Behov av data scientists i logistikbranschen

Publicerad 13 februari 2019
Text: Måns Widman

Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen
Logistikbranschen förändras i snabb takt av digitaliseringen och den fortsatt växande e-handeln. Samtidigt ökar antalet aktörer på marknaden.

Logistikbranschen har sitt ursprung i en mer traditionell transportverksamhet.
– Därför påverkas branschen extra mycket av den pågående digitaliseringen. Samtidigt förändras den av den fortsatt växande e-handeln. Än så länge finns det inga tecken på att tillväxten börjar plana ut, säger Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery, PostNord.
Jenny Fagerstedt Boman har en lång karriär bakom sig inom logistiksektorn och detaljhandeln. I många år har hon arbetat i Europa med Sverige som bas, bland annat på DHL. Efter ett par år på KF kom hon till PostNord där hon har arbetat i snart fyra år.
– Idag kompletteras en mycket stor del av de fysiska leveranserna med digital information, till exempel var ett paket finns i leverans­kedjan vid en viss tidpunkt, fortsätter hon.

Nya aktörer på marknaden
Det dyker upp många nya aktörer på marknaden för paketleveranser. En stor del av dem väljer ofta en viss nisch som kan vara lönsam för dem.
Samtidigt fortsätter den traditionella brevmarknaden att minska. De fysiska försändelserna kompletteras med digitala alternativ. Kunderna kan välja hur de ska adressera sina mottagare.
De viktigaste av de nya teknologierna som används i branschen är artificiell intelligens (AI) och Robotic Process Automation (RPA).
– Vi använder AI bland annat för att automatisera våra datacenter. RPA använder vi för automatisering av våra administrativa processer.

Data science och data mining
Det teknikområde som kanske ökar snabbast i betydelse inom branschen är dataanalys, särskilt i form av data science och data mining.
– I vårt fall handlar det om att använda olika metoder för att utvinna kunskap och insikter ur de stora mängder data som våra system genererar. Det underlättar vårt arbete med att förbättra våra produkter och tjänster.
Enligt Jenny Fagerstedt Boman finns det mycket goda karriärmöjligheter i logistikbranschen för ingenjörer inom it.
– Om jag ska lyfta fram ett område som vi har ett särskilt stort och växande behov av kompetens på i den här branschen är det data science.
Jenny Fagerstedt Boman har ett karriärråd till ingenjörer inom it som vill arbeta i logistikbranschen.
– Du måste ständigt vara beredd på att vidareutveckla dig, säger hon. I den här branschen går det oerhört fort och det är ingen risk för att utvecklingen börjar stagnera.