Logistik

Digitala lösningar avgör kampen

Publicerad 18 februari 2022
Text: Anna Hultberg Foto: Gonzalo Irigoyen
Carsten Heitmann, chef för PostNords it-lösningar ut mot produktion. Foto: Gonzalo Irigoyen

Ändrade kundbehov, hård konkurrens och en ständigt växande paketvolym. Utmaningarna inom logistiksektorn är många och it är en viktig del av lösningen.
– PostNord är känt som ett logistikbolag men är numera lika mycket ett teknologibolag, säger Carsten Heitmann, chef inom it vid PostNord.

– När jag började på Posten 2013 levererade vi 110 miljoner paket och 5,9 miljarder brev och andra försändelser. Idag har vi mer än halverat brevvolymerna och nästan dubblat paketvolymen, säger Carsten Heitmann som är chef för PostNords it-lösningar ut mot produktion.
Trots de senaste årens paketexplosion, där e-handeln är den pådrivande faktorn, befinner sig logistikbranschen enbart i början av utvecklingskurvan enligt Carsten Heitmann. För att kunna hantera de stora volymerna är det viktigt med skalbara och robusta it-lösningar.
– Systemen måste klara av att hänga med i volymökningen och alltid vara tillgängliga eftersom verksamheten är helt beroende av fungerande it-system.

”Hemleveranser kräver it-stöd som gör att vi med hög träffsäkerhet kan leverera varan vid första försöket.”

Kundernas önskemål styr
Men en kanske ännu större utmaning som branschen står inför är förmågan att kunna möta marknadens efterfrågan av tjänster. I den hårt konkurrensutsatta e-handeln vill konsumenterna bemötas på det sätt som de har behov av.
– En tydlig trend som vi har sett de senaste åren är ökad efterfrågan på hemleveranser. Det kräver it-stöd som gör att vi med hög träffsäkerhet kan leverera varan vid första försöket på ett för mottagaren bra sätt, säger Carsten Heitmann och tillägger att varje omleverans innebär en missnöjd mottagare, och negativ miljöpåverkan.
Enligt Carsten Heitmann spelar it en nyckel­roll vid såväl digitalisering av processer som vid skalbarhet och analyser av data.

It viktigt för miljön
Även när det handlar om miljön har it-lösningar en viktig roll att spela.
– Med rätt it-lösningar kan fordonen köra så få kilometer som möjligt och vara så fullastade som möjligt. Därigenom uppnås miljö­vinster, säger han.
För att logistikbranschen ska klara utmaningarna är det viktigt att hitta medarbetare som kan analysera data, och bygga och förbättra it-lösningar.
– Vi går igenom en teknisk såväl som marknadsmässig transformation. Förändringen genomsyrar alla lager och då behövs det kompetenser som kan möta det behovet. PostNord är känt som ett logistikbolag men är numera lika mycket ett teknologibolag.