Presentation
Teknikledande lösningar

BAE Systems utvecklar framtidens försvarslösningar

Publicerad 13 februari 2023
Foto: Jonas Forsberg
Måns Eriksson, cyberspecialist, Johan Persson, chef för fordonsmjukvara och Pernilla Mårtensson, chef för informationssystem på BAE Systems Hägglunds. Foto: Jonas Forsberg
Måns Eriksson, cyberspecialist, Johan Persson, chef för fordonsmjukvara och Pernilla Mårtensson, chef för informationssystem på BAE Systems Hägglunds. Foto: Jonas Forsberg

BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik är ett högteknologiskt försvarsföretag som utvecklar och tillverkar världsledande militära fordon som är vitala för totalförsvaret. BAE Systems internationella koncern levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar och säkerhet.

BAE Systems Hägglunds befinner sig för närvarande i en mycket expansiv fas med många spännande utmaningar. Verksamhetens fokus är utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder i olika delar av världen, däribland medeltunga stridsfordon, bandvagnar samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden.
Cyberspecialist Måns Eriksson har arbetat på företaget i 2,5 år. Han har en bakgrund från bland annat Försvarsmakten och trivs med att arbeta i en sektor som både bidrar med samhällsnytta och gör ett starkt internationellt avtryck. Han arbetar med cybersäkerheten i BAE Systems produkter och uppskattar den nära dialogen och det kreativa utbytet med företagets kunder och kravställare runtom i världen.
– På BAE Systems Hägglunds är vi ungefär 1300 medarbetare. Drygt hälften av oss arbetar med forskning och utveckling. Vi samlar otroligt mycket kompetens under ett och samma tak, från forskning och produktutveckling till produktion och testverksamhet. Jag uppskattar att Hägglunds är ett stabilt företag i en snabbföränderlig bransch som ständigt driver teknikutvecklingen framåt i nära dialog med våra kunder, säger Måns Eriksson.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kraftfull global försvarsaktör
BAE Systems Hägglunds ingår i den brittiska storkoncernen BAE Systems med verksamhet i ett fyrtiotal länder, vilket innebär att karriärmöjligheterna är många, även internationellt.
– Det som attraherade mig med BAE Systems är att det är en kraftfull och stabil aktör i den globala försvarsindustrin. Vår verksamhet syftar till att skydda människor och egendom, vilket förstås känns bra. Samtidigt är cybersäkerhetkraven mycket höga, så jag möter ständiga utmaningar i mitt dagliga arbete, säger han. Jag kommer bäst till min rätt i en föränderlig miljö, vilket BAE Systems och försvarsindustrin verkligen kan erbjuda. Det här är ett företag som uppmuntrar till intern rörlighet, så om jag vill utvecklas inom något annat område väntar alltid nya utmaningar runt hörnet, säger Måns Eriksson.

Kontinuerlig utveckling och lärande
– Jag sökte mig till BAE Systems för arton år sedan och erbjuds hela tiden nya utmaningar, vilket bidrar till ständig utveckling. Det är stimulerande att vara omgiven av så många kompetenta och erfarna kollegor, och det gör att vi dagligen lär av varandra. BAE Systems investerar dessutom mycket i forskning och utveckling, vilket resulterar i en företagskultur som baseras på kontinuerlig utveckling och lärande, säger Johan Persson, chef för fordonsmjukvara på BAE Systems Hägglunds.
Kundernas krav på digitalisering av stridsfordon och bandvagnar ökar hela tiden, vilket innebär att enheten för fordonsmjukvara har växt till att i dagsläget omfatta omkring 70 medarbetare.
– Att arbeta inom försvarsindustrin i dessa tider, när många länder skärper sin försvarsförmåga, är otroligt stimulerande, intressant och intensivt. De senaste två åren har hela företaget befunnit sig i exponentiell tillväxt och utvecklingen visar inga tecken på att avta, säger Johan Persson.

Omfattande spännvidd
– Jag ansvarar för förvaltningen, utvecklingen och implementeringen av de applikationer och system som används för att stödja vår verksamhet, från affärssystem till PLM och CAD-system, säger Pernilla Mårtensson, chef för informationssystem på BAE Systems Hägglunds. Hon är systemvetare och har de senaste femton åren arbetat som chef och projektledare på företaget.
Hon rekommenderar IT-akademiker som systemvetare och datavetare som vill arbeta med eller stödja utvecklingen av högteknologiska försvarsprodukter att söka sig till BAE Systems, där IT och digitalisering är en möjliggörare i företagets nuvarande expansion.
– Det finns en stor spännvidd i den projektportfölj vi arbetar med, vilket löpande ger mig nya utmaningar. Den tekniska komplexiteten och de höga säkerhetskraven som råder i försvarsindustrin tillför ytterligare en dimension till hela verksamheten. För den som brinner för att arbeta i skärningspunkten mellan verksamhet och IT finns det otroligt mycket att hämta här, säger Pernilla Mårtensson.

Jobba med oss. Klicka här för att se våra lediga tjänster

BAE Systems Hägglunds

BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik utvecklar och producerar bandgående militära fordon som ligger i framkant när det kommer till innovativ försvarsteknologi för extrema och utmanande miljöer. Företaget ingår i den brittiska storkoncernen BAE Systems som har cirka 90 000 anställda i mer än 40 länder. I Örnsköldsvik finns i dag närmare 1300 medarbetare varav nästan hälften arbetar inom forskning och utveckling.

www.baesystems.se