Logistiksektorn

Paradigmskifte ställer nya krav

Publicerad 8 mars 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Fond&Fond
Anne-Christine Lane, ansvarig för analytics och automation på Postnord. Foto: Fond&Fond

Logistiksektorn befinner sig mitt i ett spännande paradigmskifte, med den stadigt ökande e-handeln som främsta drivkraft. Logistikbolagen utvecklas i allt större utsträckning till servicebolag som ska kombinera effektiva logistikprocesser med leveranser på kundens villkor. Det ställer nya krav på bolagens it-infrastruktur och dataanalys.

– Den ökade e-handeln och handelssektorns omställning från fysisk till digital handel har bidragit till kraftigt ökade paketvolymer i logistiksektorn. Hos oss på Postnord har paketvolymen exempelvis ökat med 30 procent under coronapandemin. Det här är en långsiktig utveckling som accelererat i samband med pandemin och som kommer att fortsätta även när pandemin klingat av, säger Anne-Christine Lane, ansvarig för analytics och automation på Postnord. Hon har en examen i informationsteknologi och en MBA och har tidigare jobbat bland annat som affärsutvecklare, försäljningsdirektör och ansvarig för ombudsnätet på Postnord.

”Vi ser en starkt ökad efterfrågan på miljö­vänlig hemleverans på kundens villkor.”

AI och machine learning
Logistiksektorns främsta utmaning just nu är, enligt Anne-Christine Lane, att kombinera effektiva logistikprocesser med en hög servicenivå samt att kontinuerligt minska miljöpåverkan i sin verksamhet.
– Vår sektor har allt mer specifika tekniska behov. Bolagen förfogar över stora mängder data som kan analyseras och användas för att effektivisera processerna. Efterfrågan på specialister inom AI, machine learning och data engineering är därför hög. Bolagen behöver även it-specialister som är bra på att presentera och testa innovativa affärsmässiga tillämpningar av it-teknik. Business analysts och RPA-utvecklare är andra exempel på kompetenser som efterfrågas, säger hon.

Utmaning och möjlighet
– Det vi ser nu är ett permanent skifte i konsumtionsmönster som både innebär nya möjligheter och utmaningar för logistikbolagen. Vi ser bland annat en starkt ökad efterfrågan på miljövänlig hemleverans på kundens villkor, vilket förstås ställer helt nya krav på stora logistikbolag vars organisation i första hand är uppbyggd för att kunna hantera storskaliga volymer, säger Anne-Christine Lane.
Hon tror att fler logistikbolag framöver kommer att använda sig av data för att kunna agera mer prediktivt och upplysande gentemot sina kunder.
– AI och dataanalys innebär fantastiska utvecklings- och effektiviseringsmöjligheter för logistiksektorn. Samtidigt är det viktigt att analysera data med eftertanke, för om det blir fel riskerar det att få stor inverkan på logistikprocessen.