It inom industrin

It-utveckling är avgörande för industrins gröna paradigmskifte

Publicerad 13 februari 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Jonas Bilberg
Ola Norén, Head of Metallurgy på ABB. Foto: Jonas Bilberg

I industrin, som i dagsläget står för 40 procent av samhällets koldioxidutsläpp, pågår idag ett viktigt arbete för att accelerera den gröna omställningen. Elektrifiering, automationslösningar och en kraftfull digital utveckling är avgörande faktorer för att lyckas tillsammans. På ABB har du möjlighet att göra verklig skillnad för världens arbete med att bromsa klimatkrisen.

– För närvarande pågår en historisk kraftsamling som ska hjälpa industriföretagen att nå sina hållbarhetsmål. Digitala lösningar fyller en nyckelfunktion i denna gröna omställning, för de är en förutsättning för att vi ska kunna producera effektivare och minimera klimatavtrycket, säger Ola Norén, Head of Metallurgy på ABB. Han är civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi och inledde sin karriär för arton år sedan som trainee på ABB.
Ola Norén betonar att integering av data på alla nivåer – från utrustning och processer till system – blir viktigt för alla verksamheter. Många industriaktörer genererar mycket data, men vet inte hur den kan utnyttjas i digitala applikationer för att kommunicera mot molnet och verkstadsgolvet på riktigt. ABB jobbar tillsammans med kunder och partners för att skapa lösningar som optimerar deras verksamhet.

”För närvarande pågår en historisk kraftsamling som ska hjälpa industriföretagen att nå sina hållbarhetsmål.”

Framtidens hållbara industri
– De rekordhöga energipriserna gör att många industriföretag strävar efter att introducera en flexibel produktion som kan anpassas utifrån det dagsaktuella energipriset. Med automation och autonoma processer skapar vi flexibla anläggningar där man kan välja att öka produktionstakten vid de tidpunkter då energipriset är förhållandevis lågt och minska takten när energipriset är som högst, säger han.
ABB bedriver kontinuerligt omfattande utvecklingsprojekt och efterfrågar många olika sorters it-kompetenser, däribland mjukvaruutvecklare, servicetekniker, projektledare och molnplattformsspecialister.

Stora tekniksprång
Det är inom industrierna metall, gruvor, massa och papper samt batteriproduktion några av de största tekniksprången äger rum. It-akademiker som söker sig till dessa industrigrenar kan bidra i omställningsprojekt för att skapa långsiktiga värden.
– Just nu byggs stora anläggningar för att producera vätgas. Tillväxtkurvan för att tillverka grön vätgas går snabbt och innebär nya kemiska processteg och teknologi. Utvecklingen påskyndas av att utrustningen i många anläggningar är gammal och behöver bytas ut. Utöver H2 Green Steels satsning, finns HYBRIT-projektet, där SSAB, LKAB och Vattenfall samarbetar, och dit ABB har levererat el- och automationslösningen, säger Ola Norén.