Etikettarkiv: Stadsutveckling

Storskalig och snabb stadsutveckling i Storstockholmsregionen

Kunskapsspåret ingår i Uppsalapaketet. Illustration: White arkitekter
Kunskapsspåret ingår i Uppsalapaketet. Illustration: White arkitekter

Ingenjörer som vill arbeta med stadsutveckling finner många utmaningar och möjligheter i Storstockholmsregionen, en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Här pågår storskaliga satsningar på bland annat kollektivtrafik, stadsdelsutveckling, miljö och energieffektivisering av miljonprogrammet.

Gustaf Landahl, avdelningschef för plan- och miljöavdelningen på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.
Gustaf Landahl, avdelningschef för plan- och miljöavdelningen på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Fördelarna för ingenjörer som väljer att arbeta med stadsbyggnadsutveckling i Stockholm är många. Möjligheten att arbeta nära verkligheten och samtidigt delta i utvecklingsarbete samt att konkret bidra till den fortsatta tillväxten i en av Europas mest snabbväxande städer är några av dem, säger Gustaf Landahl, civilingenjör väg och vatten och avdelningschef för plan- och miljöavdelningen på Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Han har arbetat i Stockholms stad sedan 1988 och är sedan 1995 avdelningschef.
Ingenjörer med kompetens och erfarenhet av att arbeta med energi- och klimatfrågor står högt i kurs i Stockholms stadsbyggnadssektor. Även kemiingenjörer och ingenjörer med specialistkompetens kring vattenfrågor behövs, liksom husbyggare, väg- och vatteningenjörer och trafikplanerare. Gemensamt för samtliga ingenjörer i stadens stadsbyggnadssektor är att de arbetar med problemlösning i kompetensöverskridande team.
– Vi är delaktiga i en mängd spännande projekt, bland annat GrowSmarter, ett EU-projekt som ska minska växthusutsläppen i bostadsområden. I ett miljonprogramsområde i Årsta testar vi framtidens klimatsmarta lösningar, säger Gustaf Landahl.

Bestående resultat
Sex av tio civil- och högskoleingenjörer kan tänka sig att arbeta inom kommunal teknisk verksamhet, enligt Framtidens Karriär – Ingenjörs undersökning.
– Det beror förmodligen dels på ett ökat samhällsengagemang bland ingenjörer och dels på att många vill arbeta med miljöfrågor och smarta städer. Det är dessutom tillfredsställande att se konkreta och bestående resultat av sitt arbete, säger Gustaf Landahl.

Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. Foto: Stewen Quigley
Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun. Foto: Stewen Quigley

Spårväg och bostäder i Uppsala
Uppsala har i flera år varit en av de svenska städer som haft högst tempo i sin stadsutveckling. Utvecklingstakten visar hittills inga tecken på att avta, snarare tvärtom. Här planeras de kommande åren 33 000 nya bostäder, främst i Södra staden och Bergsbrunna. Det stora antalet nya bostäder är en del av Uppsalas överenskommelse med regeringen, järnvägssträckan mellan Stockholm och Uppsala ska nämligen utökas från två till fyra spår.
– Utöver nya bostäder och utveckling av nya verksamhetsområden som dels planeras i helt nya stadsdelar och dels består av förtätning av befintliga områden, fokuserar vi även mycket på att utveckla kollektivtrafiken i kommunen. Planering pågår för en helt ny spårvägssträckning mellan Gottsunda och den nya tågstationen i Bergsbrunna. Staten har beslutat om medfinansiering på 900 miljoner kronor för en spårvägsutbyggnad, vilket ger oss möjlighet att bygga hållbara stadsdelar kopplade till den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna och i södra staden, säger Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör.

