Bank- och försäkringsbranschen

Med både vilja och möjlighet att investera

Publicerad 13 februari 2024
Text: Peter Johansson
Jesper Bengtsson, förändringsledare och sitter i it-ledningen på Skandia.
Jesper Bengtsson, förändringsledare och sitter i it-ledningen på Skandia.

Med stor teknikmognad och ekonomisk kraft är bank- och försäkringsbranschen en pålitlig investerare i digitaliseringens möjligheter.

– Gillar du teknik och teknik som värdeskapare så är du på helt rätt ställe här, säger Jesper Bengtsson.
Jesper är förändringsledare och sitter i it-ledningen på Skandia. Han har sett framför allt försäkringsbranschens utveckling från första parkett på både it- och affärssidan de senaste 20 åren.
– Försäkringsbranschen är mindre konjunkturkänslig än många andra branscher. Det är en styrka. De år jag varit i branschen har vi investerat i it, oavsett om det har gått upp eller ner, säger han och tillägger:
– Samtidigt är vi i en förtroendebransch och måste säkerställa att all teknik används och kommer kunden till nytta på rätt sätt. Vi har ett jätteansvar över vårt åtagande och vår leverans.

”Vi måste säkerställa att all teknik används och kommer kunden till nytta på rätt sätt.”

Hög förväntan på ny teknik
Digitalisering av kundmötet är inte bara en förväntan från kund utan också en möjliggörare för att effektivisera verksamheten. Den accelererande teknik- och tjänsteutvecklingen runt generativ AI ger nya möjligheter, vilket både påverkar och kommer att påverka lösningar och arbetssätt.
– Bank- och försäkringsbolag är enormt datadrivna och generativ AI är definitivt en möjliggörare. Men generellt befinner sig majoriteten av branschen i en pilotfas, säger Jesper.

Innebär stora kompetensbehov
Hur branschen investerar i och förhåller sig till teknik är en viktig parameter för att attrahera rätt individer. Det finns ett stort kompetensbehov, men också en stor konkurrens. Framför allt råder brist på informations- och it-säkerhetsexperter, men branschen behöver även utvecklare, it-arkitekter och experter inom vissa standardplattformar (Dynamics sticker ut som ett exempel).
– Erfarenhet och kompetens inom generativ AI kommer säkerligen framåt vara ett mervärde inom samtliga kompetensområden oavsett om det är inom it eller verksamhetsdrivna områden. Det får gärna vara en del av kompetensportföljen, säger Jesper Bengtsson.