Etikettarkiv: RPA

Lantmäteriet satsar på AI och RPA

Anna Granström, CIO på Lantmäteriet.
Anna Granström, CIO på Lantmäteriet.
De statliga myndigheterna gör stora satsningar för att kunna ligga långt framme i digitaliseringsarbetet. Det är en förutsättning för att de ska kunna tillgodose medborgares och företags behov.

Det säger Anna Granström som är CIO på Lantmäteriet, den myndighet som kartlägger Sverige och registrerar alla fastigheter i landet.
– Vi vill vara en modern attraktiv arbetsplats, säger hon. Att följa med i digitaliseringen är en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett bra sätt – att leverera samhällsnytta.
Anna Granström har arbetat på Lantmäteriet sedan i mars 2018. Innan dess har hon haft flera chefspositioner inom it i näringslivet, bland annat på Boliden och Sandvik.
Målet med digitaliseringen är bland annat att göra data tillgänglig och användbar. Anna Granström betonar att it och verksamheten arbetar tillsammans för att skapa nytta för sina kunder, och att de har kommit långt i utvecklingen av sitt agila arbetssätt.
– Digitaliseringen genomsyrar egentligen allt vi gör. Vi behöver alla öka takten i den digitala transformationen i hela statsförvaltningen. Samtidigt är det viktigt att vi hela tiden säkerställer att utvecklingen också är hållbar och säkert.
Lantmäteriet har bland annat fått i uppdrag av regeringen att utveckla en enhetlig, effektiv och digital samhällsbyggnadsprocess.

Testar en AI-lösning
Anna Granström ser en stor potential för en mängd olika teknikområden. Ett exempel är en satsning som Lantmäteriet har gjort. Myndigheten håller på att testa en AI-lösning som kan tolka svårlästa handlingar om fastigheter i Sverige, som är snirkligt handskrivna långt tillbaka i tiden.
– AI-lösningen använder text- och bildigenkänning för att läsa av de inscannade dokumenten och omvandlar dem sedan till vanlig lättläst text på datorskärmen.

Attraktiv arbetsplats
Ett annat område som Anna Granström nämner är RPA (Robotic Process Automation), och exempliferar med Lantmäteriets egen robotlösning som är i skarp drift.
– Den hjälper oss att göra vissa utvalda administrativa processer som tidigare har gjorts manuellt. Det sparar tid.
Anna Granström konstaterar att vi lever i en tid när det generellt sett är mycket spännande att arbeta med teknikutveckling i nära samarbete med verksamheten.
– För de statliga myndigheterna är det oerhört viktigt att vara en attraktiv arbetsplats och ligga i teknisk framkant för att kunna locka den kompetens som behövs.

Behov av data scientists i logistikbranschen

Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery på PostNord. Foto: Gonzalo Irigoyen
Logistikbranschen förändras i snabb takt av digitaliseringen och den fortsatt växande e-handeln. Samtidigt ökar antalet aktörer på marknaden.

Logistikbranschen har sitt ursprung i en mer traditionell transportverksamhet.
– Därför påverkas branschen extra mycket av den pågående digitaliseringen. Samtidigt förändras den av den fortsatt växande e-handeln. Än så länge finns det inga tecken på att tillväxten börjar plana ut, säger Jenny Fagerstedt Boman, chef för IT Delivery, PostNord.
Jenny Fagerstedt Boman har en lång karriär bakom sig inom logistiksektorn och detaljhandeln. I många år har hon arbetat i Europa med Sverige som bas, bland annat på DHL. Efter ett par år på KF kom hon till PostNord där hon har arbetat i snart fyra år.
– Idag kompletteras en mycket stor del av de fysiska leveranserna med digital information, till exempel var ett paket finns i leverans­kedjan vid en viss tidpunkt, fortsätter hon.

Nya aktörer på marknaden
Det dyker upp många nya aktörer på marknaden för paketleveranser. En stor del av dem väljer ofta en viss nisch som kan vara lönsam för dem.
Samtidigt fortsätter den traditionella brevmarknaden att minska. De fysiska försändelserna kompletteras med digitala alternativ. Kunderna kan välja hur de ska adressera sina mottagare.
De viktigaste av de nya teknologierna som används i branschen är artificiell intelligens (AI) och Robotic Process Automation (RPA).
– Vi använder AI bland annat för att automatisera våra datacenter. RPA använder vi för automatisering av våra administrativa processer.

Data science och data mining
Det teknikområde som kanske ökar snabbast i betydelse inom branschen är dataanalys, särskilt i form av data science och data mining.
– I vårt fall handlar det om att använda olika metoder för att utvinna kunskap och insikter ur de stora mängder data som våra system genererar. Det underlättar vårt arbete med att förbättra våra produkter och tjänster.
Enligt Jenny Fagerstedt Boman finns det mycket goda karriärmöjligheter i logistikbranschen för ingenjörer inom it.
– Om jag ska lyfta fram ett område som vi har ett särskilt stort och växande behov av kompetens på i den här branschen är det data science.
Jenny Fagerstedt Boman har ett karriärråd till ingenjörer inom it som vill arbeta i logistikbranschen.
– Du måste ständigt vara beredd på att vidareutveckla dig, säger hon. I den här branschen går det oerhört fort och det är ingen risk för att utvecklingen börjar stagnera.