Hållbarhet och innovation i fokus
För ingenjörer som vill arbeta med stadsutveckling i Uppsala finns många olika roller att välja mellan, alltifrån konsult till roller med fokus på planering, genomförande och projektledning. Trafikplanering och mobilitetsfrågor är två andra områden där ingenjörskompetens behövs framöver.
– Eftersom stadsplanering är ett brett verksamhetsområde behövs ingenjörer med i stort sett alla inriktningar med fokus på mark, planering och genomförande, exempelvis samhällsplanerare och väg- och vatteningenjörer. Uppsala utvecklas successivt till en allt viktigare del av huvudstadsregionen. När fyrspårsutbyggnaden står klar har vi även säkrat kommunikationerna mellan Stockholm och Uppsala, säger Anna Axelsson.

Kan du tänka dig att arbeta i kommunal teknisk verksamhet?
Om undersökningen

Framtidens Karriär – Ingenjör har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma civil- och högskole­ingenjörer den 9–15 maj 2018. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

Progressiv utveckling i Skåne

Den planerade centralstationen i Lund sett från öster, med Clemenstorget i förgrunden. Illustration: Elding Oscarson/C.F. Møller Architects
Den planerade centralstationen i Lund sett från öster, med Clemenstorget i förgrunden. Illustration: Elding Oscarson/C.F. Møller Architects

Skåne i allmänhet och Malmö, Lund och Helsingborg i synnerhet befinner sig i en positiv och progressiv stadsbyggnadsmässig utveckling. Här pågår och planeras stora infrastrukturprojekt, bostadsbyggnation och byggnation av bland annat sjukhus. Samverkan mellan regionens kommuner, var och en med sina unika kvaliteter, är stark.

Marcus Horning, stadsbyggnads­direktör i Lunds kommun. Foto: Emma Wolf
Marcus Horning, stadsbyggnads­direktör i Lunds kommun. Foto: Emma Wolf

De skånska kommunerna är bra på att samverka och dra nytta av varandras styrkor. Malmö, Lund och Helsingborg agerar lokomotiv för regionens stadsbyggnadsmässiga utveckling, men är samtidigt beroende av de mindre orterna. I synnerhet Öresundsregionen har samtidigt en stor outnyttjad potential för ökad samverkan och tillväxt, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun.
I Lund pågår för närvarande flera omfattande stadsbyggnadsprojekt, till exempel byggnationen av en ny spårväg som ska gå från Lund C till de nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, som är att katalysatorer för stadsutvecklingen. Samtidigt förtätas flera av stadens befintliga stadsdelar. Nya stadsdelar tillkommer också, exempelvis Brunnshög och Västerbro. I princip all stadsutveckling sker genom förtätning i stationsnära lägen.

Fyrspårsutbyggnaden
– Skåne och Öresundsregionen har en hög ambitionsnivå inom stadsbyggnad. Regionen är samtidigt relativt snabbfotade, vilket innebär att vi kan testa och utforska saker som tar längre tid i större regioner, som Stockholm, säger Marcus Horning.
En pågående infrastruktursatsning som i hög grad bidrar till regionens framtida stadsutveckling är fyrspårsutbyggnaden på södra stambanan mellan Malmö och Lund. De fyra spåren, som beräknas vara i full drift 2024, innebär att kapaciteten på den vältrafikerade sträckan ökar. Nu inleds även arbetet med fyrspår mellan Lund och Hässleholm som kommer att fylla en viktig funktion för regionen och Sverige genom att en flaskhals byggs bort. Den regionala pendlingen med tåg och buss är nyckeln i ett framtida hållbart Skåne.
– Fyrspårsutbyggnaden innebär en stor utvecklingspotential för de orter som ligger som ett pärlband längs med sträckningen. Här kommer mycket stadsutveckling att ske, inte minst i anslutning till stationerna, säger Marcus Horning.

Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.
Carola Joelsson, divisionschef för byggprojekt på Regionfastigheter.

Långsiktig stadsutveckling
– Det står helt klart att Skåne och Öresundsregionen kan erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter för ingenjörer i många år framöver. De stadsutvecklingssatsningar som pågår är långsiktiga och många nya satsningar planeras också. Det är viktigt att ingenjörer som vill arbeta med stadsutveckling i Skåne tillämpar ett helhetsperspektiv på sitt arbete, säger Marcus Horning.

