Etikettarkiv: Kompetens

Efterfrågad it-kompetens

De it-kompetenser som efterfrågas allra mest enligt Åsa Zetterberg.

Kompetensförsörjningsfrågan har av naturliga skäl varit en strategiskt viktig fråga för hela it- och techbranschen. De kompetenser som för tillfället efterfrågas allra mest är, enligt Åsa Zetterberg, frontend- och backendutvecklare kopplade till webbutveckling, it-arkitekter, supportpersonal samt data scientists med fokus på AI och experter på informations- och cybersäkerhet.
– Samtidigt skriker hela samhället efter dessa kompetenser och även efter individer som har en kombination av yrkeskompetens och it-kompetens. Vi genomför just nu en omfattande inventering av it-branschens kompetensbehov och lanserar senare under 2020 en kompetensrapport, säger Åsa Zetterberg.

Mest efterfrågade it-kompetenserna enligt Åsa Zetterberg


• Frontend- och backendutvecklare kopplade till webbutveckling
• It-arkitekter
• Supportpersonal
• Data scientists med fokus på AI
• Experter på informations- och cybersäkerhet

Säkerhetsexperter och system­utvecklare

“Vilken it-kompetens anser du att det finns störst behov av inom näringsliv och offentlig sektor?” Den frågan har dataingenjörer och systemvetare svarat på i Framtidens Karriär – It & Datas undersökning.

Den it-kompetens som det finns störst behov av är kunskap om att skapa säkra system. Det är även oerhört viktigt att sprida och informera om datasäkerhet till anställda. Duktiga systemutvecklare och systemarkitekter som ser säkerheten och användbarheten inom systemutvecklingen behövs hos alla företag och myndigheter. De flesta väljer dock jobb inom privat sektor eller som konsulter. Anledningen tros vara att det ges större chans att utvecklas och att få arbeta med nyare och bättre teknik.

Erfarenhet inom alla områden
En specialist som ser helhetsbilden blir kuggen i it-maskineriet som företaget eller myndigheten inte kan klara sig utan. Man anser att det behövs erfarna personer som bygger systemen ett steg i taget. Senior kompetens behövs i alla utvecklingsfaser vid sidan av de som kommer nya in i olika yrken inom it. Förmågan att förstå möjligheter med ny teknik, och implementera densamma på ett för verksamheten rätt sätt kommer med kunskap och erfarenhet.

Användarvänliga system
Enkla arbetsmetoder leder fram till enkla och användarvänliga system anser många. Det ska vara möjligt för en användare att läsa den fina manualen.
Det finns ett stort behov av olika system och kompetenser i framtiden hos företag och myndigheter, exmpelvis AI (artificiell intelligens), innovation, automatisering, it-struktur, databashantering. Det som behövs är utvecklare inom många olika områden, men även duktiga ledare som kan driva projekten framåt, och tekniskt kunniga upphandlare.

Efterfrågad it-kompetens

• Säkerhetsexperter
• Systemutvecklare och systemarkitekter
• Erfarna personer som kan se helheten
• Verksamhetskunnande
• Förmåga att skapa användarvänliga system
• AI-kunskap
• Projektledare och tekniskt kunniga upphandlare

Om undersökningen

Framtidens Karriär – It & Data genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av it/dataingenjörer och systemvetare 31 januari – 4 februari 2020. Statistisk felmarginal är 2,5–4 procentenheter.

AI förändrar hela vår värld

Kye Andersson, Head of Communications på Peltarion och delegat i Swedish AI Council, Damian Borth, AI Professor, University of St. Gallen, Annika Schröder, Executive Director, UBS Group Technology, Otto Preiss, COO Digital på ABB, Dennis Nobelius, CEO på Zenuity.
Kye Andersson, Head of Communications på Peltarion och delegat i Swedish AI Council, Damian Borth, AI Professor, University of St. Gallen, Annika Schröder, Executive Director, UBS Group Technology, Otto Preiss, COO Digital på ABB, Dennis Nobelius, CEO på Zenuity.
AI kommer att förändra vår värld mer än någon annan teknologi någonsin har gjort. Den kommer att förbättra livet för flera miljarder människor, och vi kommer att kunna göra saker som vi inte trodde var möjliga.

Det är en sammanfattning av budskapet från ledande experter inom AI på eventet Artificial Intelligence – Turning into Reality som arrangerades i Zürich av Svenska Handelskammaren i Schweiz den 31 januari.
– De flesta är överens om att AI kommer att ändra på allt. En person på Google har sagt att AI blir större än elektricitet och eld. Kanske är han galen. Men ju mer man tittar på det, desto mindre galet verkar det, sade Kye Andersson, Head of Communications på Peltarion och delegat i Swedish AI Council.

Självkörande bilar
Ett område som AI kommer att påverka är självkörande bilar, något som Dennis Nobe­lius, CEO på Zenuity, redogjorde för. En självkörande bil har mycket stor datorkraft. Den använder neurala nätverk för att förstå omvärlden. Det innebär att nätverken är grunden för bilens position på vägen.
För att klara av allt det här är bilen utrustad med en mängd sensorer, kameror, radar, laser, GPS-mottagare och en superdator. Bilen kommunicerar också med servicefunktioner i molnet.
– I arbetet med att utveckla självkörande bilar är en mycket hög säkerhet det allra viktigaste, sade han. Det finns också etiska aspekter som man måste ta hänsyn till.

