Försäkringssektorn

En brygga mellan teknik och verksamhetens affärsstrategi

Publicerad 13 februari 2024
Text: Anette Bodinger Larsson Foto: Länsförsäkringar
Maria Lundberg, Chief Digital Officer på Länsförsäkringar. Foto: Länsförsäkringar
Maria Lundberg, Chief Digital Officer på Länsförsäkringar AB. Foto: Länsförsäkringar

Maria Lundberg, nytillträdd Chief Digital Officer på Länsförsäkringar AB, har lång erfarenhet av att arbeta i skärningspunkten mellan affär och teknik. Den resan började på Luleås tekniska högskola för mer än trettio år sedan.

Det har hänt en hel del sedan Maria Lundberg tog sin civilingenjörsexamen i industriell ekonomi. Under de gångna åren har hon haft ledande positioner på flera stora företag där den röda tråden varit att omsätta affärsplaner i teknikstrategier.
– Jag är intresserad av samspelet mellan nya affärsmodeller, branscher som förändras och den starka kopplingen till transformation av underliggande teknik för nya affärsmöjligheter.
Hon beskriver sig själv som ”måttligt intresserad” av tekniken i sig.
– Jag brinner mer för vad tekniken kan ge för nya möjligheter. Min roll är att lyssna på de som kan tekniken och förstå vilken framtid den kan skapa för våra kunder och vår affär.

”Vi behöver använda den nya teknologin för att stärka vårt erbjudande men även för att skydda oss mot de risker som följer.”

Ny konkurrens
Maria Lundberg kommer närmast från en tjänst på Volvo AB. Innan dess arbetade hon inom Ica-koncernen, som liksom Länsförsäkringar AB har en diversifierad affär som innehåller både bank och försäkring.
– Idag uppstår konkurrensen från helt nya håll med helt nya spelare och digitala aktörer. Då de inte har något arv i form av gamla system och strukturer kan de vara mer innovativa och snabbfotade än traditionella aktörer inom bank, pension och försäkring.
Hon påpekar att digitalisering och ny teknik innebär fler affärsmöjligheter – men även ökade risker.
– Spektrumet av både hot och möjligheter har blivit bredare. Därför behöver vi använda den nya teknologin inte bara för att stärka vårt erbjudande men även för att skydda oss mot de risker som följer i deras spår. AI är ett exempel på en teknik som gör det lättare för organiserad brottslighet att hitta sårbarheter i it-system, men som också gör det möjligt att bygga motståndskraft i takt med att hotbilden ökar.

Transformation
Länsförsäkringar AB befinner sig i en datadriven transformation. Just nu pågår en rad projekt som involverar artificiell intelligens och prediktiv analys baserad på stora datamängder där affärsnytta och kundupplevelse står i fokus.
– Om man är intresserad av teknologi och affärsutveckling då tycker jag att man ska söka sig till oss. Länsförsäkringar AB har också djupt engagemang i hållbarhetsfrågor vilket skapar stolthet och engagemang hos våra medarbetare. Här får du får jobba i en samhällskritisk verksamhet som är helt digital, och med tjänster som skapar trygghet och möjligheter för människor i vardagen, säger Maria Lundberg.
På frågan om hon själv haft en karriärplan blir svaret nej.
– Jag har däremot haft en strategi att aldrig ta ett jobb som jag redan kan. I stället har jag sökt mig till tjänster där jag kan bidra med mina kunskaper och samtidigt utvecklas och lära nytt. Därför har jag dragits till organisationer som Länsförsäkringar AB som erbjuder utmaning och utveckling med karriärvägar i flera affärsenheter och har en stark värdegrund där tro på människan och samverkan står i centrum.

Hos vilka av följande livförsäkringsbolag skulle du helst vilja att arbeta? Ange gärna flera.

Hos vilka av följande livförsäkringsbolag skulle du helst vilja att arbeta?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 7–12 november 2023 mot ett slumpmässigt urval av de som tagit examen på teknisk högskola eller universitet inom datateknik, teknisk fysik, elektroteknik eller systemvetenskap. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.