Etikettarkiv: Västfastigheter

Utmanande fastigheter med avancerad teknik

Magdalena Låstbom, projektledare och Linda Nilsson, driftingenjör hos Västfastigheter. Foto: Hans Karlsson
Magdalena Låstbom, projektledare och Linda Nilsson, driftingenjör hos Västfastigheter. Foto: Hans Karlsson
Att förvalta sjukhuslokaler är en enorm utmaning och när gammal teknik möter ny ställs det krav på kreativitet. Västfastigheter bidrar till att utveckla sjukvården genom att skapa rätt lokalmässiga förutsättningar.

Västfastigheter förvaltar bland annat sjukhusbyggnader inom hela Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår att driva byggprojekt med både om- och tillbyggnationer med en komplex logistik. En hel del har förändrats över tid sedan byggnaderna uppfördes, vilket gör det svårt att anpassa till dagens krav på säkerhet, miljö och teknik.
– Det är mycket som ska fungera och fastigheterna är väldigt tekniktäta. När vi bygger idag har vi därför framtiden i fokus. Det ska vara hållbart och flexibelt för att kunna justeras och anpassas till olika verksamheter, säger Magdalena Låstbom, civilingenjör och projektledare på Östra sjukhuset i Göteborg.

Stort och komplext skifte
Magdalena Låstboms uppgift är att driva stora till- och ombyggnadsprojekt inom sjukvården. Utvecklingen av lokalerna ska gå hand i hand med den medicintekniska utvecklingen, krav på hållbarhet och inte minst patientsäkerhet.
– Det är spännande och utvecklande att arbeta som projektledare inom sjukvården med tanke på att man kan göra skillnad och bidra till samhällsutvecklingen. Våra projekt är ofta tekniskt utmanande vilket gör att man ständigt lär sig nya saker, säger hon.
Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995. Linda Nilsson är utbildad civilingenjör och jobbar som driftingenjör, hon ser till att driftoptimera fastigheternas tekniska installationer för att sänka energianvändningen.
– Det kommer in mer och mer avancerad teknik och därför behöver vi ha utbildad, engagerad och tekniskt kunnig personal hela tiden. Det är inte vilka fastigheter som helst utan väldigt speciellt, säger hon.

Unga perspektiv tas tillvara
Linda Nilsson sitter själv med i Unga rådgivare, ett initiativ i Västra Götalandsregionen som ska stötta regiondirektören med perspektiv som kanske inte är självklara för äldre generationer.
– Det finns många karriärs- och utvecklingsmöjligheter inom Västfastigheter. Vi är inte enbart placerade i Göteborg utan över hela Västra Götalandsregionen. Det finns stor kunskap och erfarenhet inom organisationen. Våra erfarna medarbetare kan stötta yngre kollegor. Det finns alltid någon att fråga, säger hon.

Västfastigheter
Västfastigheter har cirka 450 medarbetare som med hög kompetens och stort engagemang bidrar till verksamhetens utveckling. De närmaste åren har vi en ökad investeringsvolym med en årlig investeringsnivå på cirka 2 miljarder. Det pågår flera intressanta byggprojekt bland annat vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillbyggnaden av drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Östra sjukhuset, ombyggnationen av hela centralkliniken på Östra sjukhuset och nya Sahlgrenska Life.

Charlotta Moberger
Områdeschef HR och Kommunikation
Västra Götalandsregionen
Västfastigheter
462 80 Vänersborg
Tel: 0707-25 02 44
E-post: charlotta.moberger@vgregion.se
vastfast.vgregion.se

vastfast.vgregion.se

Sjukvårdsfastigheter präglas av hög investeringstakt

Lars Janson, fastighetsdirektör på Västfastigheter. Foto: Catharina Fyrberg
Lars Janson, fastighetsdirektör på Västfastigheter. Foto: Catharina Fyrberg
Byggtakten är hög i Västra Götalandsregionen, både vad gäller infrastrukturprojekt, bostadsbyggande och sjukvårdsfastigheter. Den storskaliga infrastruktursatsningen Västsvenska paketet, bostadsprojekt och nya stadsdelar samt pågående ny-, om- och tillbyggnadsprojekt på samtliga sjukhus i regionen bidrar till den höga aktivitetsnivån.

– Flera faktorer gör det attraktivt och intressant för ingenjörer att arbeta med sjukvårdsfastigheter i Västra Götalandsregionen. Sjukvården är en krävande hyresgäst med mycket specifika krav vad gäller fastigheternas egenskap och funktion. Sjukvårdsfastigheter är dessutom tekniskt komplexa konstruktioner överlag. Som ingenjör får du möjlighet att göra samhällsnytta och samtidigt få inblick i hur politiskt styrda organisationer fungerar, säger Lars Janson, som sedan 2012 är fastighetsdirektör på Västfastigheter, som ansvarar för Västra Götalandsregionens fastigheter.

Två miljarder kronor per år
– Vi genomför årligen drygt femhundra fastighetsprojekt, från småskaliga om- och tillbyggnader till storskaliga miljardprojekt, exempelvis den planerade byggnationen av en ny kvinnoklinik vid Östra sjukhuset i Göteborg. Det innebär att byggprojektledare ofta ansvarar för flera projekt parallellt, vilket ger en god variation i arbetet, säger Lars Janson.
De kommande åren har Västfastigheter en investeringsbudget på drygt två miljarder kronor per år. Projekt pågår i såväl Göteborg som Skövde, Alingsås, Kungälv och Borås. Ett av de största pågående projekten är en tillbyggnad på Östra sjukhusets barnsjukhus. Dessutom byggs ett Regionens hus i centrala Göteborg, som ska samla regionens administrativa personal från femton adresser runtom i staden. I Borås byggs psykiatrins kvarter, som samlar olika typer av psykiatrisk vård och på Skaraborgs sjukhus i Skövde pågår stora om- och tillbyggnationsprojekt.

Från förstudie till förvaltning
I princip alla tekniska specialiteter och ingenjörsinriktningar efterfrågas i Västra Götalandsregionen de kommande åren, men efterfrågan är särskilt hög på byggprojektledare samt ingenjörer som projektleder fastighetsinstallationer av olika slag.
Det söks ingenjörskompetens i såväl Göteborg som i Borås, Uddevalla och Skövde. Att bo i olika delar av regionen och samtidigt arbeta med tekniskt komplexa och utmanande fastighetsprojekt är en stor möjlighet.
– En fördel med att arbeta med sjukvårdsfastigheter är att man som ingenjör får vara med från förstudie och planeringsstadium till genomförande och så småningom även förvaltning. Det rör sig ofta om långsiktiga projekt där man verkligen får en möjlighet att finslipa sin projektledarkompetens i kontakten med såväl sjukvårdens representanter som entreprenörer, säger Lars Janson.