Svensk AI-utveckling

Offentlig sektor behöver öka takten i sin AI-utveckling

Publicerad 18 februari 2022
Text: Annika Wihlborg
Danica Kragic, robotforskare och professor på KTH.

Svenska företag är bra på att nyttja AI-teknologins möjligheter, men om Sverige ska vara en nation att räkna med i AI-sammanhang framöver behöver vi anstränga oss mer. Samtidigt behöver offentlig sekt­or ta viktiga steg för att komma i kapp med näringslivets AI-utveckling, enligt robotforskaren Danica Kragic, som utsetts till Årets AI-Svensk 2021.

– Jag har forskat på AI och dess möjligheter sedan 1997 och har kunnat följa AI:s utveckling genom åren. Möjligheterna att lagra och behandla stora mängder data har utvecklats väsentligt. AI har stor potential att effektivisera repetitiva uppgifter där man behandlar mycket data i strukturerad form, säger Danica Kragic, robotforskare och professor på KTH och chef för KTH:s Centrum för autonoma system. Hon är en av Sveriges ledande robotforskare och sitter även i styrelsen för Kungliga Vetenskaps­akademin.

Fordonsindustrin och sjukvården
Eftersom AI kan hantera betydligt större mängder data än en mänsklig hjärna, kan det även användas till att automatisera uppgifter som är för tidskrävande eller komplexa för människor. I sjukvården kan AI exempelvis användas till att på kort tid analysera 1 miljon röntgenbilder, vilket förstås skulle ta otroligt mycket tid i anspråk för en läkare.
– Ett svenskt företag som kommit långt i sin AI-användning är Scania, som loggar information om hur deras lastbilar körs och hur man kan minimera bränsleförbrukningen baserat på körstil och väderförhållanden. I bank- och finansbranschen kan AI användas för att identifiera avvikande transaktioner, och i sjukvården för att identifiera patienter med udda symtom, säger Danica Kragic.

”Kunskaps­överföringen mellan näringsliv och offentlig sektor behöver stärkas.”

Kan effektivisera offentlig sektor
Sverige har en lång tradition av framgångsrikt samarbete mellan näringsliv och akademi, vilket gynnat AI-utvecklingen. Offentlig sektor ligger dock i många fall långt efter näringslivet vad gäller AI-applikationer.
– Jag ser ett stort behov av disruptiva AI-applikationer som kan effektivisera, modernisera och på många sätt revolutionera verksamheten i offentlig sektor. Kunskaps­överföringen mellan näringsliv och offentlig sektor behöver stärkas, säger Danica Kragic.

Nyttja toppdoktoranderna
Hon anser att Sverige behöver satsa mer för att kunna fortsätta hävda sig globalt inom AI.
– Det finns flera jättefina initiativ, exempelvis från Wallenbergsstiftelsen, som utbildar 600 doktorander inom AI. Samtidigt är det viktigt att vi kan erbjuda dessa doktorander attraktiva karriärmöjligheter, annars lämnar de sannolikt Sverige på sikt. Svenska företag behöver bli bättre på att nyttja toppdoktorandernas fulla kompetens. Vi behöver helt enkelt anstränga oss mer och ständigt vara på tå genom att dela drivkraften hos de utvecklingsländer som kommit längre än oss i sin AI-utveckling, säger Danica Kragic.