IT-trenderna inför 2022

Generativ AI, Data Fabric och Distributed Enterprise

Publicerad 18 februari 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

När analysföretaget Gartner presenterade de tolv viktigaste globala IT-trenderna inför 2022 präglades rapporteringen bland annat av samhällets starka digitaliseringstrend, hybridorganisationer, hyper­automatisering och nästa generations AI.

 1. Generativ AI
  AI som kan generera eget innehåll kan användas till att skriva mjukvarukod, accelerera läkemedelsutveckling eller utforma riktad marknadsföring. Gartner beräknar att generativ AI kommer att stå för 10 procent av all data som produceras i samhället 2025, mot idag mindre än en halv procent.

 2. Data Fabric
  Data fabric handlar om att integrera data mellan plattformar och användare. Därigenom genereras en skalbar arkitektur som kan minska den tekniska skulden och team som jobbar med data- och analytics. Data Fabric i kombination med inbyggd analys innebär att datahanteringskostnaderna kan minska med uppemot 70 procent.

 3. Distributed Enterprise
  Coronapandemin innebar på allvar startskottet för den nya generationens hybridorganisationer, där det traditionella kontorsarbetet kombineras med distansarbete. Enligt Gartner har hybridorganisationens framväxt stor påverkan på framtidens affärsmodeller, som framöver behöver omkonfigureras för att även omfatta distribuerade tjänster.

 4. Cloud native-plattformar
  Molnbyggda applikations­plattformar, så kallade Cloud native-plattformar, möjliggör skalbara och flexibla IT-funktioner som paketeras i tjänsteformat gentemot teknikutvecklare. Den här typen av plattformar kommer att utgöra basen för minst 95 procent av alla digitala initiativ 2025.

 5. Autonoma system
  Autonoma system är automatiserade fysiska system eller mjukvarusystem som lär sig av den miljö det befinner sig i och som dynamiskt kan modifiera sina egna algoritmer utifrån nya förhållanden. De kommer på sikt att bli allt vanligare i exempelvis drönare, robotar och tillverkande maskiner.

 6. Beslutsintelligens
  Beslutsintelligens är ett intelligent beslutsstöd med inbyggd förståelse för hur beslut fattas och hur resultat kan analyseras och förbättras med feedback. Under 2022 och 2023 tror Gartner att två tredjedelar av alla organisationer kommer att använda sig av beslutsintelligens.

 7. Modulära applikationer
  Arkitektur som baseras på modulära applikationer stöder snabba, säkra och effektiva applikationsändringar. Implementeringen av olika funktioner kan bli 80 procent effektivare med ett modulärt angreppssätt, enligt Gartner.

 8. Hyperautomatisering
  Hyperautomatisering innebär att en mängd processer identifieras, granskas och automatiseras. Enligt Gartner fokuserar världens mest högpresterande hyperautomatiseringsteam på att accelerera affärsprocessen, underlätta beslutsfattandet och att förbättra leveranskvaliteten.

 9. Dataskyddsteknik, privacy-enhancing computation
  Gartner förutspår att 60 procent av samtliga större organisationer kommer att använda dataskyddstekniker som skyddar känsliga data på hård- och mjukvarunivå 2025. En underliggande drivkraft, utöver att uppfylla lagkrav, är att bevara kundernas förtroende.

 10. Meshteknik för cybersäkerhet
  Arkitektur byggd på meshteknik för cybersäkerhet, CSMA, kan skapa en integrerad säkerhetsstruktur även när tillgångar och användare befinner sig på flera olika platser. Organisationer som använder sig av den typen av arkitektur för att integrera säkerhetsverktyg kan minska de ekonomiska effekterna av säkerhetsincidenter med uppemot 90 procent.

 11. Metoder för AI-teknik
  De 10 procent av företagen som etablerar de bästa metoderna för AI-teknik kommer att generera minst tre gånger mer värde från sina AI-insatser än de 90 procent av företagen som inte gör det. Så kommer det att se ut år 2025, enligt Gartner. En stark trend är därför metoder som gör
  AI-modellerna användbara.

 12. Total Experience, TX
  Nästa steg efter customer experience, CX, employee experience, EX, user experience, UX och multiexperience, MX, är total experience, TX.