den svenska bostadsmarknaden. Idag förvaltar bolaget tiotusentals lägenheter och lokaler i Stockholm och förbereder för att under de kommande åren bygga hela 1 000 nya bostäder per år.
– Vi är en av de stabilaste bostadsförvaltarna i Sverige och det är något vi tänker fortsätta att vara. Det omfattar inte bara att vara bäst på hyresrätter, utan även att bedriva en verksamhet som gör skillnad i praktiken, säger Pernilla Eckeskog, personalvetare och HR-konsult vid Svenska Bostäder.
Projektledaren Peter Julin ger Pernilla sitt medhåll och betonar att det just är möjligheten att bidra till samhällsnyttan som spelade störst roll då han sökte sig till Svenska Bostäder för drygt ett år sedan.
– Genom att förvalta våra fastigheter på ett hållbart och medvetet sätt förbättrar vi vardagen för tusentals människor varje år. Det är oerhört stimulerande och roligt samtidigt som det är både utvecklande och utmanande att få ingå i en så stor organisation. Förutom de krav som ställs på oss från Stockholms stad vad gäller exempelvis miljöaspekter och energiförbrukning har vi själva en målsättning att arbeta resultatorienterat, handlingskraftigt, kommunikativt och lyhört, säger han.

Jämställdhet och mångfald
Företagets värdegrund genomsyrar hela organisationen och ger konkreta resultat; förutom att Svenska Bostäder vann Kundkristallen tidigare i år som Sveriges bästa hyresvärd är företaget rankat som en av Sveriges bästa arbetsplatser i Great Place to Works undersökning och ligger också i toppen bland fastighetsbolag vad gäller jämställdhet enligt Nyckeltalsinstitutet.
– Jämställdhetsfrågor och mångfald är angelägna ämnen för oss. Vi har en relatvit jämn fördelning mellan kvinnor och män och uttaget av föräldradagar fördelar sig också jämnt mellan könen.

Generös fortbildning
För möjligheterna att göra karriär och fortbilda sig finns en långtgående flexibilitet. Peter Julin konstaterar att det råder en mycket generös inställning till kompetensutveckling och utbildning.
Det anordnas en hel del utbildningar företagsövergripande, både gällande teknik men också exempelvis kundbemötande. Vill man gå vidare inom företaget finns en mängd olika vägar att ta – alla nya tjänster annonseras internt på bolagets intranät, så det finns goda alternativ för de som vill röra sig sidledes eller kanske axla en ledarroll.
Pernilla betonar dock att en av företagets målsättningar är att ge medarbetarna god möjligheter att kombinera arbete med privatliv.
Svenska Bostäder har utmärkta förmåner, bra arbetstider och satsar mycket på hälsa, bland annat genom ett ansenligt friskvårdsbidrag och ett stort antal gemensamma friskvårdsaktiviteter.

Mångsidigt fastighetsbestånd
Svenska Bostäders fastighetsbestånd är mångsidigt och bjuder på omväxlande utmaningar för företagets medarbetare. Utöver bostäder och lokaler som exempelvis förskolor och affärsverksamheter förvaltar Svenska Bostäder även kulturhistoriska och k-märkta fastigheter med unika förutsättningar, i dotterbolaget Stadsholmen AB.
– Våra projektledare behöver vara beredda på att anpassa sig beroende på vilka fastigheter och skeden de arbetar med. I många fall handlar det om att kunna balansera flera projekt i olika skeden, där vissa kanske befinner sig i produktion medan andra är i ett förstudieskede. Projektledarna på Svenska Bostäder har det övergripande ansvaret för alla processer i projekten, säger Peter.
Förutom projektledare söker företaget även bland annat fastighetsingenjörer, installationsledare och traineer.
– Utöver relevant utbildning är det även viktigt att man som ingenjör hos oss är självgående och trivs med männi­skor – en viktig del av jobbet är att samverka med arkitekter och teknikkonsulter i projekteringsskedet och entreprenörer i produktionsskedet. Vi har mycket planerat inför framtiden och därför är vi ute efter engagerade medarbetare som är intresserade av att vara med på den resan, avslutar Pernilla.

Svenska Bostäder
Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. De närmaste åren bygger bolaget tusentals nya hyreslägenheter i Stockholms stad. Svenska Bostäder förvaltar också lokaler och centrumanläggningar. Där finns allt från kontor, butiker och restauranger till förskolor, vårdanläggningar och lager. Verksamheterna bidrar till att skapa levande stadsdelar.

Svenska Bostäder
Box 95
162 12 Vällingby
Tel: 08-508 370 00
E-post: info@svenskabostader.se
www.svenskabostader.se

www.svenskabostader.se

Myndigheter en eftertraktad arbetsgivare

Anders Lundquist, biträdande generaldirektör vid Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg
Anders Lundquist, biträdande generaldirektör vid Lantmäteriet. Foto: Katinka Igelberg
I Framtidens Karriär – Ingenjörs undersökning tillfrågades yrkesverksamma ingenjörer om de kan tänka sig att arbeta för en statlig arbetsgivare. 83 procent av de tillfrågade svarade ja. Ett välkommet resultat, med tanke på det stegrande statliga kompetensbehovet, menar Anders Lundquist, biträdande generaldirektör vid Lantmäteriet.

Undersökningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma ingenjörer, där alltså hela 83 procent svarade de att de kan tänka sig att arbeta inom en myndighet.
– Det är naturligtvis ett positivt resultat, säger Anders Lundquist.
Även om andelen positiva var högre än han vågat hoppats på, är han inte förvånad över att staten ses som en attraktiv arbetsgivare. Och det av flera skäl.
– Det finns en stor spännvid av uppgifter och väldigt många intressanta uppdrag inom staten, inte minst inom myndighetsvärlden. Det finns med andra ord stora möjligheter till en yrkesmässig och även personlig utveckling här, säger han.
Samtidigt händer det oerhört mycket just nu inom myndighetsvärlden. Inte minst i spåren av digitaliseringen.
– Inom tiden kommer digitaliseringen att omdefiniera hur man utför sina myndighetsuppdrag. Cirka 12 procent av besluten som fattas på Lantmäteriets fastighetsinskrivning är idag helautomatiserade. Det är en väldigt spännande och utvecklande arbetsplats att vara på när man jobbar med den typen av frågor.

Samhällsnyttan allt viktigare
Anders Lundquists egen karriär har gått via både det offentliga och det privata. Han har en civilingenjörsutbildning inom väg och vatten från KTH och har varit bygg- och fastighetsbranschen trogen under hela sitt yrkesliv. Bland annat har han arbetat på vad som då hette Banverket Produktion, idag Infra Nord, på NCC/Strå och inom gamla BPA-koncernen. De senaste tio åren har han varit på Lantmäteriet där han idag alltså är biträdande generaldirektör.
– Inom det privata är målet, när allt kommer omkring, att vara lönsam och tjäna pengar. Inom staten så är pengarna ett medel där målet är att göra samhällsnytta. På ett sätt gör det arbetet inom det offentliga svårare. Det är ett hänsynstagande för den politiska styrningen och medborgarna man ska tjäna, säger han men understryker att det inte betyder att den privata sektorn är enkel för det.
– Det kanske låter lite pretentiöst men man får vara med att forma framtidens Sverige, och det är också en faktor som kan ligga bakom resultatet i undersökningen, fortsätter han.

Stort kompetensbehov inom myndighet
Och karriärmöjligheterna inom staten är goda.
– Inom Lantmäteriet är de extremt goda, till och med. Vi har ju en stor brist inom tekniska och juridiska områden, där vi driver en ganska it-tung verksamhet. Så här finns det tydliga utvecklingsmöjligheter, och det gäller generellt inom myndighetsvärlden, säger Anders Lundquist.

Kan du tänka dig att arbeta hos en statlig arbetsgivare? (om du bortser från var du bor och arbetar idag)
staten1_graf

För ingenjörer som vill förbättra andra människors arbetsmiljö

Hampus Cramborn, HR-specialist och Lotta Liljegren, HR-chef på Arbetsmiljöverket. Foto: Patrik Lindqvist
Hampus Cramborn, HR-specialist och Lotta Liljegren, HR-chef på Arbetsmiljöverket. Foto: Patrik Lindqvist
Arbetsmiljöverket, som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer, kan erbjuda fria och utvecklande yrkesroller för ingenjörer. Här kan ingenjörer bidra till att förbättra arbetsmiljön, ha många omvärldskontakter och samtidigt ha stor användning av sin tekniska kompetens.

Allt fler ingenjörer betraktar staten som en intressant arbetsgivare. Enligt en undersökning bland unga akademiker betraktade trettio procent staten som en attraktiv arbetsgivare. På Arbetsmiljöverket kan ingenjörer kombinera professionella utvecklingsmöjligheter med samhällsnytta och möjligheten att påverka människors arbetsmiljö.
– Våra handläggare genomgår för närvarande ett generationsskifte, vilket innebär att ingenjörer som söker sig hit har många attraktiva jobb att välja mellan, säger Hampus Cramborn, HR-specialist på Arbetsmiljöverket.

Internationella arbetsmiljöprojekt
– Som anställd hos oss kan du bli teknisk sakkunnig, arbetsmiljöinspektör eller chef. Att arbeta hos oss innebär frihet under ansvar och möjligheter att planera sin egen arbetstid. För oss är det viktigt att våra medarbetare får livspusslet att gå ihop, vi erbjuder därför förmånliga semestervillkor, utfyllnad av föräldrapenning och möjlighet till flexibel arbetstid. Dessutom tillämpar vi individuell lönesättning, säger Lotta Liljegren, HR-chef på Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket arbetar mycket i projektform, vilket innebär att ingenjörer som vill utvecklas i projektledarrollen har goda möjligheter till det. För de som är intresserade av internationellt arbetsmiljöarbete kan det även bli aktuellt att delta i EU-projekt med fokus på europeiska arbetsmiljöfrågor.

Fritt och varierande arbete
Som arbetsmiljöinspektör har du ett varierande arbete som i huvudsak bedrivs ute i fält. Arbetet inkluderar många omvärldskontakter och inkluderar även kontakt med arbetsmiljöforskare, och att kommunicera kring värdet av arbetsmiljöfrågor. Arbetet som arbetsmiljöinspektör innebär att du inspekterar arbetsmiljön på arbetsplatser inom olika branscher, på företag, myndigheter och övriga organisationer. Arbetsmiljöinspektörerna är spridda över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder, medan de tekniskt sakkunniga är placerade på vårt huvudkontor i Stockholm.

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund av sitt arbete. Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.
www.av.se

www.av.se