Teknikutveckling

Framtiden präglas av bredd inom it och digitalisering

Publicerad 8 mars 2021
Text: Anette Bodinger Larsson
Charlotte Eriksson, affärsområdeschef, IT Solutions på AFRY.

I en värld som blir allt mer uppkopplad för varje dag är det viktigt att följa utvecklingen och integrera tekniker från olika håll. På AFRY möts människor från flera olika branscher och kompetensområden för att hitta nya digitala lösningar på aktuella utmaningar.

Att it kan användas inom alla typer av branscher för att öka effektivitet och lösa problem är inte längre ett nytt tankesätt. Det som är nytt är att allt fler ser möjligheterna med att modernisera sina arbetsområden, även inom traditionell ingenjörskonst som tidigare har varit på den digitala efterkälken.
– När jag började på AFRY för nio år sedan var det tydligare gränser mellan traditionella teknikområden och it. Idag är den digitala tekniken en självklar del av jobbet, oavsett om man arbetar med infrastruktur, industri eller energi, säger Charlotte Eriksson, affärsområdeschef, IT Solutions på AFRY.

”Det är bara fantasin som sätter gränsen för vad som är möjligt.”

Minskar klimatpåverkan
Nya tekniska lösningar tas fram för att bidra till att minska produkters och tjänsters klimatpåverkan, och i slutänden skapa ett mer hållbart samhälle. Ett exempel på hur allt fler branscher anammar digitala lösningar är den AI-plattform som AFRY utvecklat för fastighetsbolaget Tornet för att styra fastigheters energisystem mot smart energianvändning och lågt klimatavtryck. Plattformen uppmuntrar även de boende till att steg för steg ändra sin livsstil mot mindre CO2-avtryck och att göra fler klimatsmarta val.
Enligt Charlotte Eriksson har vi bara sett början av den sammansmältning av system och tekniker som nu pågår.
– Det som är spännande med AFRY är att vi är kompetensmässigt breda, både inom it och de traditionella teknikerna. Vi är, till skillnad från många andra aktörer på it-marknaden, inte begränsade till att ha enbart en digital pusselbit, nu när alla delar ska ingå i samma pussel. Det är bara fantasin som sätter gränsen för vad som är möjligt.