Etikettarkiv: Robotik

Stark it-innovation inom bank och finans

Tuva Palm, CTO på Nordnet. Foto: Peter Holmgren
Tuva Palm, CTO på Nordnet. Foto: Peter Holmgren
Den digitala revolutionen har bara börjat och några av framtidens mest kreativa it-jobb finns inom bank och finans.
– Som it-expert har man verkligen möjlighet att påverka och förbättra människors liv, säger Tuva Palm, CTO på Nordnet.

När Tuva Palm började på KTH för snart 20 år sedan visste hon inte riktigt vad hon ville ägna sig åt. Hon valde att läsa datateknik, som då var ett ganska litet program, eftersom det verkade kunna leda till spännande jobb. Och på den vägen är det. Hon gjorde sitt ex-jobb på Appeal Software Solutions, som senare köptes upp av Oracle. Där blev hon kvar i 13 år i en rad olika roller.
– Det var otroligt lärorika och utmanande år och jag fick en tung teknisk grund att stå på, säger Tuva.
Därifrån blev Tuva headhuntad till Klarna, där hon fick en publik roll med fokus på kommunikationen med slutkunden. Det är en erfarenhet som hon har nytta av i sin nuvarande tjänst som CTO för nätbanken Nordnet, där hon leder ombyggnaden av bankens tekniska plattform.
– Bank- och finanssektorn har släpat lite efter i digitaliseringen, mycket beroende på stränga regelverk. Men idag sker en oerhört snabb transformation av hur kunderna sköter sina bankaffärer. Tidigare lösningar blir snabbt daterade och vi ser en väldigt tydlig trend mot större kundfokus och personifiering, säger hon.

AI och robotar
De stora tekniska trenderna är den snabba utvecklingen av artificiell intelligens, AI, och robotar. AI kan till exempel hjälpa kunden att fatta kloka ekonomiska beslut och förutse framtida behov, baserade på stora mängder datapunkter i tidigare transaktioner. Om AI kan ses som en hjärna, så är det robotar som sköter det praktiska.
– Roboten gör jobbet åt dig, till exempel tar hand om ditt sparande, din aktieportfölj eller dina bolån. Tillsammans utgör AI och robotar grunden i det vi kallar UX, user experience. Produkter och tjänster blir förfinade, enklare och snabbare och skräddarsys utifrån kundens behov, önskemål och riskprofil. Den traditionella banken har utvecklat mjukvara med fokus på krav och implementering. UX börjar i andra änden och tittar på kundens behov av information och produkter, förklarar Tuva.
Finanssektorns behov av it-kompetens är stora och många av de mest utmanande it-jobben finns där, framhåller Tuva.
– Vi står fortfarande på tröskeln av den digitala revolutionen. Här finns extremt kreativa jobb i teknikens framkant och möjlighet att verkligen påverka människors liv och ge dem möjlighet att ta kontroll över sin ekonomi.

Starkt ökat intresse för cybersäkerhet och AI

Victor Carls och Emmy Andersson, projektledare på Management Events.
Victor Carls och Emmy Andersson, projektledare på Management Events.
Satsningarna på cybersäkerhet samt artificiell intelligens och robotik har ökat kraftigt inom de största företagen i Sverige. Det visar en rapport från Management Events.

Rapporten, ”Investment and Project Profiles”, har tagits fram inför årets upplaga av eventet 600Minutes Executive IT. Den ger en översikt av hur investeringar och projekt fördelar sig på olika it-områden på Sveriges största företag inom olika branscher. Rapporten baseras på personliga intervjuer med 256 beslutsfattare.
– Undersökningen visar att satsningarna på cybersäkerhet har ökat i mycket hög grad. Cyberhoten har kommit upp till ytan på ett helt annat än tidigare, inte minst efter detta turbulenta år med många cybersäkerhetsskandaler där fler stora företag har blivit drabbade, säger Victor Carls, projektledare på Management Events.
Cyberhoten har ökat i samband med att företagen flyttat ut sina it-system till molnet. Inom cybersäkerhet är säkerhet i molnet det mest prioriterade området.

AI och robotik
En annan tydlig trend är det kraftigt ökande intresset för artificiell intelligens (AI) och robotik. I en liknande undersökning som Management Events gjorde ett år tidigare fanns området inte med bland de som prioriterades då.
– Nästan alla deltagare i undersökningen ser AI som ett område som starkt ökar i betydelse. Antingen har företagen redan startat AI-projekt eller så planerar de att göra det, säger Emmy Andersson, projektledare på Management Events.
I den undersökning som gjordes ett år tidigare var analytics det mest prioriterade it-området. Nu har det fallit en bit på listan.
– Det beror på att områden som cybersäkerhet och AI har seglat fram som mycket prioriterade, säger Emmy Andersson. Men det pågår lika mycket aktiviteter inom analytics som tidigare.
Digitala affärer är liksom tidigare ett högprioriterat område. Högst upp på listan kommer it management, ett mycket övergripande område. Det kan exempelvis gälla hårdvara, mjukvara, data och nätverk.
När det gäller andra trender var det många av deltagarna som talade om de nya yrkesroller som växer fram.
– Det hänger samman med den starkt ökande digitaliseringen och att it i allt högre grad utgör kärnan i nya affärsstrategier, säger Victor Carls.

Mest prioriterade områden inom it:

Cybersäkerhet:


1 Molnsäkerhet
2 Cybersäkerhetsstrategi
3 Datasäkerhet och dataintegritet
4 Anställdas medvetenhet
5 Identitets- och behörighetshantering
6 Säkerhetsanalys
7 Efterlevnadskontroll
8 Mobil säkerhet
9 Säkerhetsrevision
10 Upptäckt och förebyggande av intrång
11 Katastrofåterhämtning
12 Nätverkssäkerhet
Artificiell intelligens och robotik:


1 AI-baserade affärsmodeller och tjänster
2 Maskininlärning
3 Robotic Process Automation (RPA)
4 Virtuella assistenter och robotar
5 Algoritmer
6 Servicerobotar
7 Datorseende
8 Självkörande fordon
9 Naturlig språkbehandling
600Minutes Executive IT
Eventet 600Minutes Executive IT är ett årligt event för it-beslutsfattare på Sveriges största företag. Förra året växte det till att bli Nordens största it-forum. Det äger rum den 14 mars 2018 på Stockholm Waterfront i Stockholm. Deltagarna kan lyssna på föredrag, utbyta tankar med kolleger och träffa leverantörer av it-lösningar.