Stark it-innovation inom bank och finans

Publicerad 7 februari 2018
Text: Cristina Leifland

Tuva Palm, CTO på Nordnet. Foto: Peter Holmgren
Tuva Palm, CTO på Nordnet. Foto: Peter Holmgren
Den digitala revolutionen har bara börjat och några av framtidens mest kreativa it-jobb finns inom bank och finans.
– Som it-expert har man verkligen möjlighet att påverka och förbättra människors liv, säger Tuva Palm, CTO på Nordnet.

När Tuva Palm började på KTH för snart 20 år sedan visste hon inte riktigt vad hon ville ägna sig åt. Hon valde att läsa datateknik, som då var ett ganska litet program, eftersom det verkade kunna leda till spännande jobb. Och på den vägen är det. Hon gjorde sitt ex-jobb på Appeal Software Solutions, som senare köptes upp av Oracle. Där blev hon kvar i 13 år i en rad olika roller.
– Det var otroligt lärorika och utmanande år och jag fick en tung teknisk grund att stå på, säger Tuva.
Därifrån blev Tuva headhuntad till Klarna, där hon fick en publik roll med fokus på kommunikationen med slutkunden. Det är en erfarenhet som hon har nytta av i sin nuvarande tjänst som CTO för nätbanken Nordnet, där hon leder ombyggnaden av bankens tekniska plattform.
– Bank- och finanssektorn har släpat lite efter i digitaliseringen, mycket beroende på stränga regelverk. Men idag sker en oerhört snabb transformation av hur kunderna sköter sina bankaffärer. Tidigare lösningar blir snabbt daterade och vi ser en väldigt tydlig trend mot större kundfokus och personifiering, säger hon.

AI och robotar
De stora tekniska trenderna är den snabba utvecklingen av artificiell intelligens, AI, och robotar. AI kan till exempel hjälpa kunden att fatta kloka ekonomiska beslut och förutse framtida behov, baserade på stora mängder datapunkter i tidigare transaktioner. Om AI kan ses som en hjärna, så är det robotar som sköter det praktiska.
– Roboten gör jobbet åt dig, till exempel tar hand om ditt sparande, din aktieportfölj eller dina bolån. Tillsammans utgör AI och robotar grunden i det vi kallar UX, user experience. Produkter och tjänster blir förfinade, enklare och snabbare och skräddarsys utifrån kundens behov, önskemål och riskprofil. Den traditionella banken har utvecklat mjukvara med fokus på krav och implementering. UX börjar i andra änden och tittar på kundens behov av information och produkter, förklarar Tuva.
Finanssektorns behov av it-kompetens är stora och många av de mest utmanande it-jobben finns där, framhåller Tuva.
– Vi står fortfarande på tröskeln av den digitala revolutionen. Här finns extremt kreativa jobb i teknikens framkant och möjlighet att verkligen påverka människors liv och ge dem möjlighet att ta kontroll över sin ekonomi.