Hög byggtakt av bostäder
– Den skånska stadsutvecklingen befinner sig i en mycket spännande fas. Mycket av utvecklingen är koncentrerad till Malmö, Lund och Helsingborg. Två spännande satsningar som pågår i många år framöver är om- och tillbyggnationen av de stora sjukhusområdena i Malmö och Lund. Dessa projekt är tekniskt komplexa och ställer höga krav på ingenjörskompetens, säger Carola Joelsson, divisionschef bygg på Region Skåne.
Byggtakten är hög även på bostadssidan, det pågår såväl förtätning av befintliga områden som byggnation av hela stadsdelar. För ingenjörer med ett genuint samhällsintresse och ett intresse av att påverka framtidens städer kan den skånska stadsutvecklingssektorn erbjuda många möjligheter. Eftersom stadsutvecklingssektorn är stor finns det många olika karriärvägar att välja mellan.
– Behovet av ingenjörer är generellt sett stort i hela regionen. Efterfrågan är särskilt hög på byggprojektledare och installationssamordnare. Teknikförvaltare med spetskompetens, digitaliseringsintresse och erfarenhet av att förvalta tekniskt avancerade fastigheter är också mycket efterfrågade, säger Carola Joelsson.

På Lundafastigheter finns alla möjligheter

Daniel Andersson, chef för teknik och service och Camilla Lidgren, chef för Lundafastigheters projektavdelning. Foto: Jan Nordén
Daniel Andersson, chef för teknik och service och Camilla Lidgren, chef för Lundafastigheters projektavdelning. Foto: Jan Nordén
– På Lundafastigheter arbetar vi med projektens hela livscykel och ser dem växa fram från idé till färdig byggnad. Det är enormt stimulerande och stor skillnad mot konsultvärlden där projekten lämnas när uppdraget är slut, säger Daniel Andersson, chef för teknik och service.

Lund växer så det knakar. Om sex år beräknas kommunen att ha cirka 130 000 invånare, vilket är 13 000 fler än idag. Camilla Lidgren, chef för Lundafastigheters projektavdelning, har bråda dagar.
– Vi ansvarar för ny- och ombyggnad av kommunens fastigheter. Det kan handla om allt från skolor, förskolor och idrottshallar till konsertsalar.
Ett aktuellt projekt är bygget av en helt ny gymnasieskola för 2 000 elever.
– Det är ett jätteprojekt i 700-miljonersklassen där bygget ska ske i form av en samverkansentreprenad. Projektet startar på allvar efter semestern och vi söker nu flera nya projektledare som vill vara en del av den här spännande resan.
Daniel Andersson ansvarar för verksamhetens teknik- och service-avdelning.
– Vi fokuserar på själva driften där uppdragen omfattar hela spektrumet, från att ta hand om felanmälningar och små om- och tillbyggnader till injustering av system, energimätning, driftoptimering och teknisk rådgivning för hela Lundafastigheter.
När det gäller nybyggen kommer medarbetarna på teknik och service in i bilden när det står klart vad det är som ska byggas.
– Våra specialister från ingenjörsgrupperna bistår projektledarna i arbetet med de tekniska systemvalen och även här söker vi nya medarbetare.

Inspirerande
Både Daniel och Camilla har tidigare arbetat på olika poster inom entreprenadsidan, och sedan två och ett halvt år leder de sina respektive avdelningar på Lundafastigheter.
– Jag stormtrivs med att vara på beställarsidan. Det är politikerna som bestämmer, men vi kan påverka ganska mycket och gör vi vårt jobb bra, så blir det också en bra stad att bo i, säger Camilla.
Daniel nickar instämmande.
– Det gäller att vara stresstålig, den som tror att det är lugna gatan i en kommunal verksamhet kan inte ha mer fel. Här är det konstant nya utmaningar, vilket passar mig bra. Vi söker medarbetare som trivs när det händer mycket.
Camilla framhåller de goda möjligheterna till fortbildning och kompetensutveckling som omfattar alla medarbetare.
– Förutom att du utvecklas på jobbet, kan gå från små till stora projekt och få mer avancerade arbetsuppgifter i takt med att kunskap och erfarenhet ökar, finns ett stort utbud av olika kurser och utvecklingsprogram. Det finns även möjlighet att rotera mellan avdelningar och enheter, driva utvecklingsprojekt och arbeta med verksamhetsutveckling, listan kan göras hur lång som helst. På Lundafastigheter finns alla möjligheter.

