Etikettarkiv: Trafikverket

Stort rekryteringsbehov när infrastrukturen moderniseras

Foto: Shutterstock
Peter Uneklint, programchef för höghastighetsjärnvägen på Trafikverket. Foto: Kerstin Ericsson
Peter Uneklint, programchef för höghastighetsjärnvägen på Trafikverket. Foto: Kerstin Ericsson

Infrastrukturutveckling för en hållbar tillväxt lockar allt fler ingenjörer till den offentliga sektorn. När morgondagens tekniska utmaningar, som höghastighetsbanan, ska lösas kommer det att finnas många spännande arbetsuppgifter för ingenjörer.

I strävan att uppnå FN:s uppsatta globala mål för en hållbar utveckling kommer Sverige att behöva en motståndskraftig infrastruktur. Det kommer innebära nya tekniska utmaningar för hur naturens resurser ska hanteras och hur människor verkar i dessa miljöer. Här kommer det att finnas många spännande arbetsuppgifter i allt från samhällsplanering till tekniska och ekonomiska kapacitetsfrågor.
– Det som gör det här jobbet så intressant är att man får vara med och verka för ett bättre samhälle i stort. I utvecklandet av höghastighetståg skapar vi förutsättningar för morgondagens resenärer att kunna förflytta sig på ett smart och hållbart sätt, vilket gynnar både enskilda medborgare, företag och miljön, säger Peter Uneklint som är programchef för höghastighetsjärnvägen, även kallad En ny generation järnväg, på Trafikverket.

Skapar hållbar tillväxt
För att skapa social hållbarhet i ett samhälle krävs det att tillgängligheten ökar. Med den nya stambanan skulle en resa mellan Stockholm och Göteborg i 320 km/h ta två timmar, och Stockholm–Malmö bara en halvtimme mer.
– Förutom att den nya järnvägen är viktig för de tre storstäderna kommer höghastighetsbanan även att leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs sträckorna. En restid under tre timmar gör också tåget mer konkurrenskraftigt gentemot flyget, fortsätter han.

Framtidsbransch
Moderniseringen av infrastrukturen gör att kompetensbehovet inom området kommer att vara stort, med ett brett kunskapsspann. Peter Uneklint berättar att man kommer att behöva anställa allt från projektledare, samhällsplanerare, signaltekniker, broingenjörer, utredare till it-ingenjörer framöver.
– Det kommer att finnas många spännande arbetsuppgifter inom området och en bredd som ger stora möjligheter att utvecklas inom. Bara på Trafikverket räknar vi med att anställa 2 000–3 000 medarbetare inom några år, säger han och tillägger att han varmt kan rekommendera att arbeta med infrastrukturutveckling.
– Förutom att arbetet är väldigt spännande är det roligt att få vara med och bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Det ger mervärde för både en själv och andra, avslutar han.

Ingenjörer med samhällsintresse utvecklas på Trafikverket

Robin Backebjörk och Pernilla Ngo, civil­ingenjörer hos Trafikverket. Foto: Gonzalo Irigoyen
Robin Backebjörk och Pernilla Ngo, civil­ingenjörer hos Trafikverket. Foto: Gonzalo Irigoyen
Trafikverket är en arbets­givare som verkligen satsar på sina medarbetare och deras professionella utveckling. Här har civil­ingenjörerna Pernilla Ngo och Robin Backebjörk funnit intressanta karriärer.

För Pernilla Ngo, som är civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad sedan 2010, var det i första hand Trafikverkets traineeprogram som fick henne att söka sig till myndigheten. Hon började jobba på ett konsultbolag direkt efter examen och trivdes bra där, men när hennes mentor rekommenderade henne att söka jobb på Trafikverket blev Pernilla nyfiken.

Skräddarsydd tjänst
– Jag lyckades få en av de eftertraktade traineeplatserna och blev projektledare på verksamhetsområdet investering. Traineeprogrammet var verkligen genomtänkt och utvecklande. För att skaffa mig en gedigen projektledarkompetens tillbringade jag delar av traineeperioden hos aktörer som Trafikverket ofta samverkar med, exempelvis NCC och Regeringskansliet. Jag arbetade även en period med ett trafiksäkerhetsprojekt i Bosnien, via Trafikverkets internationella konsultbolag Sweroad, säger Pernilla Ngo.
Som avslutning på traineeperioden fick hon projektleda ett eget projekt, en gång- och cykelväg med en projektbudget på 80 miljoner kronor. Efter traineeprogrammet blev Pernilla Ngo projektledare på halvtid. Den andra halvan av sin tjänst fokuserade hon på att arbeta med gröna transportkorridorer, ett internationellt projekt som ska effektivisera godstransporter genom Europa.

