Presentation
Cybersäkerhet

FOI – unik arbetsplats för cybersäkerhetsspecialister

Publicerad 13 februari 2023
Foto: Lasse Hejdenberg
Teodor Sommestad, forskningsledare och Pauline Ärlebäck, enhetschef på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg
Teodor Sommestad, forskningsledare och Pauline Ärlebäck, enhetschef på FOI. Foto: Lasse Hejdenberg

Att arbeta på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, innebär intressanta arbetsuppgifter som bidrar till utveckling inom försvar och säkerhet. FOI söker svaren för en säkrare värld och befinner sig för närvarande i en intensiv expansionsfas, bland annat inom cyberområdet.

– Jag sökte mig till FOI eftersom FOI:s inriktning mot informationssäkerhet inom industriella styrsystem och kritisk samhällsinfrastruktur matchade min specialinriktning som doktorand. Jag har nu arbetat här i tolv år och har stor nytta av min forskarutbildning, säger Teodor Sommestad, forskningsledare på FOI:s enhet Cyberförsvar.
FOI som totalförsvarsmyndighet ger Teodor Sommestad och hans kollegor tillträde till sammanhang som annars är stängda.

Jobba med oss på FOI. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Internationella övningar
– Som akademisk forskare är det svårt att få tillgång till autentisk data på incidenter och liknande. Under min tid på FOI har jag haft förmånen att delta i internationella övningar som observatör, vilket är otroligt intressant och lärorikt. Ytterligare en faktor som bidrar till att jag trivs är att jag ständigt ges möjlighet att utveckla och förädla min kompetens, säger han.
Teodor Sommestad uppskattar även att han på FOI kan anpassa sitt karriärtempo utifrån sin aktuella livssituation på ett annat sätt än vad som är möjligt i näringslivet eller akademin.
– Merparten av mina kollegor har jobbat på FOI i många år, andra återvänder efter ett par år i näringslivet. FOI är en unik arbetsplats för cybersäkerhetsspecialister med en perfekt mix av utmanande och variationsrik uppdragsforskning och kompetensutveckling, säger han.

Samhällsnytta och säkerhet
Pauline Ärlebäck är enhetschef för FOI:s Cyberträningscentrum, som tillhandahåller övning och träning för den personal som står på samhällsviktiga verksamheters cyberförsvarslinje.
– Jag sökte mig till FOI för att jag vill bidra med samhällsnytta och arbeta med säkerhetsfrågor som kommer alla medborgare till gagn. FOI bedriver en dynamisk tvärvetenskaplig verksamhet där många kompetenser samlas, från ingenjörer till psykologer, samhällsvetare och statsvetare, säger hon.
– Här får jag som medarbetare stort utrymme att påverka min egen framtid. Man kan nischa sig som specialist eller arbeta brett med problemlösning. Alla våra uppdrag har en tydlig beställare och ett uttalat syfte: att göra det svenska totalförsvaret mer motståndskraftigt mot yttre hot. Det känns otroligt meningsfullt, säger Pauline Ärlebäck.

Jobba med oss på FOI. Klicka här för att se våra lediga tjänster

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är en statlig myndighet organiserad under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. I Linköping har FOI forskning och expertstöd inom telekrig, cyberförsvar och ledningsteknik.

foi.se