Presentation
PostNord

”Det här är ett företag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter”

Publicerad 18 februari 2022
Foto: Gonzalo Irigoyen
Philip Höög, produktägare inom IT och Niki Addibpour, scrum master på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen
Philip Höög, produktägare inom IT och Niki Addibpour, scrum master på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen

Att få jobba med ny teknik och samtidigt vara en del av en viktig samhällsfunktion lockade Niki Addibpour och Philip Höög till PostNord. Idag känner de både stolthet och glädje över att vara en del av en koncern som hela tiden strävar efter att ligga i framkant.

E-handeln och paketvolymerna fortsätter att öka. Niki Addibpour och Philip Höög jobbar med de senaste teknikerna i en bransch som genomgår stora förändringar. Att de befinner sig i händelsernas centrum är något som de blir påminda om så gott som dagligen.
– Vi arbetar väldigt nära själva driften. När vi utvecklar något har det en direkt påverkan på slutresultatet för kunden. Vilket är väldigt spännande och ger en tyngd åt vårt arbete, säger Philip Höög, produktägare inom IT på PostNord.

Jobba med IT på PostNord. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Viktig samhällsfunktion
Efter en examen i företagsekonomi och systemvetenskap valde han att söka sig till PostNord.
– För mig var det viktigt att jobba med något som ger ett kännbart värde. Jag tycker att PostNord är ett företag som har en väldigt viktig funktion. Här är jag ett kugghjul i ett stort system som producerar något som alla kan relatera till, säger han.
Under de två år som han har varit på företaget har han fått möjlighet att utvecklas i den riktning han vill.
– Både med min närmsta chef och i organisationen i övrigt har jag kunnat prata om mina kortsiktiga och långsiktiga mål och jag har även fått det stöd som behövs för att kunna uppnå dem, säger Philip Höög.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Även Niki Addibpour, som har en examen i affärssystem och tjänstedesign från Stockholms universitet, har känt av de karriär- och utvecklingsmöjligheter som företaget erbjuder. Hon började som utvecklare på PostNord men arbetar idag som scrum master.
– Jag sökte mig till PostNord för att det kändes tryggt att tillhöra en verksamhet som jag kände väl till. Under de två år som jag har varit här har jag fått möjlighet att testa olika roller och jag har nu hittat något som jag trivs jättebra med. Det här är ett företag som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter vilket jag uppskattar, säger hon och berättar att hon under sina tonår arbetade extra på PostNord som terminalarbetare.
Hennes roll som scrum master innebär bland annat att hon samordnar, planerar och ser till att utvecklarna i hennes team får de allra bästa förutsättningarna att nå uppsatta mål.
– Min roll är väldigt rolig. Jag upplever att den är lite mjukare än många andra IT-roller. Eftersom vi arbetar i tvärfunktionella team samarbetar jag dagligen med många olika människor med olika kompetenser, säger Niki Addibpour.
Även i Philip Höögs roll som produktägare är samordning och projektledning central. I stora drag ser han till att det alltid finns en uppdaterad roadmap och att prioriteringarna blir rätt.

Agil miljö och senaste tekniken
De är båda överens om att det agila arbetssättet med korta cykler och snabba feedbackloopar är en spännande och stimulerande miljö att arbeta i. När marknaden förändras kan de snabbt ställa om sina mål. Att de dessutom får chans att arbeta med den senaste tekniken är ytterligare en faktor som gör jobbdagarna roliga.
– Ska PostNord vara lönsamt i framtiden måste vi ligga i framkant teknologiskt. Det är så vi kan hantera de utmaningar som vi har framför oss. Och därav är IT en extremt stor och viktig del av PostNords verksamhet, säger Philip Höög.
För att hänga med i den stora omställningen som bland annat drivs på av e-handeln och ökande konkurrens omdefinieras PostNords hela IT-landskap. Gamla tekniker ersätts med bland annat containerbaserade lösningar och integrationstekniker som till exempel Kafka. För dataanalys i molnet används verktyg i framkant som machine learning. Allt ska vara molnbaserat och processerna ska inte bara vara stabila utan även automatiskt kunna skala upp för att möta volymökningar.

Stort miljöfokus
Med hjälp av den senaste tekniken kan PostNord även ligga i framkant när det gäller hållbarhet.
– För mig personligen är det här viktigt. Sedan 2009 har PostNord minskat sina koldioxidutsläpp med 40 procent och vi ska vara helt fossilfria till 2030. Det tycker jag är ytterligare en sak som gör PostNord till en attraktiv arbetsgivare. Jag kan med stolthet säga att jag jobbar på ett företag som anstränger sig på den fronten, säger Niki Addibpour.

Jobba med IT på PostNord. Klicka här för att se våra lediga tjänster

PostNord

Vi gör vardagen enklare. PostNord är ledande inom paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till alla privatpersoner och företag i Sverige och Danmark oavsett var de bor och verkar. PostNord kopplar ihop företag, myndigheter och privatpersoner och möjliggör affärer, handel och kommunikation i Norden. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens e-handel, distribution, logistik och kommunikation i Norden. 2020 hade koncernen cirka 28000 anställda och en omsättning på 38,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

Besök oss på www.postnord.com