Energibranschen

Ny teknik driver förnyelsen av energibranschen

Publicerad 18 februari 2022
Text: Anette Bodinger Larsson
Urban Schill, Head of Business IT Energy Networks, EON.

– Digitalisering är idag en självklar del av vilken strategi som helst. Det är stor skillnad mot förr då it-avdelningen bara hade en stödfunktion, säger Urban Schill, Head of Business IT Energy Networks, EON.

Det har gått ett kvarts sekel sedan Urban Schill började arbeta med IT-frågor inom energibranschen. Då betraktades it-avdelningen mest som en kostnad, en nödvändig stödfunktion till kärnverksamheten.
– För 20 år sedan var det vi på ”dataavdelningen” som fick knacka på ledningens dörr och komma med förslag, nu kommer de till oss.
Han konstaterar att samhället står inför en enorm elektrifiering.
– Sveriges elkonsumtion har länge legat ganska stabil på 140 TWh per år. Nu pratar försiktiga prognoser om en kommande fördubbling. Vi kommer inte att mäkta med att bygga ut elnätet i den omfattningen. Det enda sättet att klara utmaningen är att använda elen smartare. Här kan ny teknik hjälpa oss att förutsäga behoven så att investeringarna hamnar där de verkligen behövs.
En annan förutsättning för att klara utmaningarna framöver är ny kompetens.
– Vi har ett ständigt behov av utvecklare för både affärssystemsplattformar och mer klassiska front-endplattformar.

”Enda sättet att klara utmaningen av fördubblad elkonsumtion är att använda elen smartare.”

Stora möjligheter
Urban Schill menar att det historiskt sett varit ganska lätt att förutspå nästa krök.
– Men idag handlar det mer om att vi måste vara beredda på vad som kanske komma skall och kalkylera med olika framtidsbilder. För att lyckas behöver vi medarbetare som både kan tänka nytt och utanför ramarna. Vi som är gamla i gamet skulle behöva avlära oss en del till förmån för nya tankar. Jag kan verkligen rekommendera det unga it-folket att söka sig till energibranschen. Det är en jättespännande sektor som erbjuder stora möjligheter för nya krafter att vara med och reformera!