Digital transformation i svensk industri

Publicerad 13 februari 2019
Text: Cristina Leifland

Petra Sundström, ordförande för IoT Sverige.
Petra Sundström, ordförande för IoT Sverige.
Det är länge sedan it var en separat funktion som stöttade produktion och affärer i den svenska industrin. Idag blir IoT och AI alltmer integrerade i hela verksamheten. Nu krävs proaktiva beslut, så att digitaliseringen av industrin och samhället i stort möter verkliga framtida behov.

De stora svenska industriföretagen ligger betydligt längre fram i sin digitalisering än vad många, till och med it-ingenjörer, inser. Det menar Petra Sundström, Head of Digital Business Development Crushing and Screening på Sandvik. Hon är inte förvånad att ett tungt industribolag som Sandvik rankas lågt på listan av företag som it-specialister tror ligger i framkant i den digitala utvecklingen.
– De traditionella svenska industriföretagen är kända för sina framgångsrika produkter men många människor har inte förstått vilken oerhörd digital transformation som skett under senare år. Generellt var svenska företag lite långsamma i starten, men nu har de vaknat. AI är inte något som kan bli verklighet i framtiden, det är något vi jobbar med här och nu och något som är relevant i alla processer och produkter. Men vi kan nog bli bättre på att berätta om vår digitala resa, säger hon.
– Det gäller inte minst ett företag som Sandvik, vars produkter är stora och dyra. Det kostar kunderna oerhörda summor om det skulle bli ett driftsstopp. Därför har de höga förväntningar på oss att vi genom AI och IoT kan underhålla och reparera maskinerna och förutse när olika delar kan behöva bytas ut. Avancerad data blir ett klister mellan aktörer, behov och tjänster.

Titta på verkliga behov
Petra Sundström är också ordförande för IoT Sverige, som är ett strategiskt innovationsprogram som initierats av Vinnova och Formas. Syftet är att främja innovativ IoT i offentlig sektor i samarbete med svenska företag. Idag finns hubbar i 13 svenska kommuner.
– Det händer mycket inom exempelvis välfärden vad gäller att utnyttja ny teknik. Med den snabba utvecklingen av digitala lösningar är det väsentligt att såväl samhället som näringslivet är proaktiva och tittar på verkligheten för att definiera behoven utifrån den. För detta krävs multidisciplinär kompetens. Det är vi människor som ska forma framtidslösningarna, inte teknologin som ska styra oss, säger hon.

Många utmaningar
Med digitaliseringen kommer stora möjligheter, men också utmaningar, framhåller Petra Sundström. En är att de stora it-bolagen, med sina plattformar, finns i USA och Asien, framför allt Kina, inte i Europa.
– Politiker och företagsledare måste fundera på vad det kan få för konsekvenser. Det är en varningsklocka att avancerad it, som integreras i våra samhällen och industrier, är beroende av plattformar som ägs utanför EU. Idag vet vi inte om det kan bli ett problem, men det är definitivt något som måste analyseras.
En annan utmaning är för företag och offentlig sektor att förnya sina organisationsmodeller och sitt ledarskap för att passa en digitaliserad miljö. Klassiska hierarkier och silotänkande fungerar inte när alla processer blir sammanlänkande.
– Vi måste våga tänka i helt nya banor och skapa matrisorganisationer, som bygger på samarbete mellan funktioner, snarare än separata enheter. Digitalisering påverkar alla delar och alla människor i en organisation och det är hög tid att våga pröva nya modeller och nya sätt att arbeta.