Presentation
Saab Cyber Security

Framtidens cybersäkerhet utvecklas på Saab

Publicerad 10 mars 2020
Foto: Johan Marklund
Daniel Fäldt och Jenny Hållmats från Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund
Daniel Fäldt och Jenny Hållmats från Saabs affärsenhet Cyber Security. Foto: Johan Marklund

Cyberattacker är idag ett av de främsta hoten mot samhället.
Vill du utveckla cybersäkerhet i den absoluta framkanten, i en miljö där du har ena foten i framtiden? Saab expanderar snabbt och söker nu Sveriges vassaste ingenjörer och IT-specialister till Cyber Security-området.

Saab har sedan starten för över 80 år sedan drivit den tekniska utvecklingen på en rad områden, med banbrytande produkter, tjänster och lösningar. Saabs vision, “Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker” genomsyrar arbetet i företaget. Inom affärsenhet Cyber Security utvecklas nya lösningar för Saabs produktportfölj utifrån ett cybersäkerhetsperspektiv. Data är en eftertraktad råvara, som ständigt utsätts för attacker av olika slag. Det kan röra sig om exempelvis att stjäla innovationer, sprida desinformation eller rena sabotage. En viktig del av arbetet inom Cyber Security är att ta fram en molnplattform, Egira, där Saab och företagets kunder kan skydda sin data, sina produkter och samtidigt behålla kontrollen över datan.
– Tidigare handlade försvaret av samhället om att skydda fysiska gränser och avvärja väpnade angrepp. Idag har hoten flyttat in i den digitala världen. I takt med den snabba digitaliseringen av så gott som samtliga delar av samhället ökar också sårbarheten. En säker molnmiljö för myndigheter och företag som idag jobbar med kritisk infrastruktur eller samhällsbärande funktioner är därför avgörande om vi ska kunna skydda viktiga intressen, säger Daniel Fäldt, som ansvarar för området Secure Cloud inom affärsenhet Cyber Security.

Jobba med oss på Saab. Klicka här för att se våra lediga tjänster

AI utforskar satellitdata
En annan stor satsning på Saab är utveckling av AI, artificiell intelligens. Denna teknologi används bland annat till att utforska satellitdata från rymden för att skapa lägesbilder av den fysiska miljön till havs, på land och i luften och på så sätt kartlägga mönster och upptäcka avvikelser.
– Det genereras enorma mängder data i vårt samhälle. Genom AI-teknik så kan helt nya innovationer och företag skapas vilket gör att datan också blir en alltmer efterfrågad råvara. För en människa är det helt omöjligt att hantera datamängden och få en helhetsbild. AI med hög beräkningskraft är ett mycket effektivt verktyg för att sålla och analysera den här värdefulla informationen. Genom att använda AI till den här typen av uppgift frigör man även den mänskliga kompetensen, så att människor kan fokusera på områden där de gör mest nytta, förklarar Jenny Hållmats, som är chef för marknadsföring, marknad och försäljning på Saabs affärsenhet Cyber Security.

Stor innovationshöjd
Saab skapade affärsenheten Cyber Security för två år sedan och den växer idag snabbt. Saab rekryterar nu drivna talanger inom ett brett fält, som vill vara med och utveckla morgondagens spjutspetsteknologi inom cybersäkerhet och AI. Innovationshöjden är stor och utvecklingen går med hisnande fart. Arbetssättet är agilt och fokus är att ligga i den absoluta framkanten för att möta framtidens utmaningar.
– Vi söker medarbetare som är intresserade av säkerhetsfrågor, gillar att ta eget ansvar och trivs med att inte alltid ha helt väldefinierade uppgifter. Det är en kreativ, dynamisk arbetsplats, där vi är väldigt snabbfotade. Det är som att jobba på en start-up, samtidigt som man har Saabs stora organisation och enorma kompetens i ryggen, berättar Daniel.

Stor rörlighet
Saab är ett av Sveriges mest FoU-intensiva företag och det finns en stor rörlighet inom koncernen, både i Sverige och internationellt. Jennys och Daniels karriärer är goda exempel på möjligheterna som Saab erbjuder. Jenny, som läste teknisk fysik i Uppsala, kom till Saab för att göra sitt ex-jobb för närmare 20 år sedan och har blivit kvar sedan dess, med undantag för en kort period utanför koncernen. Daniel har examen i elektroteknik från Lund och började på Saab för 13 år sedan, efter att ha arbetat några år i försvarssektorn. Båda har prövat en rad olika roller inom olika enheter och framhåller de goda möjligheterna till kompetensutveckling och att pröva nytt. En viktig dimension för Jenny och Daniel är också Saabs stora samhällsengagemang.
– Här känner man verkligen att man gör nytta för samhället och människors säkerhet, säger Jenny. Våra produkter och teknologier skapar en tryggare värld och det ger stor tillfredsställelse och mening.

Jobba med oss på Saab. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Saab Cyber Security

Saab levererar marknadsledande och högteknologiska produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet till den globala marknaden. Saab har verksamhet i 35 länder på alla kontinenter och kunder i över 100 länder. Saab har cirka 17000 medarbetare runt om i världen och en omsättning på 31 mdkr. 23 procent av omsättningen går till FoU och det finns en nära samverkan med universitet och högskolor. Saab utvecklar framtidens lösningar inom cybersäkerhet och AI, och rekryterar nu talanger inom bland annat IT-data, teknisk fysik och systemvetenskap.

www.saab.com