Autonoma system
Enligt Otto Preiss, Chief Operating Officer Digital, ABB, kommer AI att leverera värde till varje enskild del av ett företags värdekedja.
– AI är nyckeln till att vår vision blir verklighet, sade han. Visionen är att ge muskler till industriella processer. Med AI gör vi detta genom att börja använda autonoma system. Igår skapade vi system genom programmering. Idag lär vi systemen vad de ska göra. Imorgon lär systemen sig själva vad de ska göra.

Idealiska investeringsstrategier
Annika Schröder, Executive Director, UBS Group Technology, beskrev hur AI kan användas i banksektorn.
AI kan till exempel användas för att skapa idealiska investeringsstrategier för specifika kunder. Ett machine learning-system kan upptäcka mönster i stora datamängder som en människa aldrig skulle lägga märke till. På det sättet kan felaktiga investeringsbeslut minskas.
Ett annat exempel är regelefterlevnad och säkerhet.
– Vi måste ha en viss övervakning av de interna meddelanden som anställda skickar. Med machine learning går det att läsa av stora trafikmängder. Systemet reagerar om anställda skriver något som de normalt inte skulle skriva.
Bankerna använder även machine learning för att upptäcka mönster som tyder på penningtvättstransaktioner. Målet är att på ett effektivare sätt kunna minska risken för sådan verksamhet.
Annika Schröder påpekar att det är viktigt att en AI-lösning kan förklara varför den har kommit fram till ett visst resultat, till exempel varför den gett avslag på en låneansökan.
– Potentialen är mycket stor när det gäller att kombinera AI med andra teknologier, sade hon. Ett exempel är blockchain-tekniken som tillsammans med AI kan användas för att skapa mycket smarta tjänster och produkter.

Rekrytera rätt AI-kompetens
Flera av talarna nämnde svårigheterna med att lyckas rekrytera rätt AI-kompetens.
– Risken är stor att vi inte kommer att kunna anställa så många personer på det här området som vi skulle vilja. För att få saker och ting att hända kan det vara bra att gå in i partnerskap med ett antal aktörer. Det kan göra det enklare att rekrytera AI-kompetens, sade Otto Preiss.

AI-konferensen
AI-konferensen arrangerades av Swedish Swiss Chamber of Commerce i Schweiz i samarbete med deras sponsorer ABB, IKEA, Lombard International Assurance, Saab och Volvo.

Ökad mångfald ska lösa kompetenskrisen inom it

Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd.
Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd.
I en ny rapport från IT&Telekom­företagen väntas ett underskott på 70 000 personer med it eller digitalt relaterad kompetens till år 2022. Att öka mångfalden inom sektorn kan lösa den akuta krisen. Men för att bredda rekryteringen krävs kunskap och hårt arbete.

Den senaste rapporten från IT&Telekomföretagen visar en fortsatt brist på arbetskraft, framför allt på spetskompetens i Stockholmsregionen. Och läget är akut. Det menar Carl Johan Hamilton, ordförande i IT&Telekomföretagens kompetensråd och vd för Ants, som rekryterar programutvecklare från hela världen.
– Vi står inför en enorm global brist på kompetens inom it-sektorn där den ständiga förändringen och snabba tillväxten skapar nya behov. Lyckas vi inte fylla dessa roller kommer tillväxten att avta, vilket är direkt skadligt för svensk ekonomi. Det är därför viktigt att branschen ser till att utbilda och rekrytera allt från ungdomar, kvinnor och personer från andra länder, säger han.

Vill bryta snedrekrytering
Men fortfarande är det få kvinnor som söker sig till högre teknikstudier. Enligt SCB minskade andelen kvinnor inom it-sektorn från 22 till 20 procent (SCB 2015). Personer med utländsk bakgrund har också fortsatt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, även de med relevant kompetens. För att bryta fortsatt snedrekrytering tror Carl Johan Hamilton att det krävs större engagemang från näringslivet som i sin tur kan påverka makthavare.

Krävs samverkan
– Många enskilda bolag har förstått att det här är en överlevnadsfråga och arbetar aktivt med att inkludera internationell kompetens och kvinnor i verksamheten, säger han men tillägger att det finns ett antal frågor där det kan vara svårt för enskilda bolag att påverka själva. Som migration och integrationsfrågan till exempel, där det vittnats om flera fall av personer från länder utanför EU som utvisats på grund av bagatellartade misstag.
– Kompetensutvisningarna inom it-sektorn är en katastrof. Framför allt för individer, men det är också dåligt för Sveriges rykte och leder till att vi tappar viktig kompetens till andra länder. Här behöver vi få till en slags samverkan mellan olika myndigheter, säger han.

Mångfald viktigt för yngre generationen
Men det finns hopp för framtiden. Engelska är idag ett självklart språk och öppnar för ökad mångfald på it-bolagen. Flera undersökningar visar också att den yngre generationen ställer högre krav på sina arbetsgivare vad gäller jämlikhet på arbetsplatsen.
– Min erfarenhet av internationella och jämställda arbetsplatser är att de är mer kreativa, roligare och spännande att arbeta på. De har också större möjlighet att locka till sig all möjlig kompetens, så it-bolagen har allt att vinna på att arbeta strukturellt med de här frågorna, säger Carl Johan Hamilton.