IoT-marknaden drar åt sig nya aktörer

Publicerad 13 februari 2019
Text: Håkan Ogelid

Magnus Melander (Foto: Marie Linnér) och Eric Michelsén, vd för Vinnter (Foto: Jan Nordén).
Magnus Melander (Foto: Marie Linnér) och Eric Michelsén, vd för Vinnter (Foto: Jan Nordén).
Marknaden för Internet of Things, IoT, är glödhet och nu har både molnleverantörer och mobiloperatörer gått in på marknaden. Det handlar om små datamängder från små prylar och utvecklingen förutsätter energieffektivitet.

Det amerikanska analysbolaget IHS uppskattar att 20 miljarder prylar nu är uppkopplade. Konsultbolaget Bain uppskattar att den totala marknaden för IoT förra året var värd 235 miljarder dollar. Några officiella uppskattningar av den svenska marknaden finns inte.

Mobiloperatörer in på IoT
För att IoT-utvecklingen skulle komma igång krävdes alltså elsnål nätverksteknik. Det gjorde att det franska företaget Sigfox, som utvecklat en egen nätverksteknik, etablerades. Parallellt finns också leverantörer som använder den öppna standarden LoRa. Mobiloperatörernas svar är lågenergiteknik NB IoT. I Sverige har både Telia och 3 nyligen lanserat nationellt täckande nät.
Serieentreprenören Magnus Melander har deltagit i IoT-utvecklingen från början och han delar upp användningen i tre steg.
– Det börjar med uppkopplingen, som följs av operativa nyttor, det vill säga att man gör saker som man gjort men på ett mycket effektivare sätt. Där på steg två är vi idag. Det tredje och verkligt intressanta är när vi får strategiska nyttor, och företag och industrier förändras i grunden. Men där är IoT-utvecklingen inte än, säger Magnus Melander.
När det gäller branscher lyfter han till exempel fram biltillverkning, energi och logistik som viktiga för IoT-tillämpningar.
– Utvecklingen av våra städer blir ett stort område, men störst av allt tror jag vård och omsorg blir, säger Magnus Melander.

Ny krav på säkerhetslösningar
Eric Michelsén är vd för konsultföretaget Vinnter, som är specialister på IoT, och möter dagligen kunder inom industrin.
– Vi befinner oss i början av andra varvet. Uppkopplingen är klar och hajpen är förbi för många, säger Eric Michelsén.
Nu är det inte ovanligt att han träffar kunder som har svårt att få ihop affären för sin IoT-tillämpning.
– Säkerhetsfrågan har blivit en realitet, men det går inte med automatik att använda befintliga it-säkerhetslösningar. Här är det små uppkopplade enheter, vilket gör att befintliga lösningar kräver anpassningar.