Logistiksektorn

Snabb teknologiutveckling i logistiksektorn

Publicerad 13 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Gonzalo Irigoyen
Frida Nellros, Head of Solution Area Advanced Analytics and Automation på Postnord. Foto: Gonzalo Irigoyen

It-specialister som vill arbeta med it-utveckling som är en del av branschens kärnfunktionalitet hittar många spännande utmaningar i logistiksektorn. Här är teknikutvecklingen intensiv och snabb. Innovativ teknologi och nytänkande applikationer fyller en nyckelfunktion för att effektivisera de växande logistikflödena och säkerställa att sektorn kan svara på framtidens behov.

– Det är nu det händer i logistikbranschen. Teknikutvecklingen är mycket intensiv och drivs dels av branschens små aktörer, som sätter agendan och hastigheten, dels av storskaliga aktörer som Postnord, som har tillgång till stora datavolymer, säger Frida Nellros, Head of Solution Area Advanced Analytics and Automation, som är en del av Postnords it-avdelning. Hon ansvarar för it-leveransen inom analytics, där man arbetar med allt från plattformsutveckling till AI-drivna lösningar. Frida Nellros är teknisk fysiker i grunden och har tidigare bland annat forskat på algoritmutveckling och bildbehandling.

”Teknologin har mognat och branschen är redo att fullt ut dra nytta av dess möjligheter.”

Tillvaratar teknologins möjligheter
På Postnord arbetar man mycket med moderna Big Data-lösningar. Logistiksektorn gör omfattande investeringar i den senaste teknologin och teknikutvecklingen går snabbt.
– Teknologin har mognat och branschen är redo att fullt ut dra nytta av dess möjligheter. För mig och teamen innebär det att vi ständigt befinner oss i skarpt läge, där den teknologi vi utvecklar ska kunna appliceras storskaligt i hela organisationen, säger Frida Nellros.
– En av logistiksektorns främsta utmaningar under kommande år är att hitta rätt balans mellan gas och broms, och tillvarata möjligheterna i en lågmarginalbransch som präglas av ökade godsflöden. En av utmaningarna med att arbeta på Postnord är att vi bedriver en samhällsviktig verksamhet i hela Sverige, i en bransch som präglas av snabb förändring. Vi har på senare år utvecklats från en it-organisation till en agil utvecklingsorganisation, säger Frida Nellros, och konstaterar att det finns möjligheter och utmaningar i många dimensioner.

Skarpt leveransläge
Analytics betraktas i många sektorer sällan som verksamhetskritiskt, men i logistiksektorn fyller det en avgörande funktion för att kunna fylla morgondagens behov. Det handlar om att utveckla plattformar och algoritmer som kan användas i den dagliga verksamheten i fem till tio år framöver.
– It-akademiker som vill utveckla kärnfunktionalitet och trivs med att befinna sig i hetluften har goda skäl att söka sig till logistiksektorn. Inom analytics är vi bland annat i behov av data engineers, plattformsutvecklare och machine learning engineers som vill arbeta verksamhetsnära och trivs med att befinna sig i ett skarpt leveransläge. Hos oss finns goda möjligheter att vara involverad i hela utvecklingskedjan från behovsanalys till fungerande applikation, säger Frida Nellros.