Lundafastigheter
I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 117 000 invånare, våra företag och besökare. Lundafastigheter är ett affärsområde inom Serviceförvaltningen. Vi förvaltar cirka 450 fastigheter omfattande drygt 656 000 kvm åt kommunens olika verksamheter såsom förskolor, skolor, gruppboenden, idrottsanläggningar och kontor.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Tel: 046-359 50 00
www.lund.se

www.lund.se

”Det är hos oss det händer i 25–30 år framåt”

Anna Nordén, utvecklingschef, Magnus Uhrberg, projektledare och Thomas Johnsson, kommunikatör. Foto: Patrik Bergenstav
Anna Nordén, utvecklingschef, Magnus Uhrberg, projektledare och Thomas Johnsson, kommunikatör. Foto: Patrik Bergenstav
Göteborg står inför den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Här ska investeras 1 000 miljarder kronor de närmsta 20 åren. Nu behöver staden rusta upp med en av de viktigaste byggstenarna – arbetskraften.

– Det är här det händer och det kommer att hända i tjugofem, trettio år framåt. Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det är roliga saker, vi bygger inte bara bostäder utan även en linbana och en ny bro över älven och helt nya stadsdelar. För att klara det måste vi vara innovativa och hitta nya kreativa sätt, säger Magnus Uhrberg, projektledare på fastighetskontoret i Göteborg.
Bland annat handlar det om att bygga på platser som tidigare användes till annat, men som nu har avvecklats och därmed har frigjort stora ytor för bostads- och stadsbyggande istället.
– Vi har haft många gamla varvs- och industriområden som legat otroligt centralt. Tittar vi på de bostadsprognoser vi har ser vi att det ska bli 53 000 färdigställda bostäder under den närmsta tioårsperioden och nationellt sett pratas det om att det behövs 710 000 bostäder. Då är vi nästan uppe på ett nytt miljonprogram, säger Magnus Uhrberg.

Sofia Ymén, projektledare.
Sofia Ymén, projektledare.
Teknisk kompetens och kreativitet sökes
De enorma byggprojekten kommer att kräva en löpande och säker kompetensförsörjning för att hålla planeringen och uppnå resultat. Sofia Ymén är projektledare för ett unikt samarbete mellan de tekniska förvaltningarna och några av de kommunalt ägda bolagen som gemensamt berörs av Göteborgs Stads stadsutvecklingsuppdrag.
– Vi vill och behöver tillsammans hitta nya vägar till kompetensförsörjningen. Göteborgs Stad arbetar redan på flera fronter med att locka fler att studera till tekniska yrken. I det här projektet ligger fokus på att attrahera och behålla yrkesverksamma och på att säkerställa att vi har en stor bredd av arbetsplatser med utmanande, spännande och varierande arbetsuppgifter att erbjuda, säger hon.
Som arbetsgivare blir det viktigt för Göteborgs Stad att skapa ytterligare fler hållbara och innovativa arbetsplatser där alla medarbetares kreativitet tas tillvara, arbetsplatser som tillgodoser både en god arbetsmiljö och balans i livet.
– Vi ser att den inhemska kompetensen inte kommer att räcka till utan vi kommer på olika sätt att behöva bredda oss på arbetsmarknaden och till exempel ta tillvara teknisk kompetens även hos medarbetare som ännu inte behärskar det svenska språket, projektet har ett sånt fokus också, säger Sofia Ymén.

