Presentation

Utmanande fastigheter med avancerad teknik

Publicerad 15 juni 2017

Magdalena Låstbom, projektledare och Linda Nilsson, driftingenjör hos Västfastigheter. Foto: Hans Karlsson
Magdalena Låstbom, projektledare och Linda Nilsson, driftingenjör hos Västfastigheter. Foto: Hans Karlsson
Att förvalta sjukhuslokaler är en enorm utmaning och när gammal teknik möter ny ställs det krav på kreativitet. Västfastigheter bidrar till att utveckla sjukvården genom att skapa rätt lokalmässiga förutsättningar.

Västfastigheter förvaltar bland annat sjukhusbyggnader inom hela Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår att driva byggprojekt med både om- och tillbyggnationer med en komplex logistik. En hel del har förändrats över tid sedan byggnaderna uppfördes, vilket gör det svårt att anpassa till dagens krav på säkerhet, miljö och teknik.
– Det är mycket som ska fungera och fastigheterna är väldigt tekniktäta. När vi bygger idag har vi därför framtiden i fokus. Det ska vara hållbart och flexibelt för att kunna justeras och anpassas till olika verksamheter, säger Magdalena Låstbom, civilingenjör och projektledare på Östra sjukhuset i Göteborg.

Stort och komplext skifte
Magdalena Låstboms uppgift är att driva stora till- och ombyggnadsprojekt inom sjukvården. Utvecklingen av lokalerna ska gå hand i hand med den medicintekniska utvecklingen, krav på hållbarhet och inte minst patientsäkerhet.
– Det är spännande och utvecklande att arbeta som projektledare inom sjukvården med tanke på att man kan göra skillnad och bidra till samhällsutvecklingen. Våra projekt är ofta tekniskt utmanande vilket gör att man ständigt lär sig nya saker, säger hon.
Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995. Linda Nilsson är utbildad civilingenjör och jobbar som driftingenjör, hon ser till att driftoptimera fastigheternas tekniska installationer för att sänka energianvändningen.
– Det kommer in mer och mer avancerad teknik och därför behöver vi ha utbildad, engagerad och tekniskt kunnig personal hela tiden. Det är inte vilka fastigheter som helst utan väldigt speciellt, säger hon.

Unga perspektiv tas tillvara
Linda Nilsson sitter själv med i Unga rådgivare, ett initiativ i Västra Götalandsregionen som ska stötta regiondirektören med perspektiv som kanske inte är självklara för äldre generationer.
– Det finns många karriärs- och utvecklingsmöjligheter inom Västfastigheter. Vi är inte enbart placerade i Göteborg utan över hela Västra Götalandsregionen. Det finns stor kunskap och erfarenhet inom organisationen. Våra erfarna medarbetare kan stötta yngre kollegor. Det finns alltid någon att fråga, säger hon.

Västfastigheter
Västfastigheter har cirka 450 medarbetare som med hög kompetens och stort engagemang bidrar till verksamhetens utveckling. De närmaste åren har vi en ökad investeringsvolym med en årlig investeringsnivå på cirka 2 miljarder. Det pågår flera intressanta byggprojekt bland annat vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tillbyggnaden av drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus på Östra sjukhuset, ombyggnationen av hela centralkliniken på Östra sjukhuset och nya Sahlgrenska Life.

Charlotta Moberger
Områdeschef HR och Kommunikation
Västra Götalandsregionen
Västfastigheter
462 80 Vänersborg
Tel: 0707-25 02 44
E-post: charlotta.moberger@vgregion.se
vastfast.vgregion.se

vastfast.vgregion.se