Etikettarkiv: Region

E-hälsoutvecklingen attraherar it-akademiker

Göran Ejbyfeldt, it-direktör på Västra Götalandsregionen. Foto: Peter Wahlström
Göran Ejbyfeldt, it-direktör på Västra Götalandsregionen. Foto: Peter Wahlström
75 procent av it-/dataingenjörer och systemvetare kan tänka sig att arbeta med e-hälsoutveckling och digitalisering i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården står inför miljardinvesteringar i digital teknik och många vill vara en del av förändringsresan.

Det främsta skälet till att så många it-akademiker kan tänka sig att arbeta med digitalisering i hälso- och sjukvården är förmodligen att det är en sektor som nu och under de kommande åren investerar mycket på digitaliseringsområdet. Den växande och åldrande befolkningen är utmaningar som ökar behovet av effektiva digitaliseringslösningar som hjälper hälso- och sjukvården att klara av sitt uppdrag även i framtiden, säger Göran Ejbyfeldt, it-direktör på Västra Götalandsregionen.
Hälso- och sjukvården är fast bestämd att accelerera digitaliseringsutvecklingen. Flera av landets största regioner kommer därför att investera mångmiljardbelopp i nya it-lösningar under de kommande åren.

Många vill påverka samhället
– Ett skäl till att det här är en intressant bransch för många it-akademiker är nog att många vill påverka och göra skillnad i samhället genom sitt arbete. Hälso- och sjukvården är en sektor som berör alla människor. Samtidigt pågår en debatt kring vårdens behov av modernisering med hjälp av teknik, vilket nog många it-akademiker har uppmärksammat. Regeringens målsättning att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter kan också ha bidragit till det stora intresset, säger Göran Ejbyfeldt.

Förändringsledare efterfrågas
I hälso- och sjukvården finns bland annat möjligheter för den som vill utveckla AI-lösningar och BI-lösningar som presenterar information på ett strukturerat sätt och fungerar som beslutsstöd för sjukvårdspersonalen. Den intressanta teknikutvecklingen äger inte bara rum i sjukhusmiljö. Även hemsjukvården och primärvården kommer att vara viktiga fokusområden framöver. Digital teknik som effektiviserar och stärker patientsäkerheten i samband med sjukvård i hemmet är ett spännande område med många utmaningar.
– Nyckelkompetenser i framtidens hälso- och sjukvård är förändringsledare och projektledare som både kan ny teknik och har en gedigen förändringskompetens. Den stora utmaningen är att implementera den nya tekniken ute i verksamheten. Ett intresse för att förstå och sätta sig in i hur den komplexa hälso- och sjukvården fungerar är en förutsättning för att vara med och utveckla framtidens digitala hälso- och sjukvårdslösningar, säger Göran Ejbyfeldt.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med e-hälsoutveckling/digitalisering inom hälso- och sjukvården?

Brett och flexibelt IT-arbete i Region Gävleborg

Ann-Catrin Hedin och Mattias Tyve trivs bra hos Region Gävleborg. Foto: Micke Bergling
Ann-Catrin Hedin och Mattias Tyve trivs bra hos Region Gävleborg. Foto: Micke Bergling
Region Gävleborg satsar på att utveckla sina digitala lösningar och sin IT-avdelning. Här samsas medarbetare från vitt skilda bakgrunder, som alla bidrar till att utveckla regionens digitala infrastruktur och medborgartjänster.

Mattias Tyve arbetar med systemförvaltning i Region Gävleborg. Han är utbildad på Umeå universitet inom beteendevetenskap med inriktning på IT-miljöer och kom till regionens IT-avdelning för drygt två och ett halvt år sedan.
– Jag har jobbat på andra ställen inom Gävleborg, både offentligt och privat, men jag kände ganska snabbt att det var här jag ville hamna. Jag trivs med uppgifterna och det är väldigt praktiskt att kunna arbeta inom hela länet.
Han betonar att en av de positivaste aspekterna med Region Gävleborg är att han delar sin arbetsplats med en stor mängd professioner, vilket innebär utvecklande utmaningar för honom själv.
– På en privat arbetsplats kan det vara ganska homogent, men här finns det en uppsjö av olika personer som alla behöver kunna ta del av samma information och material. Då gäller det att tänka till och utforma system och direktiv på ett målgruppsanpassat sätt, vilket är väldigt roligt. Man får ställa sig frågorna vem som främst behöver materialet och vad som har förändrats, så det är en övning i att prioritera, säger han.
Kollegan Ann-Catrin Hedin arbetar inom verksamhetsstöd, men till skillnad från Mattias har hon en bakgrund som sjuksköterska, men har arbetat med IT i 20 år.
– Jag har en helt annan bakgrund och började jobba med IT då vi skulle införa journalsystem i primärvården. Jag tyckte att det var ett roligt jobb och när det blev en tjänst ledig sökte jag den. Det är ett spännande och utvecklande arbete och jag instämmer med Mattias – en av våra största styrkor är att vi är en så varierad grupp och att vi kompletterar varandra.

Väldigt breda uppgifter
Liksom Mattias har Ann-Catrin under sin karriär provat på den privata sektorn, men även hon återvände till regionen.
– Region Gävleborg är en bra arbetsgivare och det är ett gott betyg att jag sökt mig tillbaka hit. Jag har jobbat här i många år nu, men har aldrig känt att jag riskerat att stagnera. Tvärtom har jag fått chansen att prova på en mängd olika uppgifter och roller, kunnat byta uppdrag och mycket annat. Det är väldigt brett – man kan till exempel arbeta med journalsystem, olika integrationer eller nationella e-tjänster och det finns alltid utmaningar, konstaterar hon.

Möjligheter att utvecklas
Både Ann-Catrin och Mattias är överens om att regionens bredd och flexibla arbetsförhållanden spelar stor roll för att de trivs så bra, men till syvende och sist handlar det om utveckling och om att kunna trivas.
– Det finns alla möjligheter att vidareutbilda sig för den som vill utvecklas. Förutom att gå lärarledda eller lärarlösa kurser internt finns det en utmärkt chefsutbildning som är populär. Därut­över finns alternativet att söka sig till en annan grupp eller ett annat objekt/projekt och lära sig nya kompetenser genom kunskapsutbyte med kollegor, betonar Mattias.
– Inom verksamheten finns många olika professioner och bra karriärvägar, men det kräver att man visar engagemang själv. Det finns ett visst eget ansvar att vara intresserad, men såvida det intresset finns är klimatet väldigt uppmuntrande.

Positiv stämning och högt i tak
En annan aspekt som spelar en avgörande roll är naturligtvis arbetsmiljön och kollegorna. Stämningen är positiv och öppen och ledningen främjar förbättringsförslag och kvalitetsarbete.
– Våra chefer är tillgängliga och vi har ett högt tempo. Det finns dock inga givna svar, utan vi behöver vara proaktiva och kunna hantera okända faktorer och lösa problem. Ofta behöver man utforma svaret tillsammans, så själv är sällan bäste dräng! I slutänden behöver man vara en ”people person” även om man jobbar med IT, och det är den dualismen som gör det här jobbet så roligt, avslutar de.

Region Gävleborg
Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. IT-avdelningen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att IT-miljön, kommunikationen och telefonin inom Region Gävleborg är så optimal och kostnadseffektiv som möjligt.
Avdelningen består av fem enheter: IT-verksamhetsstöd, Systemförvaltning, Klient- och applikationsdrift, Systemsupport samt Serverdrift och infrastruktur.
www.regiongavleborg.se