Hela staden samarbetar
För att klara av den snabba byggtakten har Göteborgs Stad startat bolaget Framtiden Byggutveckling som för allmännyttan ansvarar för all nyproduktion av hyreslägenheter.
– Vårt uppdrag är att kraftigt öka byggtakten och att bygga över hela staden. Det kan vara i våra ytterområden långt från stadskärnan, men det handlar också om att låta staden växa ihop, säger Anna Nordén, utvecklingschef på Framtiden Byggutveckling.
– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och det är något som vi jobbar aktivt med. Till oss kommer de som vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen och de stora utmaningarna vi har framför oss, säger hon.

Följ utvecklingen på ny webb
Invånarna kommer att märka av och beröras när Göteborg växer. All information om byggprojekten och Göteborgs stadsutveckling kommer att finnas tillgänglig på Stadsutvecklingswebben.
– Ett av syftena med webbplatsen är att göra processen begriplig där flera aktörer är inblandade under långt perspektiv. Stadsutveckling handlar inte bara om att bygga hus och nya vägar utan om hur livet ska vara för dem som bor, besöker och jobbar i Göteborg när det är färdigt, säger Thomas Johnsson, kommunikatör och redaktionsledare för webbplatsen.

Göteborgs stad
I Göteborg pågår ett antal olika stadsutvecklingsprojekt. Målet är att skapa en grön och nära storstad för alla. Flera av projekten tar sikte på stadens 400-årsjubileum år 2021. Då är målet att en linbana och nya Hisingsbron ska vara på plats och binda samman staden över älven. Då ska också 7 000 extra bostäder, utöver ordinarie produktion, stå inflyttningsklara, som en del i innovationsprojektet BoStad2021. www.bostad2021.se

Bolaget Framtiden Byggutveckling bildades 2016 och ska gå från 0 kronor till 3 miljarder kronor i omsättning på tre år. Framtidenkoncernen omfattar bostäder, fastighetsförvaltning och produktion av nya bostäder. www.framtiden.se

Stadsutvecklingswebben informerar om byggprocessens olika faser. Här kan du följa Göteborgs resa mot framtiden och se en del av de projekt som du skulle kunna arbeta med i Göteborgs Stad. www.stadsutveckling.goteborg.se

Vill du arbeta med stadsutveckling i Göteborg?
Lediga jobb hittar du på www.goteborg.se/ledigajobb

www.goteborg.se/ledigajobb

Palett av möjligheter inom stadsbyggnad i Västerås

Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen, Anna Jägvald och Ingrid Legrell Crona, planarkitekter på strategiska avdelningen. Foto: Per Groth
Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen, Anna Jägvald och Ingrid Legrell Crona, planarkitekter på strategiska avdelningen. Foto: Per Groth
På stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad finns många spännande utvecklingsmöjligheter för ingenjörer som trivs med att arbeta i kompetensöverskridande projekt, ha många omvärldskontakter och vara delaktiga i utvecklingen av en av Sveriges mest snabbväxande städer.

På Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad samverkar man mycket över enhets- och professionsgränserna. För varje projekt handplockas en kompetensöverskridande projektgrupp, ofta med medarbetare från olika förvaltningar. Dessutom pågår intensiv samverkan med byggherrar, entreprenörer och andra externa parter.

Visionsarbete och medborgarkontakt
På den strategiska avdelningen utvecklas Västerås stad vad gäller mark- och vattenanvändning, energi- och klimatrådgivning och strategiska framtidsfrågor. Medarbetarna har många omvärldskontakter, inte minst med Västerås invånare, som de har en löpande dialog med kring den framtida stadsutvecklingen.
– Det är intressant att arbeta med projekt som är politiskt styrda. Det innebär att vi har en nära samverkan med stadens politiker och får insyn i hur de politiska beslutsprocesserna fungerar, säger Tomas Persson, chef för strategiska avdelningen.
– Det är en förmån att få arbeta med breda stadsutvecklingsprojekt som hanterar många aspekter, alltifrån fastighetsexploatering till skolfrågor, avfallshantering och räddningstjänst. Jag har själv påverkat min karriärutveckling och inriktningen på mitt arbete, det känns bra, säger Anna Jägvald, planarkitekt på strategiska avdelningen.
– Jag trivs jättebra med mitt jobb, det känns meningsfullt varje dag att arbeta med frågor som verkligen berör Västeråsborna. Vi gör verkligen skillnad och kan påverka hur staden utvecklas. I mitt arbete får jag verkligen vara med och påverka Västerås framtid, säger Ingrid Legrell Crona, planarkitekt på strategiska avdelningen.