Får utlopp för sitt engagemang
– Trafikverket är verkligen lyhörda för sina medarbetares karriärmässiga önskemål. Jag fick en skräddarsydd tjänst som gjorde det möjligt att kombinera de två områden som jag var mest intresserad av för tillfället. Så småningom blev jag strategisk planerare nationellt, då arbetade jag som funktionsansvarig för vägnätet och analyserade bland annat omledningsvägar och sårbara punkter på strategisk nivå, säger Pernilla Ngo.
I sommar återvänder hon till verksamhetsområdet investering, där hon nu ska bli enhetschef. Hon brinner för ledarskap, att arbeta med projekt och att utveckla människor i samklang med verksamheten. Som enhetschef får hon utlopp för hela sitt engagemang.
– Innan jag kom till Trafikverket hade jag en bild av att det var mossigt att arbeta på en myndighet. När jag kom hit blev jag positivt överraskad, här är tempot högt och vi arbetar med samhällsfrågor som berör alla människor. Trafikverket ligger verkligen i framkant bland myndigheterna, både vad gäller arbetssätt och hur de tar hand om sina medarbetare, säger Pernilla Ngo.
Robin Backebjörk tog examen från civilingenjörsutbildningen med inriktning mot väg och vattenbyggnad med technology management 2013. Han hade från början inte siktet inställt på att arbeta på Trafikverket, men när han såg att de sökte nyexaminerade personer som skulle agera juniora rådgivare åt högsta ledningen bestämde han sig för att söka. Sedan dess har hans karriär utvecklats i snabb takt. Redan som 26-åring blev han chef för arton medarbetare.
– Under mitt första år fick jag gå bredvid en av ledningsgruppens verksamhetsområdeschefer. Det gjorde att jag verkligen lärde känna Trafikverket från insidan. Under en omorganisation där alla chefer fick söka nya tjänster tog jag vara på möjligheten att söka en chefstjänst. Trafikverket vågar verkligen satsa på unga medarbetare, här kan den som vill avancera snabbt. Om man visar vad man går för och är tydlig med vad man vill så kan man komma hur långt som helst, säger Robin Backe­björk.

En vilja att förbättra samhället
Nu arbetar han som verksamhetsstyrningschef på avdelningen för järnvägssystem, med ansvar för att arbeta med strategier, mål och arbetssätt med fokus på att förvalta det svenska järnvägssystemet utifrån ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv.
– Jag brinner för att arbeta i gränslandet mellan ekonomi och teknik, vilket jag verkligen får göra här. Att förvalta det svenska järnvägsnätet känns som en viktig uppgift som verkligen bidrar till samhällsnytta. En gemensam nämnare för alla som jobbar på Trafikverket är just att vi bidrar till ett bättre samhälle i form av infrastruktur, säger Robin Backebjörk.

Trafikverket
Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och spännande arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.
Antal medarbetare: cirka 6 500

Tel: 0771-921 921
www.trafikverket.se/jobboframtid

www.trafikverket.se/jobboframtid

Att vara en del i något större

Illustration: Metro Arkitekter
Illustration: Metro Arkitekter
Med ett stadigt och brett kompetensbehov är en framtid inom infrastrukturområdet ett säkert kort. En karriär här innebär också att få bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Något som blir allt viktigare, tror Stefan Engdahl vid Trafikverket.

Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket. Foto: Trafikverket
Stefan Engdahl, planeringsdirektör på Trafikverket. Foto: Trafikverket
Stefan Engdahl är planeringsdirektör på Trafikverket. Tillsammans med omkring 1 000 medarbetare och olika samverkanspartner ansvarar han för planeringen av utvecklingen av Sveriges statliga infrastruktur. Det gäller vägar och järnvägar såväl som luft- och sjöfart.
– Vi drar vårt strå till stacken i planeringen av en smart, samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur, berättar han.
Grunden för hans karriär lades vid Lunds tekniska högskola med en examen som civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad. Dessutom har han studerat vid Ekonomihögskolan och har ytterligare en examen i projekteringsmetodik vid Arkitekthögskolan i Lund.

Avgörande roll i samhällsutvecklingen
Att arbeta inom infrastrukturområdet tillför ett värde till ens yrkesliv som handlar om att skapa möjligheter för fler än dig själv eller den verksamhet du jobbar för. Något Stefan Engdahl tror är en allt viktigare faktor när det är dags att välja karriär.
– Det är lätt glömma att infrastrukturen spelar en ganska avgörande roll i samhällsutvecklingen. För att vi ska nå våra mål inom klimatfrågan behöver vi bygga smart, för att klara av vår bostadsproduktion behöver vi vägar och järnvägar och för att skapa en social hållbarhet i samhället krävs tillgänglighet, att alla kan ta sig till skolan och sjukhus och kan åka på semester, säger han och fortsätter:
– Det är väldigt spännande att så tydligt kunna se sin del i något större, att man är en kugge i att skapa ett gott samhälle, livskvalitet för medborgarna och konkurrenskraft för näringslivet.

Stadigt kompetensbehov
Kompetensbehovet inom infrastrukturell utveckling är ofta stort och kunskapsspannet är minst sagt stort. Här behövs allt från beteendevetare till utredare, från signaltekniker till broingenjörer och från projektledare till samhällsplanerare. Det är en bredd som ger stora möjligheter att utvecklas inom olika områden som kopplar an till ens grundutbildning.
Rent krasst är infrastruktur dessutom ett säkert område att göra karriär inom.
– När det är lågkonjuktur får vi mer pengar för att bygga, och när det är högkonjuktur får vi mer pengar för att täcka behovet, säger Stefan Engdahl ärligt och hjärtligt.