Etikettarkiv: SSM

Bygg smart och prisvärt för morgondagens urbaniter!

Christofer Sjöstrand och Israel Andino på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen
Christofer Sjöstrand och Israel Andino på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom smarta och prisvärda bostäder och noterades på Nasdaq Stockholm 2017. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och målsättningen är att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. Bolaget söker nu ingenjörer som vill utvecklas och vara en del av bolagets fortsatta tillväxt.

SSM har en 25-årig historia och många spännande projekt i produktion och under planering. Christofer Sjöstrand, projekteringsledare hos SSM med civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad från KTH, berättar att han har lärt sig oerhört mycket sedan han anställdes hos SSM 2012.
– Under min anställning har jag fått prova på en mängd olika arbetsuppgifter och utvecklats från produktionsledare till projekteringsledare. De kunskaper och den insikt jag har fått i hela produktionskedjan är sådant som jag alltid kommer att ha nytta av, oavsett vilken roll jag axlar framöver.

Gränserna sätter du själv
Christofer berättar att det finns omfattande möjligheter till fortbildning och omväxling genom att ansvara för olika uppgifter, och betonar att det i mångt och mycket är individen själv som sätter gränserna för sin utveckling. Där får han medhåll av kollegan Israel Andino, högskoleingenjör i byggteknik och design, som började på SSM efter sin examen 2015.
– SSM har en kultur som ger stor frihet under ansvar och beroende på projekt har vi förmånen att få vara delaktiga i hela processen, från projektering till slutfas. Egna initiativ uppmuntras och det är både givande och intressant att få vara delaktig i såväl utmaningar som lösningar. Dessutom satsar bolaget kraftigt på kompetensutveckling, vilket är något jag verkligen uppskattar med mitt arbete här, säger Israel.

Omfattande erfarenhetsutbyte
Båda är överens om att en positiv aspekt av anställningen inom SSM är den goda stämningen och den dynamiska blandningen av människor. Här finns både äldre och yngre ingenjörer och bolaget satsar på ett program för erfarenhetsutbyte, där unga eller nyutexaminerade ingenjörer får chansen att träffa andra i samma situation för att utbyta erfarenheter och förstå varandras roller.
– Klimatet är öppet och stöttande och det märks verkligen att alla strävar åt samma håll. Bra kollegor är en viktig komponent för att man ska trivas och det är en trygghet att veta att andra genomgår samma sak. Det gör att individen kan växa och utvecklas i sin egen takt, avslutar de.

SSM

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i Sverige inom prisvärda och funktionssmarta bostäder. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och målsättningen är att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM riktar sig till målgruppen – morgondagens urbaniter. Bolagets bostadsprojekt utmärker sig genom att ta hänsyn till social interaktion och bostäderna är yteffektiva med hög andel gemensamhetsytor samt delade tjänster. De är belägna utanför city med närhet till god spårbunden kommunikation. I maj 2018 finns cirka 6 800 byggrätter i portföljen, varav 1 324 bostäder i produktion, med en försäljningsgrad om 96,4 procent i bostadsrättsprojekten. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017.

www.ssmlivinggroup.com
www.linkedin.com
E-post: hr@ssmliving.se

Vill du utveckla morgondagens bostäder?

Brittmarie Sagnil och Olle Persson, projektchefer på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen
Brittmarie Sagnil och Olle Persson, projektchefer på SSM. Foto: Gonzalo Irigoyen
Vill du vara med och utveckla bostäder för morgondagens urbaniter? Inom SSM får du möjlighet att jobba med några av Storstockholms mest innovativa och spännande urbana bostadsprojekt.

SSM är den ledande bostadsutvecklaren i sin nisch i Stockholmsregionen och har sin egen tydliga profil. Visionen är att bygga så att så många människor som möjligt har möjlighet att bo bra. Därför bygger SSM funktionssmarta, mindre lägenheter för ett aktivt liv. Devisen är ”Bo mindre. Lev större.” och målgruppen är morgondagens urbaniter. För närvarande utvecklar SSM en rad spännande bostadsprojekt i citynära lägen och med goda allmänna kommunikationer inom Storstockholm.
– Vi har verkligen unika projekt – vi bygger hyresrätter, bostadsrätter och studentbostäder. Utmärkande är att varje projekt har en egen stark identitet och att SSM satsar mycket på utrymmen för gemenskap och ett aktivt liv, till exempel gym, spa, pool, cykelparkering, cykelverkstad, bilpool eller orangeri. Här finns stor variation i arbetsuppgifter och ett starkt kvalitetstänkande, säger projektchef Brittmarie Sagnil, som är byggingenjör och kom till SSM för ett par år sedan. Idag ansvarar hon för fyra projekt i olika stadier i Danderyd, Täby och Solna.

Stark utveckling
Kollegan Olle Persson arbetade tidigare som byggingenjör på ett större byggföretag innan han kom till SSM för snart två år sedan. Nu är han projektchef och projekteringsledare för tre olika projekt i Nacka, Sundbyberg och Täby. Han lockades av att SSM är ett företag i en stark utvecklingsfas. Bara under hans tid på företaget har personalstyrkan nästan fördubblats, från 40 till närmare 80 medarbetare.
– Det är ett otroligt spännande företag som expanderar snabbt, där beslutsvägarna är korta och där det finns möjlighet att påverka. Vi har stor frihet och får gehör för våra idéer, samtidigt som det finns tydliga värderingar och gemensamma mål, säger han.
SSM:s olika bostadsprojekt är sinsemellan väldigt olika, med allt från konvertering av gamla, anrika byggnader som Turbinhallen i Nacka, till renodlad nyproduktion.
SSM erbjuder spännande karriärmöjligheter för den som vill vara en del av ett värderingsdrivet företag, som växer snabbt och är en viktig del av samhällsutvecklingen i Stockholm, framhåller Brittmarie och Olle.
– Här finns fokus på kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas inom bolaget. För den som vill arbeta med riktigt roliga och omväxlande projekt är SSM en arbetsgivare i särklass.

SSM
SSM är den ledande bostadsutvecklaren i sin nisch inom Storstockholmsområdet och har idag närmare 6 000 byggrätter i sin bostadsportfölj. Bolaget producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder.
SSM har som målsättning att produktionsstarta 1 000 bostäder under 2017 för att därefter successivt utöka till 1 800 produktionsstarter under 2021.
SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-cap) den 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.com
www.facebook.com/ssmliving
www.instagram.com/ssmliving
www.linkedin.com


www.ssmlivinggroup.com