Kombinerar fält- och kontorsarbete
– Jag har jobbat i Västerås stad i ett år och trivs jättebra. Jag trivs med kombinationen av att handlägga bygglov och att genomföra byggnadsinspektioner ute på fältet. Varje bygglovsärende är unikt, vilket ger mig mycket variation under min arbetsdag. Det är också roligt att arbeta i en kommun som präglas av en stark tillväxt och framåtanda. Samtidigt är Västerås stad en trygg och stabil arbetsgivare som verkligen satsar på medarbetarnas utveckling, säger Iwan Abuiraham, byggnadsinspektör och civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad.
– Jag pluggade vid Högskolan i Gävle och flyttade till Västerås för att jag sökte en ny utmaning. För mig passar kombinationen av kontorsarbete och att göra mätningar ute i fält väldigt bra. Här får jag vara med från planskede till avslutat projekt, vilket är väldigt givande. Jag gillar också de många externa kontakter som jag har i mitt arbete. Vi får jättebra stöd från våra chefer och sammanhållningen är mycket god. Vi har dessutom ett fint kontor i stadshuset mitt i centrala Västerås, säger Karl Nilsson, lantmätare och högskoleingenjör med inriktning mot förrättningslantmäteri.
– Jag utvecklar en 3D-strategi för stadsbyggnadsförvaltningen och bistår med 3D-visualiseringar i olika skeden av planprocessen. Jag har arbetat som konsult tidigare och kom till Västerås stad hösten 2016. Det här är en arbetsplats där det är högt i tak och där jag får arbeta självständigt med mycket frihet under ansvar, vilket jag verkligen gillar, säger Elisabeth Ledin, 3D-visualiserare och designingenjör.

Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
En offensiv och expansiv kommun
– Västerås är en växande stad med en god arbetsmarknad och hög inflyttning. Vi är en offensiv kommun, här byggs, bland annat handel, kontor, industrier, hotell och mycket bostäder. Vi är involverade i samtliga stora utvecklingsprojekt i staden, bland annat i omvandlingen av det stora centrala området runt stationen, där bostäder, kontor och ett nytt resecentrum planeras. Vi arbetar både med förtätningsprojekt och nybyggnation på jungfrulig mark och vi söker nu ännu fler medarbetare, bland annat söker vi duktiga trafikplane­rare, säger Lotta Lindstam, förvaltningschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
– Vi satsar mycket på våra medarbetares kompetensutveckling, vi ger dem möjlighet att delta i utbildningar, åka på seminarier, studiebesök och liknande för att hämta inspiration från branschkollegor i andra städer. Hos oss är varje projekt unikt, vilket verkligen ger möjlighet till variation och utveckling, fortsätter Lotta Lindstam.


Sahel Strömberg, Iwan Abdulrahman, Elisabeth Ledin och Karl Nilsson trivs hos Västerås stad. Foto: Per Groth
Sahel Strömberg, Iwan Abdulrahman, Elisabeth Ledin och Karl Nilsson trivs hos Västerås stad. Foto: Per Groth

Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad
Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stads ambition är att planera och utveckla en attraktiv, levande, trygg och säker stad i samarbete med västeråsarna. Det ska var en miljö som fungerar för olika människors behov och som underlättar vardagslivet. Västerås är en expansiv stad med drygt 145 000 invånare. Vi satsar på att anställa medarbetare med olika bakgrund, vilket främjar kompetensöverföring och mångfald.
www.vasteras.se

www.vasteras.se