Etikettarkiv: Kommun

Digitala lösningar för samhällets utmaningar

Ann Hellenius, årets CIO 2017. Foto: Jonas Borg
Ann Hellenius, årets CIO 2017. Foto: Jonas Borg
Urbanisering, globalisering och ändrad demografi är några av de utmaningar som ritar om kartan för svenska städer och kommuner.
– Digitaliseringen är en av nycklarna för att skapa framtidens välfärd och medborgarnytta.

Det säger Ann Hellenius, utnämnd till årets CIO 2017 av tidningen CIO Sweden och fram till helt nyligen it-direktör i Stockholms stad. Efter snart sju år där börjar Ann nu som CIO på Bankgirot.
– I en smart stad är det viktigt att kunna agera i nya ekosystem, där det sker en nära samverkan mellan offentlig och privat sektor samt med akademin, säger Ann, som anser att det vore bra med större rörlighet mellan privat och offentlig sektor. Själv har hon tidigare arbetat 15 år som managementkonsult i den privata sektorn.
– Det är en enormt spännande tid, med många stora samhällsförändringar och en mycket snabb teknikutveckling. Urbanisering, globalisering och en åldrande befolkning kräver nya, kreativa arbetssätt och lösningar om vi ska säkra välfärden. Det gäller för städer och kommuner att på ett klokt sätt utnyttja digitalisering för att möta de utmaningar som de står inför, säger hon.

Se teknikens möjligheter
I glesbygdskommuner kan digitalisering underlätta exempelvis för skolor att erbjuda hemspråksundervisning och andra ämnen, där det kanske inte finns lärare med rätt kompetens. I större städer kan digitala lösningar bidra till en bättre trafikmiljö och minskade utsläpp. För alla Sveriges kommuner gäller att se teknikens möjligheter och att omsätta dessa i praktiken för att skapa medborgarnytta och effektiv användning av skattemedel utifrån lokala förutsättningar och behov.
– Det är oerhört viktigt att medborgarna är en del av de demokratiska processerna och att vi stöttar alla invånare i att ha tillgång till digital teknik och lösningar, menar Ann Hellenius. Vi måste också arbeta fokuserat med att få bort stuprören och samverka över organisationsgränserna genom innovativa arbetssätt.
Ann Hellenius framhåller att kommuner och städer måste arbeta i två takter parallellt. Dels måste digitaliseringsperspektivet genomsyra de långa processerna, som upphandlingar och utredningar. Dels måste det finnas en flexibilitet för att innovativt och snabbt testa nya digitala lösningar som kan skalas upp. För it-kunniga personer med samhällsintresse och vilja att positivt påverka människors vardag finns stora möjligheter till en spännande karriär.
– Behovet av it-kompetens är stort. Inom städer och kommuner har man verkligen chans att omsätta sin kompetens i samhällsnytta och förbättra och förenkla människor liv.

Brett och flexibelt IT-arbete i Region Gävleborg

Ann-Catrin Hedin och Mattias Tyve trivs bra hos Region Gävleborg. Foto: Micke Bergling
Ann-Catrin Hedin och Mattias Tyve trivs bra hos Region Gävleborg. Foto: Micke Bergling
Region Gävleborg satsar på att utveckla sina digitala lösningar och sin IT-avdelning. Här samsas medarbetare från vitt skilda bakgrunder, som alla bidrar till att utveckla regionens digitala infrastruktur och medborgartjänster.

Mattias Tyve arbetar med systemförvaltning i Region Gävleborg. Han är utbildad på Umeå universitet inom beteendevetenskap med inriktning på IT-miljöer och kom till regionens IT-avdelning för drygt två och ett halvt år sedan.
– Jag har jobbat på andra ställen inom Gävleborg, både offentligt och privat, men jag kände ganska snabbt att det var här jag ville hamna. Jag trivs med uppgifterna och det är väldigt praktiskt att kunna arbeta inom hela länet.
Han betonar att en av de positivaste aspekterna med Region Gävleborg är att han delar sin arbetsplats med en stor mängd professioner, vilket innebär utvecklande utmaningar för honom själv.
– På en privat arbetsplats kan det vara ganska homogent, men här finns det en uppsjö av olika personer som alla behöver kunna ta del av samma information och material. Då gäller det att tänka till och utforma system och direktiv på ett målgruppsanpassat sätt, vilket är väldigt roligt. Man får ställa sig frågorna vem som främst behöver materialet och vad som har förändrats, så det är en övning i att prioritera, säger han.
Kollegan Ann-Catrin Hedin arbetar inom verksamhetsstöd, men till skillnad från Mattias har hon en bakgrund som sjuksköterska, men har arbetat med IT i 20 år.
– Jag har en helt annan bakgrund och började jobba med IT då vi skulle införa journalsystem i primärvården. Jag tyckte att det var ett roligt jobb och när det blev en tjänst ledig sökte jag den. Det är ett spännande och utvecklande arbete och jag instämmer med Mattias – en av våra största styrkor är att vi är en så varierad grupp och att vi kompletterar varandra.

Väldigt breda uppgifter
Liksom Mattias har Ann-Catrin under sin karriär provat på den privata sektorn, men även hon återvände till regionen.
– Region Gävleborg är en bra arbetsgivare och det är ett gott betyg att jag sökt mig tillbaka hit. Jag har jobbat här i många år nu, men har aldrig känt att jag riskerat att stagnera. Tvärtom har jag fått chansen att prova på en mängd olika uppgifter och roller, kunnat byta uppdrag och mycket annat. Det är väldigt brett – man kan till exempel arbeta med journalsystem, olika integrationer eller nationella e-tjänster och det finns alltid utmaningar, konstaterar hon.

Möjligheter att utvecklas
Både Ann-Catrin och Mattias är överens om att regionens bredd och flexibla arbetsförhållanden spelar stor roll för att de trivs så bra, men till syvende och sist handlar det om utveckling och om att kunna trivas.
– Det finns alla möjligheter att vidareutbilda sig för den som vill utvecklas. Förutom att gå lärarledda eller lärarlösa kurser internt finns det en utmärkt chefsutbildning som är populär. Därut­över finns alternativet att söka sig till en annan grupp eller ett annat objekt/projekt och lära sig nya kompetenser genom kunskapsutbyte med kollegor, betonar Mattias.
– Inom verksamheten finns många olika professioner och bra karriärvägar, men det kräver att man visar engagemang själv. Det finns ett visst eget ansvar att vara intresserad, men såvida det intresset finns är klimatet väldigt uppmuntrande.

Positiv stämning och högt i tak
En annan aspekt som spelar en avgörande roll är naturligtvis arbetsmiljön och kollegorna. Stämningen är positiv och öppen och ledningen främjar förbättringsförslag och kvalitetsarbete.
– Våra chefer är tillgängliga och vi har ett högt tempo. Det finns dock inga givna svar, utan vi behöver vara proaktiva och kunna hantera okända faktorer och lösa problem. Ofta behöver man utforma svaret tillsammans, så själv är sällan bäste dräng! I slutänden behöver man vara en ”people person” även om man jobbar med IT, och det är den dualismen som gör det här jobbet så roligt, avslutar de.

Region Gävleborg
Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. IT-avdelningen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att IT-miljön, kommunikationen och telefonin inom Region Gävleborg är så optimal och kostnadseffektiv som möjligt.
Avdelningen består av fem enheter: IT-verksamhetsstöd, Systemförvaltning, Klient- och applikationsdrift, Systemsupport samt Serverdrift och infrastruktur.
www.regiongavleborg.se